Idrettspresidenten etter åpenhetsdebatten: – Vi har fått strammere retningslinjer enn de fleste offentlige virksomheter

Tom Tvedt vil ikke svare på hva han synes om at politiske partier hemmeligholder samme type offentlig pengebruk som de krevde at idretten skulle vise frem.

Idrettspresident Tom Tvedt konstaterer at både Norges idrettsforbund og Stortingets partigrupper finansieres med offentlige midler.

Aftenposten har den siste uken satt søkelyset på hvordan fem av ni stortingspartier hemmeligholder detaljene rundt hvordan de bruker fellesskapets penger som de bevilger til seg selv over statsbudsjettet.

Blant annet gjelder dette innsyn i komplette oversikter som viser hvordan partiene har brukt 9,6 millioner kroner på fest, moro og sosiale aktiviteter de siste fem årene.

Vi har avdekket at Frp har forsynt seg rikeligst med offentlige penger til interne festligheter – med et nivå som i fjor lå 57 ganger høyere enn det statlige ansatte har adgang til å bruke til samme formål.

Krevde åpenhet, hemmeligholder selv

En som kjenner kravet om åpenhet rundt bruk av offentlige midler fra innsiden, er idrettspresident Tom Tvedt.

I 2017 ble Norges idrettsforbund (NIF) presset til å legge frem kvitteringer som viste hvordan den offentlig finansierte organisasjonen hadde brukt store pengesummer på fest og alkohol.

– For norsk idrett tror jeg åpenhetsdebatten og innsynsvedtaket har vært viktig og nødvendig, selv om prosessen har vært krevende. Vi har fått på plass tydelige retningslinjer for anskaffelser, reiser og sosiale tilstelninger som er strammere enn de fleste offentlige virksomheter praktiserer i dag. Vi tror tiltakene og dagens retningslinjer har bidratt til økt tillit, både blant våre medlemmer, hos myndighetene, de frivillige og i den norske befolkningen for øvrig, skriver Tvedt i en e-post.

Høyres tidligere kultur- og idrettsminister Linda Helleland krevde at alle skulle få se hvordan NIF hadde brukt pengene de hadde bidratt med. Men hennes eget parti hemmeligholder detaljene rundt hvordan de bruker fellesskapets midler.

Han har ønsket å svare skriftlig på Aftenpostens spørsmål.

Tidligere har en rekke stortingspolitikere stått frem og krevd kompromissløs åpenhet om hvordan NIF bruker penger. Nå nekter de samme partiene å vise frem tilsvarende detaljer om sin egen bruk av skattebetalernes penger.

– Begge deler handler om bruk av offentlige midler

– Jeg registrerer det som fremkommer i mediene rundt dette, men ønsker ikke å uttale meg spesifikt om de fem partienes kommentarer til sin disponering av offentlige midler, skriver Tvedt.

– Hva mener du er de prinsipielle forskjellene på åpenhet rundt hvordan NIF forvalter midler fra fellesskapet, og hvordan partigruppene gjør det samme?

– Idretten mottar offentlig støtte fra spillemidler med en fordelingsnøkkel basert på overskuddet fra Norsk Tipping. Partiene mottar offentlige tilskudd gjennom statsbudsjettet. For begge formål omhandler dette bruk av offentlige midler, skriver Tvedt.

– I hvilken grad synes du stortingsgruppene bør underlegges samme krav til åpenhet som NIF?

– Det mener jeg partiene bør svare for selv.