Carl I. Hagens våpendrager bøyer seg ikke for Stortingets eksperter på Grunnloven

Ekspertene sier at Hagen ikke kan søke permisjon før han er innkalt. Morten Wold (Frp), Stortingets andre visepresident, mener de tar feil. Han vil gi Hagen permisjon hvert halvår.

– Jeg tar deres syn til orientering, sier Carl I. Hagen etter at Stortingets grunnlovseksperter har konkludert med at han ikke kan søke permisjon før han møter som varapresentant.

«Det er ikke adgang til å søke permisjon som vararepresentant før man faktisk er møtende på Stortinget», heter det i en betenkning fra Stortingets konstitusjonelle avdeling til Stortingets presidentskap.

Striden om Hagen kan velges til Nobelkomiteen lever videre på tredje uken. Mens Hagen nyter feriedager i Spania, opptar saken Stortingets presidentskap, de parlamentariske lederne og den konstitusjonelle avdelingen. Lite tyder på en snarlig løsning.

Etter at administrasjonen slo fast at Hagen ikke har grunnlag for å søke fritak som vararepresentant, lanserte Frp ideen om at han kan søke permisjon: enten løpende for hver stortingssesjon (halvår), eller for hele stortingsperioden i ett.

Hagen er andre vararepresentant for Frp fra Oslo. Mens Siv Jensen er statsråd, rykker han opp til første vara. Hvis representantene Christian Tybring-Gjedde eller Mazyar Keshvari er borte fra Stortinget, rykker Hagen inn.

Stortinget: Praksis å gi permisjon til «viktig internasjonalt verv»

Frp mener saken kan løses ved at Hagen søker generell permisjon fra Stortinget. Grunnlovsekspertene sier nei og mener han ikke kan søke permisjon før han har et verv å søke permisjon fra. Altså først når han er innkalt som vararepresentant, kan han søke.

Ifølge betenkningen er det ingen regler for når permisjon kan innvilges, men praksis er at når «nasjonen ser seg tjent med at en norsk kandidat får tiltre et viktig internasjonalt verv, bør det kunne skje uten hinder av møteplikten på Stortinget.»

Ifølge administrasjonen faller ikke Hagens tilfelle under denne praksisen, først og fremst fordi Nobelkomiteen ikke er et viktig internasjonalt verv.

Administrasjonen viser også til et grunnlovforslag Stortinget behandlet i 2010 om «rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant» - et forslag kontrollkomiteen mente var på eller over grensen til å bryte med Grunnlovens ånd.

«Signalene komiteen her gir, [...] kan også ha relevans for den linje som føres når det gjelder søknader om fritak/permisjoner», skriver Stortingets administrasjon.

«Jeg tar deres syn til orientering», kommenterer Hagen i en SMS fra Spania.

– Gi Carl I. Hagen permisjon. Da får vi en løsning alle kan leve med, sier Frps andre visepresident, Morten Wold.

Erkjenner at «timingen er uheldig»

Morten Wold viser til at det ikke finnes klare regler. Innvilging av permisjon for Hagen vil «løse alle problemer», mener han.

– Hagen vil ikke møte på Stortinget mens han sitter i Nobelkomiteen, motstanderne slipper å gripe inn i partigruppenes rett til selv å velge sine kandidater, og vi bevarer Nobelkomiteens uavhengighet, sier Wold.

– Men det vil bety at Stortinget setter et verv i Nobelkomiteen høyere enn vervet som folkevalgt i nasjonalforsamlingen?

– Ikke nødvendigvis, men timingen er uheldig, så kort tid etter valget. Men det er situasjonen vi står oppe i. Den løsningen gjør at alle kommet ut, om ikke med æren i behold, så i alle fall med en løsning alle kan leve med, sier Wold.

Han peker på at Jonas Gahr Støre tidligere har sagt at Nobelkomiteen deler ut «verdens mest prestisjefylte og viktigste pris».

– Det understreker hvor viktig komiteen er for Norge, og jeg synes det er viktig nok til at Carl I. Hagen bør kunne gis permisjon for hele sesjoner av gangen, sier han.