Striden rundt EUs energipakke: Støre fikk støtte av flertallet av kraftfylkene

Støre kan innkassere en delvis seier i striden rundt Norges tilslutning til EUs energipakke. Tre av fem fylkespartier som hadde årsmøte i helgen, støtter Ap-ledelsens opplegg for å si ja til den.

Jonas Gahr Støre gjestet i helgen Oppland Aps årsmøte og fikk støtte for partiets linje i spørsmålet om å innlemme Norge i EUs tredje energipakke. Her sammen med fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Årsmøtene i fylkespartiene i Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal og de siste ukers prosess i Ap har tydeliggjort partiets holdning til statlig eierskap og styring av kraftsektoren. Det innrømmer Aps leder Jonas Gahr Støre.

– Det er et veldig stort engasjement rundt det som er en fellesnevner i norsk energihistorie. Nemlig at politikerne har valgt at fellesskapet eier og driver 2/3 av vannkraften. Grønn kraft blir et veldig viktig kort i fremtidens industri og i bestrebelsene på å nå klimamålene. Statlig styring av disse ressursene blir viktigere enn før. Det vil Ap ta med seg inn i Stortingets sluttbehandling av EUs tredje energipakke, sier Støre til Aftenposten.

Han er tilfreds med at tre av fem fylkeslag sluttet opp om hovedtrekkene i Aps opplegg for å gi tilslutning til EUs tredje energipakke, men har altså merket seg den sterke understrekingen av statlig kontroll over kraften, også fra de fylkeslag som støtter at Norge underlegges EUs energibyrå Acer.

Motstanderne av EUs tredje energimarkedspakke er bekymret for mulig tap av kontroll over egne naturressurser, særlig vannkraften. De advarer også om at det kan blir høyere strømpriser i Norge dersom det bygges flere kabler for å eksportere strøm til utlandet. Tilhengerne mener dette er ubegrunnede bekymringer, og at energimarkedspakken ikke berører kontrollen med de norske energiressursene

Kysten sier nei

Motstanden er fortsatt den samme i Ap-lagene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som begge i helgen sa nei. Ordfører Ståle Refstie i Sunndal er en av initiativtagerne bak oppropet mot Acer som mer enn halvparten av de vel 200 Ap-ordførerne har undertegnet.

Ber stortingsrepresentanter si nei

På Møre og Romsdal Aps årsmøte ble det vedtatt å be partiets stortingsrepresentanter å stemme nei til EUs tredje energipakke og dermed innlemmelsen i Acer.

Partikameratene litt lenger sør, i Sogn og Fjordane Ap, er også motstanden klar. Årsmøtets vedtak slår fast at et «nei til ACER er ikkje eit nei til EØS!» Det er en klar motmelding til det som har vært Jonas Gahr Støres melding denne helgen, et nei til EUs tredje energipakke betyr at deler av EØS-avtalen settes til side.

Jonas Gahr Støre gjestet selv Oppland Ap og han og andre Ap-topper har brukt mye tid på å roe ned opprøret som blant annet har spredt seg til tunge LO-forbund som Fellesforbundet og Fagforbundet.

Gir fra oss råderett

«Å slutte seg til EU sin tredje energipakke kan gripe direkte inn i norsk energipolitikk. Energipakken og ACER-forordningen handler, etter Sogn og Fjordane AP si mening, om styresmaktoverføring og avståing av suverenitet,» heter det i uttalelsen.

I Rogaland, Oppland og Hedmark fikk Ap-ledelsen støtte for sitt opplegg, men med klar beskjed om at det slås fast at Statnett skal bygge og drifte alle fremtidige utenlandskabler. Hedmark Ap krever full stans i sjøkabler for strøm til utlandet.

Kravet som Ap alt har fremmet i behandlingen i Stortinget, er at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler. Ettersom KrF har hoppet av og ikke støtter innlemmelsen i Acer, må regjeringspartiene trolig snu i denne saken om de vil ha Ap med og la Norge bli innlemmet i EUs tredje energipakke.

Strengere krav

Selv de fylkespartiene som ikke sier nei til Acer, stiller krav om at mer av kontrollvirksomheten skal være underlagt norsk kontroll. Ut fra det forslaget som Regjeringen har sendt Stortinget, som ferdigbehandles denne uken, vil den gi fra seg mer makt til EU enn kanskje nødvendig.

Det skal opprettes en Reguleringsmyndighet for energi i Norge (RME), som er uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal kopiere og gjennomføre vedtakene fra Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA. På grunnplanet i Ap krever man at en her forsøker å stramme inn hvor uavhengig av norske myndigheter dette organet skal bli.

Ja-fylket Rogaland vedtok: «Vi krever en redusert versjon av RME for å sikre at alle oppgaver som berører nasjonal kontroll/suverenitet over vannkraftressursene forblir på norske hender.»

Bekrefter inntrykket

Støre sier at fylkeslagenes vedtak bekrefter tre innrykk han har fra de siste ukenes prosess i LO og Ap: Klar markering av fellesskapets eierskap til vannkraft og norsk suverenitet knyttet til beslutningen om forvaltning og organisering. Dette må ivaretas i et eventuelt videre energisamarbeid med EU.

– Det andre jeg vil understreke er støtten til EØS-avtalen. De som gjorde energipakken til en kamp mot EØS, har fått lite støtte i Ap. Det tredje er knyttet til driften av sjøkablene. Det er et omforent syn at disse skal eies og driftes av det offentlige. mange har merket seg den blå regjeringens utslipp om å slippe private til og Høyres forslag om å delprivatisere Statkraft, sier Støre, som legger til at forhandlingene i Stortinget blir krevende for Ap.

– Mandatet våre forhandlere har fått av stortingsgruppen gjenspeiles i de ulike årsmøtevedtakene, sier han.