Politikk

Mæland setter hardt mot hardt: Vil ikke fjernstyre Troms og Finnmark

– Troms og Finnmark opphører å eksistere 1. januar 2020. Det må lederne i de to fylkene nå forholde seg til og ta ansvaret for, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til Aftenposten.

Foto: Berit Roald, NTB scanpix

 • Robert Gjerde

Fylkestinget i Troms kastet fredag kortene og ba kommunalminister Monica Mæland (H) fullføre sammenslåing av Troms og Finnmark. Det vil Mæland ikke gjøre.

I stedet har Mæland innkalt fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, og fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, til et møte på sitt kontor i Oslo 20. august.

Der hun vil hun «klargjøre rollene» og gjøre det tydelig for begge at det er lovpålagte oppgaver de nå sier nei til å gjøre.

Vassvik sier imidlertid til Aftenposten at det ikke er sikkert at hun vil stille på møtet.

– Mælands holdning øker konfliktnivået, sier Vassvik.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Men du vil møte på statsrådens kontor?

Det får jeg vurdere når jeg ser brevet og invitasjonen, sier Vassvik.

– Så det er mulig du dropper invitasjonen?

– Ja, det er ikke sikkert jeg møter. Det får vi avgjøre når vi får snakket sammen og sett invitasjonen.

Mæland: – Dette er noe som vil skje

– Jeg vil nå møte lederne i Troms og Finnmark og klargjøre rollene, sier Mæland.

– Og så skal vi diskutere hvordan vi skal håndtere dette videre, sier Mæland.

– Men Finnmark har sagt kategorisk nei til å bli med videre. Hvordan skal du overtale dem til å snu?

– Vi har ikke et system der fylkene kan overprøve Stortinget. Det er viktig å gjøre det klart at dette er lovpålagte oppgaver som fylkene har. Blant annet har de ansvaret for å gjennomføre et valg i 2019. Troms og Finnmark ligger allerede langt etter de andre fylkene i dette arbeidet, sier Mæland.

Monica Mæland Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Hun sier hun skjønner at det har vært vanskelig for Troms å gå videre med arbeidet i fellesnemnda etter at Finnmark ikke ville være med.

– Men det er fylkene som likevel har ansvaret for dette. Regjeringen hverken kan eller skal gjøre dette. Vi kan ikke statliggjøre det som er fylkenes ansvar.

– Men hva hvis de fortsatt sier nei – hva kan du da gjøre?

– Dette er noe som vil skje. Troms og Finnmark opphører å eksistere 1. januar 2020. Det må lederne i de to fylkene nå forholde seg til og ta ansvaret for. Jeg håper å få til en god dialog om dette.

Hun sier at partiene bak regionreformen – Høyre, Frp, KrF og Venstre – fortsatt står fullt og helt bak vedtaket om fylkessammenslåing.

– Det er ikke aktuelt å snu?

– Nei, dette er et vedtak som Stortinget har fattet. Jeg har ikke oppfattet at noen av partiene har endret oppfatning her. Over hele landet pågår det nå et arbeid for å ha alt klart til januar 2020.

Finnmark håper KrF snur

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, reagerer på Mælands uttalelser.

Hun sier hun synes saken nå tar en «merkelig vending».

– Mæland hadde muligheten til å gå til Stortinget og få saken grundig belyst. Det hadde vært fornuftig å gjøre med all den nye informasjonen som foreligger i saken, sier Vassvik.

Vassvik mener vedtaket av 8. juni 2017, da Troms og Finnmark ble vedtatt sammenslått, er ulovlig. Hun mener kontrollkomiteen på Stortinget bør gå inn i saken.

– Hva var det egentlig som skjedde på Stortinget 8. juni 2017? Hvordan var det mulig å lage et så stort fylke uten at saken var utredet og uten at partene ble hørt, spør Vassvik.

Hun sier hun og andre finnmarkspolitikere håper KrF kan snu. KrF utgjorde stortingsflertallet bak regionreformen, sammen med Høyre, Frp og Venstre.

– Vi har jobbet opp mot KrF og hatt et godt møte med Knut Arild Hareide. KrF ser problemstillingen. Men problemet til Hareide er at det er uenighet i stortingsgruppen hans om denne saken.

Skifter KrF standpunkt er det ikke lenger flertall på Stortinget for sammenslåingen av Troms og Finnmark.

KrF-nestleder Olaug Bollestad sier hun tar fredagens vedtak til etterretning.

– Troms peker på at en viktig forutsetning for reformen er å gi nye oppgaver til regionene. Det er KrF helt enig i. Det har hele tiden vært vår intensjon med reformen.

Hun sier KrF har store forventninger til at Regjeringen i oktober kommer med «mange gode oppgaver og ansvarsområder» til regionene».

– Nå må oppgavene komme på plass.

Les mer om

 1. Fylkessammenslåing
 2. Monica Mæland
 3. Finnmark
 4. Troms

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Finnmark nekter å møte Mæland

 2. POLITIKK

  Har du falt av? Her er fem spørsmål og svar om fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms.

 3. POLITIKK

  Mæland frykter for konsekvensene for befolkningen av Finnmark-nei

 4. POLITIKK

  Sammenslåingen av Troms og Finnmark må trolig opp i Stortinget igjen

 5. POLITIKK

  Forlanger at KrF snarest mulig avklarer Finnmark-spørsmålet

 6. POLITIKK

  KS-lederen frykter regionreformen ryker hvis Finnmark får stå alene