Sammenslåingen av Troms og Finnmark må trolig opp i Stortinget igjen

Nå kan Stortinget få sammenslåingen av Troms og Finnmark tilbake rett i fanget. Finnmark håper på omkamp.

Fylkestinget i Finnmark har sagt nei til avtalen om sammenslåing med Troms. Bildet er fra avstemningen der Finnmark Ap sier nei til avtalen.

Finnmark slåss med nebb og klør mot sammenslåingen med Troms. Før sommeren nektet de å delta i den såkalte fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket.

Fredag vil trolig Troms følge etter.

Da kan Stortinget måtte gå inn igjen i saken.

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, er nemlig klar på at kommunalminister Monica Mæland (H) må be de folkevalgte i Oslo om lov for å kunne fullføre sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Hverken inndelingsloven eller valgloven gir statsråden den myndighet hun trenger for å gjennomføre det Troms ber om. Det har hun først etter at loven eventuelt er endret, sier professor Eivind Smith.

Etter all sannsynlighet vil fylkestinget i Troms følge Fylkesrådets innstilling og fatte et vedtak som ber departementet om å sluttføre sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Troms ber blant annet departement om å opprette et valgstyre for å gjennomføre fylkesvalget i 2019 og utarbeide et budsjett for det første budsjettåret for det nye fylket.

Dette er oppgaver som Smith mener Mæland ikke kan utføre uten at Stortinget endrer loven.

Smiths uttalelser gir håp hos finnmarkingene.

– Vi har hele tiden kjempet for at Stortinget igjen vil se på denne tvangssammenslåingen, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

Mæland vil ikke kommentere saken før behandlingen i fylkestinget fredag.

Kommunalminister Monica Mæland må trolig be Stortinget om tillatelse dersom departementet skal overta oppgaver fra fellesnemnda og fullføre sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Ulovlig vedtak

Samtidig mener Smith at også selve vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark, fra juni 2017, var ulovlig. I en kommentar på NRK Ytring i juli utdypet han hvorfor.

– Loven krever at forslaget om sammenslåing er utredet før vedtaket blir fattet, slik det ble gjort for alle de andre fylkeskommunene. For Troms og Finnmark var Regjeringen tvert imot klar på at saken ikke var ferdig utredet. Saken var ikke engang avklart under sakens behandling i komiteen, sier Smith.

Han påpeker at loven også krever at de berørte fylkestingene selv må ha uttalt seg om forslaget før vedtak treffes.

– Dette må nødvendigvis skje etter at saken er utredet og Regjeringen har bestemt seg for hva den vil foreslå. Likevel fikk ikke fylkestinget i Finnmark mulighet til å uttale seg før benkeforslaget ble vedtatt.

Smith presiserer at storting og regjering ikke ville vært bundet av fylkestingets uttalelse.

– Men den prosessen som loven anviser er likevel viktig fordi den sikrer Stortinget god kunnskap før vedtak fattes.

– Hadde loven vært fulgt kunne f.eks. Finnmark ha holdt en rådgivende folkeavstemning før saken var avgjort. Det gjorde Finnmark, men først etterpå.

Smith sier det er vanskelig å vite om utfallet hadde blitt et annet hvis Stortinget hadde fulgt loven, men påpeker at det ville gitt utfallet en helt annen legitimitet enn det har i dag.

87 prosent av finnmarkingene stemte nei i en folkeavstemning i mai i år.

Smith mener lovbruddet i seg selv bør føre til at Stortinget behandler sammenslåingen av Troms og Finnmark på nytt.

Finnmark: Håper Stortinget utsetter sammenslåingen

Også fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark mener Mæland ikke har lovhjemmel til å gå videre med sammenslåingen, uten klarsignal fra Stortinget.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, overleverer resultat av folkeavstemningen om fylkessammenslåing til statsminister Erna Solberg i mai i år.

– Våre juridiske eksperter er tydelig på det. Mæland må derfor be Stortinget om å få lov til «å bruke enda mer tvang». Da håper vi at Stortinget besinner seg og utsetter sammenslåingen, sier hun.

Finnmarkingene setter nå sin lit til KrF som utgjorde flertallet bak regionreformen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

KrF-leder Knut Arild Hareide har uttalt tidligere at regionreformen er et «uferdig produkt» og at «strukturen ikke vil stå seg i det lange løp». Hvis KrF snur, vil de tre andre partiene ikke lenger ha et flertall på Stortinget i denne saken.

KrF-nestleder Olaug Bollestad vil avvente utfallet av fylkestingets møte før hun kommenterer saken nærmere.

Olaug Bollestad

– Vi må først se hva som faktisk blir det endelige vedtaket fra fylkestinget. Når det er klart blir vi nødt til å vurdere hva som må gjøres videre i saken. For KrF er det nå svært viktig hva slags oppgaver som kommer til de nye regionene, og vi forventer at Regjeringen leverer reelle og gode forslag som monner på dette innen fristen.

– Politisk umulig å gå videre alene

Fredag vedtar trolig Troms at de ikke ønsker å delta i fellesnemnda som skal sluttføre sammenslåingen. Da Finnmark i juni sa nei til å oppnevne medlemmer til nemnda, laget Mæland en instruks som gjorde at nemnda ble beslutningsdyktig uten deltagelse fra Finnmark.

Men nå sier altså Troms trolig nei til å gjennomføre sammenslåingen alene.

– Troms er på ingen måte imot sammenslåingen, tvert imot, vi er positive til regionreformen. Men vi mener det er politisk umulig å gå videre alene, sier Willy Ørnebakk, leder av Fylkesrådet i Troms.

Willy Ørnebakk

Han sier det et også er en rekke praktiske hindre som gjør at fellesnemnda ikke fungerer.

– Vi rekker ikke å gjøre alt som skal gjøres innen det nye fylkestinget skal møte i 2020. Når den ene parten ikke vil sitte ved bordet så blir dette umulig. Det er nå kun departementet som kan ta denne prosessen videre.