Politikk

Flertall i Akershus for omkamp om Viken – hvis Finnmark får stå alene

– Hvis Finnmark får fortsette som eget fylke, så må det gjelde for alle andre også, sier Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus fylkesting for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet i Akershus og gruppeleder Tonje Brenna vil ut av den nye Viken-regionen dersom Stortinget opphaver sammenslåingen av Troms og Finnmark.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Det er dermed et klart flertall i Akershus fylkesting – Ap, Frp, SV, Sp og MDG – for å stanse etableringen av Viken som er en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til et storfylke på 1,2 millioner innbyggere.

Tonje Brenna sier Ap i Akershus respekterer gjeldende stortingsvedtak om regionreformen, men bare inntil det eventuelt kommer et nytt.

– Hvis Stortinget gjør et nytt vedtak som fristiller Finnmark, så kan ikke Stortinget si nei til de fylkeskommunene som har godtatt sammenslåinger mot sin vilje, sier Brenna til Aftenposten.

Bakteppet for at hele Viken-regionen nå plutselig er i spill, er at kommunalminister Monica Mæland (H) mandag sendte regionreformen tilbake til Stortinget fordi hun mener hun ikke har mandat til å gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det gjorde Mæland etter at hverken Finnmark eller Troms vil sitte i fellesnemnda som skal bygge det nye fylket.

  • Så du denne? Sterke reaksjoner i Troms mot å få færre oppgaver

Senterpartiet vil umiddelbart etter at Stortinget åpner 2. oktober fremme forslag om at Stortinget oppheve tvangssammenslåingen i nord.

– Vi vil fremme et separat forslag som kun omhandler Troms og Finnmark. Hvordan vi eventuelt følger opp resten av reformen får vi komme tilbake til, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Det er nok at bare KrF på Stortinget snur og stemmer for Sps forslag, så vil det ikke lenger være flertall for tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

Fylkesordfører i Akershus, Anett M. Solli (H)

Solli vil ikke ha omkamp

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli H), vil ikke ha omkamp om Viken-sammenslåingen. Hun leder fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen og sier svært mye ressurser er lagt ned for å slå sammen de tre fylkene.

– Vi er godt i gang. Om få dager skal det ansettes en ny ledergruppe for Viken. Vi står rett foran valg av tomt for Vikens hovedkontor, i Lysaker og Sandvika. De 10.000 som skal jobbe er i gang med å forberede seg på det.

– Det er ikke en kladd det vi holder på med. Vi gjør dette på ramme alvor. Derfor forventer jeg også at Stortinget opptrer profesjonelt og gjennomfører regionreformen. Da vil dette gå bra, sier Solli.

– Viken er ikke til det beste for befolkningen

Brenna mener Sollis argumentasjon for å fortsette prosessen i Viken «oppsummerer hele problemet».

– Med en slik uttalelse viser hun at Høyre har mistet perspektivet på det aller viktigste: Nemlig at Viken-sammenslåingen ikke er til det beste for dem som bor i vårt område. Så får vi en mulighet til å stanse Viken, så vil vi så klart gjøre det, sier Brenna.

Buskerud vil ikke ha omkamp

Det var flertall i alle fylkestingene mot å gå inn i Viken-regionen. Alle tre fylker har likevel lojalt fulgt opp stortingsvedtaket om regionreformen.

Men mens det i Akershus er flertall for omkamp, er situasjonen motsatt i Buskerud. Igjen er det Ap som vipper flertallet. Buskerud Ap vil nemlig ikke stanse etableringen av Viken. Med Høyres stemmer er det dermed fortsatt flertall for å fortsette sammenslåingen, uansett.

– Nei, vi vil ikke ha omkamp, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

– Hvis Stortinget bestemmer seg for at Finnmark skal bestå, så har jeg imidlertid forståelse for det. Situasjonen for Finnmark er spesiell med tanke på geografi og historie og det faktum at Finnmark har vært et multikulturelt område i svært lang tid. Men det kan ikke få noen konsekvenser, hverken for Viken eller for den bebudede oppgaveoverføringen som kommunalministeren skal komme med i høst, sier Ryberg.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap)

Samtidig er Ryberg klar på at – hvis Finnmark får fortsette alene – så må Stortinget overføre færre oppgaver til Finnmark, og Troms, enn til de andre fylkene. Han støtter dermed Venstres og André N. Skjelstads forlag om at generalistprinsippet må fravikes – dersom Finnmark får viljen sin.

– Finnmark med 76.000 innbyggere må da greie seg med oppgaver som er tilpasset sin størrelse. Det kan ikke komme på tale å kutte i oppgavene til de andre fylkene, sier Ryberg.

– Buskerud var imot regionreformen, men har akseptert Stortingets vedtak. Men Stortinget levere på oppgaver. Regionreformen står og faller på det, ikke på om Finnmark blir med eller ikke.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold vil ikke konkludere om hva Ap og Østfold fylkesting gjør hvis Finnmark får stå alene.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap)

– Det får vi ta senere. Men den store prøven på regionreformen blir oppgavemeldingen. Hvis ikke kommunalministeren overfører tunge nok oppgaver til fylkene så faller hele vitsen med å etablere et så stort fylke som Viken bort. Finnmarks 76.000 innbyggere kan ikke dimensjonere hvilke oppgaver Viken med 1,2 millioner skal få.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Regionreform
  2. Stortinget
  3. Troms
  4. Finnmark
  5. Akershus