Politikk

Høyre-talsmann: – Støre useriøs om kabel til Storbritannia

Stefan Heggelund, energipolitisk talsperson i Høyre, mener Arbeiderpartiet er useriøse og uforutsigbare i energipolitikken.

Energipolitisk talsperson i Høyre Stefan Heggelund mener Arbeiderpartiet taler med to tunger i saken om bygging av strømkabel fra Vestlandet til Skottland.
  • Robert Gjerde
    Journalist

– Den ene dagen sier Espen Barth Eide klart nei Sps omkamp om utbygging av NorthConnect-kabelen til Storbritannia. Dagen etterpå sier Jonas Gahr Støre det stikk motsatte, sier Heggelund. Han etterlyser Ap som styringsparti.

– Ap liker å se på seg selv som et styringsparti, men kanskje har de nå vær så lenge i opposisjon at de ikke lenger vet hvordan et styringsparti opptrer. Dette uforutsigbart og useriøst.

Jonas Gahr Støre

I Aftenposten lørdag sa Jonas Gahr at NorthConnect-kabelen til Storbritannia ikke bør bygges. Den planlagte kraftkabelen mellom Vestlandet og De britiske øyer er nå under konsesjonsbehandling.

Dagen før hadde Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide gjort det klart at partiet ikke ville stemme for et forslag fra Sp om å stoppe kabelen.

Espen Barth Eide (Ap)

– Det pågår nå en konsesjonsprosess om NorthConnect-kabalen. Akkurat nå ligger saken til vurdering i NVE. Men Støre sier altså nei før vi kjenner resultatet av konsesjonsprosessen. Det er useriøst av en partileder i Ap.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har nemlig tatt til orde for omkamp om NorthConnect-kabelen og bl.a. vist til de høye norske strømprisene nå. Han mener kabelen vil føre til høyere strømpriser fordi utveksling av kraft med andre land vil føre til at det relativt lave prisen på strøm i Norge vil nærme seg den høyere prisen på elektrisitet i Europa.

– Jeg vil utfordre Erna Solberg i Stortinget på at strømprisene er rekordhøye for alle nå. Vi mente de burde stoppe behandlingen av kabelen i fjor, for vi burde ikke bygge flere kabler nå. Det påvirker den norske strømprisen, sier Sp-lederen til VG.

Også Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har også kontant avvist Sps krav om å stanse konsesjonsbehandlingen.

Kompromiss om kabler

Den nye kabelen fra Vestlandet til Storbritannia kommer i tillegg til to nye kabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia som allerede er under utbygging.

I fjor inngikk Ap et kompromiss med Høyre, Frp, Venstre og MDG om at det ikke skal bygges nye kabler til utlandet før man har vurdert erfaringene med de eksisterende og de som er under bygging. Samt at Statnett skal eie alle utenlandskabler.

NorthConnects søknad om konsesjon har vært på høring og behandles nå av norske og skotske myndigheter parallelt. En endelig avgjørelse om eventuell bygging tas trolig senere i år. NorthConnect-prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall som er eid av kommuner på Sørlandet, Vestlandet, Østlandet samt den norske og svenske stat.

Les også

Ingvil Smines Tybring-Gjedde mener hun har mye å lære av Jonas Gahr Støre: – Som sjef i UD var Jonas helt strålende

Heggelund sier dette ikke er første gang Støre dementerer Barth Eide.

– Barth Eide ville nylig diskutere skatteregimet på sokkelen, men ble parkert av Støre. Dette føyer seg inn i rekken av uenighet mellom Støre og Barth Eide.

Støre ikke tilgjengelig

Støre var ikke tilgjengelig for kommentar søndag, men Barth Eide svarte på Heggelunds uttalelser «på vegne av Ap», i en e-post:

– I mars 2018 fikk Ap gjennomslag for en avtale sammen med MDG, Høyre, KrF og Venstre. Det fremgår tydelig av denne avtalen at det skal ikke bygges nye utenlandskabler før vi har høstet erfaringer med dem som allerede er under bygging. Det stilles også krav om at eventuelle kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Videre fikk vi gjennomslag for at kun Statnett kan eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser. Det åpnes altså ikke lengre for private kabler eller kabler eid av andre enn Statnett.

Les også

Giske foreslås ikke som kandidat til Ap-ledelsen

– I tråd med god forvaltningspraksis har vi ikke valgt å gripe inn i en pågående konsesjonsbehandling som allerede var i gang. Derfor stemte vi imot Sps forslag om dette. Men det følger av avtalen og endringene i energiloven at dersom North Connect skulle få konsesjon, så vil de nye kriteriene ligge til grunn for videre fremdrift. En eventuell slik konsesjon måtte i så fall overdras til Statnett, og tidspunkt for eventuell bygging sees i lys av kriteriene som fremgår av avtalen.

– I praksis betyr dette at det ikke kan bygges nye utenlandskabler nå, uansett utfallet av den pågående konsesjonsrunden, skriver Eide.

Jeg kan for øvrig anbefale Stefan Heglund at han leser statsminister Solbergs presisering av forholdet mellom avtalen og behandlingen av North Connect, lagt ut på Statsministerens Facebook-side 21. mars i fjor, som tydelig bekrefter mitt poeng over.»

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Energipolitikk
  2. NorthConnect
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Stefan Heggelund