Politikk

- Ganske rystende tall

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

afp000633604-y0epm8OLfU.jpg Foto: Solum, Stian Lysberg

  • En kjempeutfordring for den nye statsråden, sier fungerende parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen, i en kommentar til at ansatte på Nav-kontor bruker en av fire arbeidstimer på administrasjon og opplæring.

Syversen karakteriserer tal

Les også

Nav-ansatte bruker en fjerde-del av arbeidstiden på seg selv

som «ganske rystende».

— Når en fjerdedel av tiden brukes på helt innadrettet virksomhet, så er det for meg umiddelbart et altfor, altfor høyt tall, sier han.

KrF-politikeren tilhører samme parti som satt med statsråden i Arbeids- og sosialdepartentet daNav-reformen ble vedtatt i Stortinget i 2005.

Ikke i tråd med mål

Han minner om at den nye arbeids- og sosialministeren, Robert Eriksson, har sagt han skal gjennomgå Nav, og sier undersøkelsen underbygger behovet. Syversen mener man kan stille spørsmål om målet med omorganisering av etaten er nådd, når så mange så lenge etter at Nav-reformen ble iverksatt, bruker så mye tid på innadrettet virksomhet.

- Det er vel ikke i tråd med de politiske målsettingene som ble fastsatt av Stortinget den gangen, sier han.

Av hensyn til alle som trenger Navs tjenester for ikke å bli avhengig av Nav, anmoder Syversen anmoder den nye ministeren om å sette inn støtet for å få frigjort mer tid til brukerne.

— Dette må følges opp tett i statsrådens etatsstyring, sier han, og legger til at det eneste positive er at tallene viser antydning til å gå i riktig retning.

Fire Ap-statsråder

Nav-reformen ble iverksatt fra juli 2006, og det var den rødgrønne regjeringen som var ansvarlig for gjennomføringen.

Fire ulike Ap-statsråder har hatt ansvaret. En av dem, Dag Terje Andersen, sitter nå i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han hadde ansvar for Nav da etaten slet svært mye i starten og ikke fikk 2008-regnskapet sitt godkjent av Riksrevisjonen.

Ressurskartleggingen viser at de statsansatte på Nav-kontorene det året brukte nesten 30 prosent av tiden sin på administrasjon og intern opplæring.

Naturlig i starten

— Det var naturlig at andelen var veldig høy i innkjøringsfasen. Mange skulle læres opp og vi innførte kvalifiseringsprogrammet, en helt ny ordning, det året i tillegg til at det ble etablert mange nye kontorer, sier han om akkurat det året.

Han sier han vil være forsiktig med å være "bedreviter" uten å ha studert undersøkelsen nøyere, men gir uttrykk for at han trodde tidsbruken på dette området nå var gått enda mer ned siden Nav nå er mer over i det han kaller normal drift.

— Men det er fremdeles krevende utfordringer i Nav, sier han og legger til at mye tyder på at det er behov for mye intern opplæring. Når etaten kommer over i permanent normal drift må vi forvente at en større andel av tidsressursene går til brukerne.

Les også

  1. Riksrevisjonen: - Nav er på rett vei

  2. - Vi må spørre oss selv hvorfor vi ikke har lykkes

  3. Nav-ansatte bruker en fjerdedel av arbeidstiden på seg selv

Les mer om

  1. Politikk