Politikk

Wara unnlatt å registrere verv og økonomiske interesser

Justisminister Tor Mikkel Wara har brutt Stortingets reglement og ikke registrert sine verv og økonomiske interesser. Nå skal Stortinget purre statsråden.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser innen 4. mai. Men fortsatt har ikke Stortinget fått informasjonen.
  • Thomas Spence

Wara ble utnevnt til justisminister 4. april. Ifølge «Reglement om register for stortingsrepresentantens verv og økonomiske interesser», skal opplysninger til registeret meldes innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen.

«Registerets reglement gjelder også for regjeringens medlemmer. Det er med andre ord obligatorisk for regjeringsmedlemmene å registrere verv og økonomiske interesser i registeret» heter det i reglementet.

Det betyr at Wara senest 4. mai skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser.

  • Les også Harald Stanghelle: Makten vandrer fra PR-byråene til Regjeringen

Stortinget: Fristen er overskredet

I Stortingets register pr. 13. juni står imidlertid Wara oppført med «Ingen registrerte opplysninger». Selv om en statsråd eller representant ikke har ett eneste verv eller økonomiske interesser, skal også dette formidles til Stortingets administrasjon.

Wars partifelle og kollega Ketil Solvik-Olsen står for eksempel oppført slik: Har ingen registreringspliktige interesser.

– Fristen er overskredet. Da må vi sende en purring. Det kan hende at han ikke har noe å melde, men da skal det registreres en måned etter tiltredelsen, sier spesialrådgiver Ingrid Sand i Stortingets konstitusjonelle avdeling.

– Hva er straffen?

– Det verste som kan skje er at Aftenposten ser at han ikke har ført opp sine verv og interesser, svarer hun.

Wara: Vil melde inn

Han har siden 2010 vært ansatt og partner i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet First House.

Wara, som nå har skiftet navn fra Vara til Wara i Folkeregisteret, har ikke villet la seg intervjue av Aftenposten.

Via sin kommunikasjonsavdeling meddeler Wara at han har solgt alle sine aksjeposter.

– Han solgte First House-aksjene dagen han ble justisminister. Det tok noe tid å selge resten av aksjene. Han har p.t. ingen styreverv. Wara vil melde inn til registeret innen kort tid, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Wara hadde ved årsskiftet aksjer i 12 selskaper utenom First House. Det dreide seg i hovedsak om selskaper innen slakt og salg av reinkjøtt i Finnmark.

Berettiget interesse for allmennheten

Aftenposten sendte også følgende spørsmål, som ikke er besvart:

  • Hvilke styreverv har han fratrådt?
  • Hvorfor har han ikke meldt inn sine verv og økonomiske interesser til stortingsregisteret?
  • Hva synes han om at han som justisminister ikke følger Stortingets vedtak?

Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser som har berettiget interesse for allmennheten.

Registreringsplikten omfatter alle verv og interesser som nevnt i reglementet. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde.

Les mer om

  1. Tor Mikkel Wara
  2. Solberg-regjeringen