Blir Carl I. Hagen egentlig valgt til Nobelkomiteen? Her er ni spørsmål og svar.

Det er fortsatt helt åpent om Carl I. Hagen ender med å bli valgt inn i Nobelkomiteen. Vi forklarer hvorfor.

Frp-veteran Carl I. Hagen ble onsdag pekt ut som Frps kandidat til Nobelkomiteen. Valget er omstridt, fordi Hagen er vara til Stortinget. Bildet er fra nominasjonsmøtet i Oslo Frp i desember 2016.

1. Hva er Nobelkomiteen?

Den norske Nobelkomité har som oppgave å utdele Nobels fredspris.

Komiteens fem medlemmer velges av Stortinget og har en sammensetning som i grove trekk gjenspeiler styrkeforholdet mellom partiene.

De fleste komitémedlemmer har bakgrunn fra Stortinget eller annet politisk arbeid, men sittende stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal ikke velges.

2. Hvorfor er det diskusjon om hvem som skal sitte i Nobelkomiteen nå?

Medlemmene av Nobelkomiteen velges for seks år av gangen. I høst går seksårsperiodene til Frps Inger-Marie Ytterhorn og flere andre komitémedlemmer ut.

3. Hva har skjedd denne uken?

Onsdag avgjorde Frps stortingsgruppe at de vil at Carl I. Hagen skal erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Men valget av Hagen er omstridt, også i Frp. I 2011 ønsket Hagen sterkt en plass i Nobelkomiteen, men fikk stortingsgruppen mot seg. Denne gangen ble han ble valgt med stort flertall, selv om Kristian Norheim stilte som motkandidat.

Ulf Leirstein (t.v) ledet valgkomiteen i Fremskrittspartiet og mener Carl I. Hagen er en god kandidat til Nobelkomiteen.

4. Betyr dette at Hagen er sikret en plass i Nobelkomiteen?

Nei. Formelt er det Stortingets valgkomité med sine 37 medlemmer som innstiller kandidater til Nobelkomiteen. Vedtak blir gjort av Stortinget i plenum. I snart 40 år har det vært enstemmighet bak disse vedtakene. I år ligger dette an til å bli annerledes.

5. Hvorfor er det omstridt dersom Carl I. Hagen blir medlem i Nobelkomiteen?

Det er lang tradisjon på Stortinget for at stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Ordningen er ikke nedfelt skriftlig, men basert på enighet mellom partiene på Stortinget de siste 40 årene.

Carl I. Hagen er i i perioden 2017–2021 Frps andre vararepresentant for Oslo Frp. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant. Det betyr at han møter på Stortinget dersom en av de to foran ham på listen er forhindret fra å stille.

Stortingets administrasjon har på oppdrag fra Frp utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen. Konklusjonen er at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen, og at det ikke er naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet.

I tillegg til at Hagen er vara til Stortinget, er han politisk omstridt. Det pekes dessuten på Hagens manglende utenrikspolitiske erfaring. Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle pekte i en kommentar tirsdag på at «utenrikspolitikk i bred forstand har aldri vært hans sterkeste side» og viste til et sitat Hagen selv ga til Bergens Tidende i 2004:

«Jeg kan brukes til alt, bortsett fra som utenriksminister.»
Nobelkomiteens sammensetning skal gjenspeile styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget.

4. Innebærer konklusjonen fra Stortingets administrasjon at Hagen ikke kan velges selv om Frp innstiller ham?

Det er det Stortingets valgkomité og flertallet på Stortinget som avgjør.

5. Hvorfor er man så opptatt av at sittende politikere ikke skal være med i Nobelkomiteen?

Tanken er å sikre at Nobelkomiteen skal være helt uavhengig av norske styresmakter, og ikke stå under press fra norske myndigheter når kandidater til fredsprisen vurderes.

Striden med Kina om Liu Xiaobo-prisen som ble delt ut i 2010 synliggjorde at det kan bli problematisk om prisen oppleves som en forlengelse av norsk utenrikspolitikk.

Antinazisten Carl von Ossietzky fikk Nobelprisen i 1935.

6. Har det skjedd tidligere at en norsk stortingsrepresentant eller vara har sittet i Nobelkomiteen?

Ja. Før andre verdenskrig satt også norske regjeringsmedlemmer i komiteen. Det tok slutt da fredsprisen for 1935 ble tildelt den fengslede antinazisten Carl von Ossietzky. Hitler-Tyskland raste mot Norge. Utenriksminister Halvdan Koht satt i komiteen, men trakk seg, og praksisen med regjeringsmedlemmer i komiteen tok slutt.

I 1977 ble det tydeliggjort at stortingsrepresentanter ikke kunne sitte i komiteen.

Men i mai 2001 møtte Frps Inger-Marie Ytterhorn som vararepresentant på Stortinget. Hun var da blitt valgt inn i Nobelkomiteen to år tidligere.

7. Hva mener de andre partiene på Stortinget?

Ap, Venstre og SV har sagt klart at de ikke vil støtte Hagen. KrF har ikke tonet flagg. Sp vil be Stortingets presidentskap om råd før partiet konkluderer.

Om Høyre og Frp får støtte fra Senterpartiet, har Hagen flertall.

Men også stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) har uttalt at innstillingen av Hagen utfordrer den forståelse partiene på Stortinget har hatt om hvem som bør velges.

8. Hva skjer nå? Når avgjøres det om Hagen blir valgt?

Stortingspresidenten har varslet at han vil kalle inn de parlamentariske lederne, som utgjør arbeidsutvalget i valgkomiteen, til et møte over helgen for å diskutere de prinsipielle sidene ved saken.

De nye medlemmene av Nobelkomiteen skal tre inn ved nyttår. Stortinget må dermed velge de nye medlemmene før representantene tar juleferie.

9. Hvis Hagen ikke blir valgt – hvem blir det da?

Det er helt åpent. Om det blir klart at det er flertall i valgkomiteen mot Hagen, kan Frp velge å nominere en annen kandidat.

Om Frp står fast på Hagen, risikerer partiet i prinsippet å miste sitt medlem av Nobelkomiteen til et annet parti. Men det er ikke sikkert de andre partiene ønsker å stille en motkandidat.