Politikk

Erna Solberg: «Jeg har vært for pappakvote hele tiden»

– For meg er det et greit vedtak, sier statsministeren om 14 ukers pappakvote. Men hun presiserer at saken ikke står høyest på hennes prioriteringsliste.

  • Solveig Ruud
    Journalist

Onsdag vil regjeringspartiene få flertallet mot seg og beskjed om å øke fedrekvoten. SV, Sp, Venstre og KrF har alle kunngjort at de stemmer for Aps forslag om å øke kvoten til 14 uker.

Dagens kvote på 10 uker er resultat av et kompromiss mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre høsten 2013. Det flertallet nå gjør, er i praksis å be Regjeringen om å gjeninnføre den ordningen som eksisterte før dagens regjering foreslo en reduksjon i kvoten på fire uker.

  • Les mer om hva som skjedde da Solberg-regjeringen reduserte fedrekvoten: Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten

Selv om regjeringspartiene lider nederlag i saken, er ikke saken den verste for statsministeren selv.

– Jeg har vært for pappakvote hele tiden. Men jeg er også for valgfrihet og at foreldrene skal få velge. Så om det er 10 eller 14 uker er mindre viktig, sier statsminister Erna Solberg.

Fra 14 til 10 til 14 uker

Da Høyre etter en opphetet debatt på landsmøtet i 2010 vedtok å avvikle fedrekvoten og tok til orde for at foreldrene fritt burde kunne dele permisjonen mellom seg, tilhørte Høyre-lederen mindretallet som ønsket å beholde fedrekvoten.

På vårens landsmøte snudde Høyre, og går i eget program inn for dagens kvote på ti uker. Det er nå bare Frp som er mot egen fedrekvote.

Solberg: Ikke høyest prioritert nå

Selv om statsministeren omtaler nederlaget som «greit», presiserer hun at økt fedrekvote koster penger.

– Det er mange ting jeg er for, som jeg ikke kommer til å prioritere. Og dette er ikke det jeg vil prioritere høyest. Dette er ikke det viktigste i det norske samfunnet nå fremover, sier hun.

Årsaken til at økt fedrekvote medfører økte utgifter selv om den totale foreldrepermisjonen ikke øker, skyldes at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner.

Statsministeren nevner nok jobber og kvalifisering av folk til de jobbene som kommer, som eksempler på viktigere saker. Hun advarer dessuten Stortinget mot å fatte en rekke enkeltvedtak som i sum ender opp med at man «spiser opp» handlingsrommet.

Næringsministeren ønsker økt kvote

Konfrontert med at hennes egen næringsminister, Monica Mæland, tok til orde for å øke fedrekvoten så sent som i august, svarer Solberg følgende:

– Men heller ikke hun har prioritert saken inn i et statsbudsjett. Det er mange i Høyre som er for pappakvote, også på 14 uker, men det er ikke en prioritert reform for Høyre, sier hun og viser til at det blir vanskeligere valg fremover å velge hva man skal bruke penger på.

Bakgrunnen for at Mæland ønsker økt kvote, er tall fra Nav som viser at det nå er langt færre fedre som tar ut mer enn 10 uker pappapermisjon nå enn da sittende regjering reduserte kvoten.

KrF snur på grunn av Nav-statistikk

Samme begrunnelse bruker KrF-leder Knut Arild Hareide for å begrunne at hans parti KrF støtter Aps forslag.

Det har ligget i kortene en stund at Ap-forslaget ville kunne få støtte også uten KrFs stemmer, siden Venstre er det partiet som ønsker lengst fedrekvote av alle: 15 uker. Aftenposten skrev i helgen at sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre forventet at hennes parti støttet forslaget – og det bekreftes nå av familiepolitisk talsmann Terje Breivik:

– Ja, vi stemmer for, sier han til Aftenposten.

Les mer om

  1. Erna Solberg
  2. Politikk