Politikk

- Sentrumspartiene vil utraderes med NHOs kommunekart

NHOs foreslåtte kart over Kommune-Norge ville vært nedslående for alle andre partier enn Arbeiderpartiet og Høyre.

KrF, Sp og Venstre vil miste mye makt dersom kommunene slås sammen til 77.
  • Ntb

NHO foreslo forrige uke å slanke antallet kommuner fra dagens 428 til 77. Klassekampens utregning av hvordan en slik inndeling ville slått ut politisk, viser at Ap trolig ville fått makten i 42 av de 77 kommunene, Høyre i 29. Utregningen tar utgangspunkt i kommunevalget i 2011.

Senterpartiet mister makten i hele 79 av sine 85 kommuner i dag, mens både Frp, SV og Venstre mister makten i samtlige kommuner, og KrF som i dag har 16 ordførere, bare sitter igjen med én.

Valgforsker Anders Todal Jenssen er ikke overrasket over at det er sentrumspartiene, og særlig Sp, som vil lide under en reform der flere mindre enheter slås sammen til noen få store.

— Med utgangspunktet NHO hadde for sitt kommunekart, måtte dette føre til at veldig mange små kommuner slås sammen, og det er også åpenbart at svært mange av Sps ordførere har hørt hjemme i små kommuner.

Les også

  1. Fortsatt forvirret om Ap og kommunetvang? Les dette.

  2. Debatt: Den vonde søndagsretretten

  3. Ny rapport: Kutt i formuesskatten virker nesten ikke

  4. Debatten om kommunereform: Småkommunene blir mindre og mindre

Les mer om

  1. Politikk