Sundtoft om at Stortinget ikke vil gå inn for å flytte iskanten: - Uproblematisk

Det blir ikke flertall for Regjeringens forslag om å flytte iskanten. - Det er en sterkt svekket miljøvernminister som står tilbake etter dette, sier Bellona-lederen.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft får kritikk for å ha overkjørt faglige råd.

— Stortinget sender i dag stortingsmeldingen om iskanten tilbake til Regjeringen. De mislykkes i sitt forsøk på å flytte iskanten for å bore etter mer olje, sier SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås.

Han er saksordfører for saken i energi- og miljøkomiteen som i dag ga sin innstilling til Regjeringens forslag om å flytte iskanten i Barentshavet.

Det er flertall for å sende forslaget i retur, som Aftenposten fikk opplyst tidligere torsdag.

- På tide at Regjeningen tenker seg grundig om

— Nå er det på tide at Regjeringen tenker seg grundig om, og rådfører seg grundig med sine støttepartier Venstre og KrF. Regjeringen har selv innrømmet at flere blokker i 23. konsesjonsrunde er i strid med gjeldende forvaltningsplan fra 2013. Da må konsekvensen være at Regjeringen unnlater å tildele disse blokkene til oljeindustrien, mener han.

Den nye beskrivelsen av iskanten innebærer at det kan åpnes for leteboring lenger nord enn tidligere, og Regjeringen har tatt sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

Nå har imidlertid denne planen fått seg et alvorlig skudd for baugen.

Sundtoft: - Uproblematisk

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier det er uproblematisk at Stortinget nå vil ha en ny runde om forvatningsplanen.

— Dette arbeidet skal vi uansett starte nå og det har jeg også varslet flere ganger tidligere, sier hun i en epost til Aftenposten.

— Stortinget har tidligere bedt om en oppdatering av iskanten i denne stortingsperioden og om en revidering i neste stortingsperiode . Vi har laget en stortingsmelding med et godt faglig fundament, men jeg tar til etterretning at Stortinget ikke ønsker å behandle den, sier hun og fortsetter:

— Det at Stortinget sender saken tilbake endrer ikke det faktiske forhold at isen i Barentshavet har trukket seg nordover.

- En sterkt svekket minister

Bellona-leder Frederic Hauge er svært glad for at Regjeringen ikke får det som den vil med å etablere en ny grense for iskanten.

— Når Tine Sundtoft så klart har overkjørt faglige råd, og når Stortinget nå så grundig setter ministeren på plass, har hun et stort troverdighetsproblem. Når hun blir korrigert på en sånn måte, så er det svært dramatisk for hennes faglige integritet, sier lederen i miljøorganisasjonen til Aftenposten.

Han mener Sundtoft har fått seg en kraftig ripe i lakken.

— Det er en sterkt svekket miljøvernminister som står tilbake etter dette, sier Bellona-lederen.

Venstre uenige med Regjeringen

— Vi har vært uenige med Regjeringen i denne saken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun viser til at det i samarbeidsavtalen sies at det ikke skal drives oljevirksomhet i iskanten.

— Da mener vi at man skal forholde seg til de gamle definisjonene eller en faglig definisjon, og ikke en definisjon Tord Lien eller Erna Solberg har funnet på. Derfor er vi for å sende forslaget tilbake, sier Skei Grande.

- Et spill

Naturvernforbundet er også glade for at Stortingets energi- og miljøkomité i dag avviser Tine Sundtofts forsøk på å flytte iskanten.

— Nå må oljeblokkene ved iskantsonen trekkes tilbake, sier Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Komitémedlem Eva Kristin Hansen (Ap) mener det ikke er noe poeng å behandle et slikt forslag i Stortinget.

— Dette er et spill mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre, der de er uenige om 23. konsesjonsrunde. Vi misliker sterkt at man har tatt ut ett element av forvaltningsplanen som ikke er mye annet enn en talloppdatering av iskanten. Forslaget er uten grundige miljømessige vurderinger om hvordan vi skal forvalte områdene i nord, sier Hansen.

Omstridt definisjon

I januar opplyste klima- og miljøminister Tine Sundtoft at Regjeringen ville foreslå for Stortinget å legge frem tall for hvor iskanten befinner seg.

En slik endring vil kunne gi mulighet for at 54 nye blokker kan legges ut for oljeleting i Barentshavet.

Definisjonen av iskanten har vært omstridt, og Regjeringen har fått sterk kritikk fra faglig hold for sitt forslag. Regjeringen mener iskanten går der hvor sannsynligheten for sjøis i april måned anslås til 30 prosent. Det er nord for alle blokkene i den 23. konsesjonsrunden.

Polarinstituttet advart mot åpning av 14 av de 54 blokkene, mens Miljødirektoratet fraråder åpning av hele 28 blokker.

Bellona oppgitt

Bellona-leder Frederic Hauge er oppgitt over miljøminister Tine Sundtofts håndtering av saken.

— Miljøministerens håndtering av saken som fagstatsråd er et meget alvorlig forsøk på å undergrave prinsippene som er lagt til grunn for miljøforvaltningen i Barentshavet siste årene, sier han til Aftenposten.

Ap mot ny definisjon

Arbeiderpartiets landsmøte gjorde det i april klart at de ikke ville gå inn for en ny definisjon av iskanten, men åpnet for en ny vurdering i 2020.

Venstre og KrF mener Regjeringen bør lytte til råd fra blant annet Polarinstituttet og plassere iskanten lenger sør. Et slikt grep vil gjøre oljevirksomhet uaktuelt i enkelte av blokkene som allerede er åpnet.