Politikk

Sp-lederen om Skei Grande: – Hun har ofte en hatsk omtale av oss.

KrF-leder Knut Arild Hareide snakker varmt om samarbeid i sentrum. Men internt i Sp og Venstre sies det at avstanden mellom dem aldri har vært større.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Det finnes alternativ til denne todelingen av norsk politikk, sa Knut Arild Hareide nylig en tale til KrFs landsstyre. Han snakket om samarbeid og valget mellom de røde og de blå og mente det finnes et alternativ: Samarbeid med KrF, Sp og Venstre.

Men samarbeidet mellom Sp og Venstre er alt annet enn hjertelig om dagen.

Internt i de to partiene sies det at avstanden mellom dem aldri har vært større.

Sp: «Hatsk omtale» fra Venstre

– Jeg er enig om at avstanden for tiden er veldig stor, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Jeg registrerer at hun ofte har en hatsk omtale av oss, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som sier han ikke har behov for å «gradere avstanden».

Uenige om reform-behov

Begge trekker frem reformer i offentlig sektor når de skal forklare hvorfor avstanden er stor.

– Venstre har alltid vært et radikalt reformparti. Vi har alltid være for reformer som utvikler velferdsstaten. Sp har en agenda som går ut på å være mot alle reformer, sier hun.

– Venstre er et todelt parti. I mange saker er det de som har stor tro på stordrift som har fått gjennomslag i denne perioden. De som tror alt blir bedre bare det blir større, sier Sp-lederen og snakker om «den liberalistiske stordriftsfløyen». Han savner det han kaller «Folkehøyskole-Venstre»

– Vi er opptatt av at det skal være gode fagfolk i etatene, uavhengig av hvor folk bor. Sp er mer opptatt av at de skal ha kort vei for å skaffe seg pass og våpenkort, sier Skei Grande.

Uenige om asylpolitikk og miljøavgifter

Uenigheten stopper ikke der. Venstrelederen beklager at Sp ikke lenger er en del av den såkalte «flyktningopposisjonen» på Stortinget.

– Nå er det et parti som mener Listhaug gjør for lite og for sent, sier hun, mens Sp mener Venstre driver med symbolpolitikk i klimapolitikken og påpeker at flere av miljøavgiftene knapt fører til annet enn at de slår «sosialt og geografisk feil ut».

Her er de på kollisjonskurs.

Aftenposten har tatt en kikk på partienes utkast til nye programmer. Det er noen av mange eksempler på at de går hver sin vei.

 • Større kommuner: Venstre vil arbeide for «færre og større kommuner». Sp mener kommunereformen har bidratt til «sentralisering og svekket folkestyre» og vil oppheve «eventuelle tvangssammenslåinger gjort like før valget 2017.
 • Andre reformer i offentlig sektor: Venstre støtter sammenslåing av enheter i politi-, sykehus og høyskolesektoren. Sp har vært motstander av alle.
 • Innvandrings- og asyl politikk. Venstre vil styrke asylsøkernes rettssikkerhet, ta imot flere kvoteflyktninger, gjøre familiegjenforeningen enklere, la flere lengeværende barn få opphold og vil gjøre det lettere å bli arbeidsinnvandrer til Norge. Sp signaliserer ingen ønsker om en mer liberal politikk.
 • Barnetrygd: Venstre ønsker mer målrettet bruk av pengene og foreslår enten at den differensieres (de som tjener mest får mindre, og de som tjener minst) eller at pengene i stedet brukes på gratis barnehage og gratis SFO samtidig som resten av beløpet som i dag brukes til barnetrygd går til lavinntektsfamilier. Sp vil beholde barnetrygden som den er, og går kun inn for gratis kjernetid (4 og 5-åringer) i barnehage i utvalgte områder og «gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO».
 • Kontantstøtte. Venstre vil avskaffe den og bare opprettholde en «ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage.». Sp vil øke og videreføre en målrettet ordning for barn mellom ett og to år der de minste får mest.
 • Surrogati og eggdonasjon. Venstre sier ja til eggdonasjon, og assistert befruktning for enslige. Sp sier nei. Venstre vil tillate altruistisk surrogati i Norge. Sp vil «innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati.»
 • Klimaavgifter. Venstre er forkjemper for skatter og avgifter på klima- og miljøskadelig adferd og vil øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Sp mener omlegging av skatter og avgifter må føre til «sosiale og geografisk utjevning» og sier derfor nei til grønt skatteskift som fører til dyrere drivstoff – og eller flyseteavgift.

Les mer om

 1. Kristelig Folkeparti (KrF)
 2. Trine Skei Grande
 3. Knut Arild Hareide
 4. Trygve Slagsvold Vedum