Lederen i Oslo Frp mener saken mot ham bygger på tynt grunnlag

Siv Jensen og Frps sentralstyre vil ekskludere lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Det skal skyldes at han har undergravd Jensen som partileder og fremmet sin egen politiske agenda.

Organisasjonsutvalget i Frp har opprettet eksklusjonssak mot Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen på oppdrag fra partileder Siv Jensen og sentralstyret.

Etter det Aftenposten kjenner til er det Frps sentralstyre, inkludert partileder Siv Jensen, som har bedt organisasjonsutvalget om å iverksette eksklusjonssaken mot Ugland Jacobsen.

Sentralstyret mener det er uakseptabelt at en fylkesleder stiller spørsmål ved en valgt partileders autoritet, slik de mener Jacobsen har gjort.

Den mener flere av Jacobsens uttalelser til mediene det siste halvåret kan svekke Siv Jensens posisjon i partiet.

Jacobsen ønsket tidlig torsdag kveld ikke å kommentere opplysningene i denne artikkelen.

– Jeg har svart og kommentert denne saken overfor Organisasjonsutvalget. Nå avventer jeg den videre saksgangen. Ellers har jeg ingen kommentar, sier han.

Senere på kvelden uttalte han til NTB at han synes saken mot ham bygger på et tynt grunnlag.

– Det er flere utfall. Det ene er eksklusjon. Det andre er suspensjon. Det tredje er en reprimande. Det fjerde er at jeg frifinnes blankt. Og det femte er at jeg bare blir lei og mister troen på partiet, sa han.

Jacobsen erkjenner at han kunne uttrykt seg annerledes i noen av medieoppslagene, men mener han har vært godt innenfor rammene av ytringsfriheten og partidemokratiet.

– Alle tillitsvalgte kan bli uheldig fremstilt av mediene. Men jeg ser ingen grunn til at dette skal være grunn til sanksjoner eller eksklusjon, sier han.

Vil sette «Norge først»

Det har lenge stormet rundt Geir Ugland Jacobsen, som ble valgt til fylkesleder i Oslo Frp tidligere i år.

Det begynte i desember 2019 da fylkesstyret i Oslo – på Jacobsens initiativ – vedtok en resolusjon der det slås fast «norske interesser» skal settes først. Resolusjonen var ment som et strategisk underlag for programarbeidet som skal lede frem til nytt partiprogram for 2021–2025.

Den samme resolusjonen ble igjen vedtatt med stort flertall på Oslo Frps fylkesårsmøte i februar. Siv Jensen var til stede, men stemte imot.

I juni tok det fyr da han i et intervju i Finansavisen ga uttalelser som mange tolket som at han ville vrake partileder Siv Jensen fra Stortinget.

Senere har Jacobsen og flere i Oslo-partiet i diskusjoner om nytt program tatt til orde for at Frp bør bevege seg i en mer nasjonalkonservativ retning, sette «Norge først» og bli et «patriotisk fyrtårn».

Siv Jensen var ute i flere medier i sommer og karakteriserte utspillet som helt uakseptabelt. Hun sa at Ugland Jacobsen og hans meningsfeller i Oslo kun var «en liten gruppering i Oslo». Hun sa også at de som ikke ville innrette seg, var i feil parti.

Som en direkte reaksjon på Jacobsens uttalelser til Finansavisen, kom det i slutten av juni en oppfordring til sentralstyret fra Frps fylkesledere i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal om å ta initiativ til å oppløse fylkeslaget i Oslo.

Brutt partiets vedtekter?

Sentralstyret mener Ugland med sine uttalelser har sådd tvil om Siv Jensen har støtte i partiet generelt, men helt konkret om hun har tillit i eget fylkeslag.

Sentralstyret er svært kritisk til at Ugland Jacobsen som fylkesleder har gått i bresjen for politikk som det mener er i strid med dagens partiprogram. Det skal han ha gjort gjennom å argumentere for at han mener Frp bør gå i en nasjonalkonservativ retning.

Ifølge Frps vedtekter (§3, punkt 2) kan medlemmer av partiet ekskluderes permanent – eller for et begrenset tidsrom – dersom medlemmet har:

«Brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme.»

At Ugland Jacobsen i tillegg er fylkesleder, og ikke bare et menig medlem, gjør saken enda mer alvorlig, mener sentralstyret.

Carl I. Hagen er en av Geir Ugland Jacobsens støttespillere. Hagen deler Jacobsens syn om at Frp bør utvikle seg i en nasjonalkonservativ retning.

Organisasjonsutvalget hadde, etter det Aftenposten kjenner til, et møte Ugland Jacobsen i Oslo tirsdag for å høre hans versjon.

Torsdag kveld skal fylkesstyret i Oslo Frp behandle eksklusjonssaken mot sin egen fylkesleder og gi en uttalelse til organisasjonsutvalget.

Ugland Jacobsen er ikke invitert til dette møtet.

De to nestlederne i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen og Karin Woldseth, har vært skeptiske til Uglands uttalelser både om partilederen, men også om at Frp bør bli et nasjonalkonservativt parti.

Dråpen som fikk begeret til å renne over

Det er imidlertid uttalelser Ugland Jacobsen ga til TV 2 i midten av november som – etter det Aftenposten kjenner til – vår dråpen som fikk begeret til å flyte over. I TV2-intervjuet ble det gitt inntrykk av at Jacobsen sa at han ville vrake partilederen fra førsteplassen på Oslo-listen.

Intervjuet ble gjort etter at nominasjonskomiteen hadde foreslått partilederen på førsteplass.

Det intervjuet skal ha vært den direkte foranledningen til at det ble opprettet eksklusjonssak.

Tre anklagepunkter

Etter det Aftenposten forstår er det tre forhold organisasjonsutvalget skal vurdere før det eventuelt går inn for eksklusjon:

1) Har Jacobsen skadet partiets og partilederens omdømme?

2) Har Jacobsen handlet i strid med vedtatt politikk i Oslo Frp?

3) Har Jacobsen brutt retningslinjene som gjelder for fylkesledere?

Dro sammenligning med Nord-Korea

Det er etter det Aftenposten kjenner til en rekke uttalelser som ligger til grunn for at det er reist eksklusjonssak.

I et intervju med TV2 i våres dro han – da han sa han ville ha konkurranse om førsteplassen på Oslo-listen – en sammenligning med Nord-Korea.

«Nå er Siv Jensen partileder, men siden landsmøtet er før nominasjonen i Oslo, så vil jeg gjerne ha frem andre kandidater. Det hadde vært hyggelig med flere kandidater, og det blir nordkoreansk å ikke ønske det, for å si det litt stygt», sa han.

I sommer sa han, også til TV2, at Siv Jensens politiske holdning ikke «overlapper» helt med hans politiske linje:

«Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun kanskje står på førsteplass, men ingenting er avgjort» sa Jacobsen.

Og videre:

«Sett fra eget politisk ståsted vil jeg foretrekke en fra den nasjonalliberale delen av partiet. Jeg kunne tenke meg en kandidat som er mer på linje med oss i Oslo.»

«Rent personlig så kunne jeg tenke meg flere kandidater, for da synes jeg vi har et reelt valg.»

– Så du ville ikke stemme på Siv Jensen?

«Jo, det kan hende. Det kommer helt an på hvem som ellers måtte stille. At man har flere kandidater, kan da umulig være noe problem».

Advarte mot fryktkultur

Til Dagbladet argumenterte Jacobsen for at det var naturlig å ha flere kandidater til førsteplassen. Han advarte også mot en «fryktkultur» i partiet.

«Jeg vil ikke ha en fryktkultur der man er redd for å flagge det man står for eller at man har lyst på et verv. Jeg er en sann Frp-er. Jeg er liberalist – og litt mer. Det å ikke akseptere motkandidater er i hvert fall ikke liberalisme.»

Den siste uttalelsen – den som fikk begeret til å renne over for organisasjonsutvalget – kom i et intervju i TV2 i november der Jacobsen sa at det var «en besnærende tanke» at Oslo-listen kunne toppes av tre menn.

Det skjedde altså etter at nominasjonskomiteen i Oslo hadde foreslått Siv Jensen på topp – og vraket Carl I. Hagen helt på listen.

I TV2-intervjuet kom det frem av Nordre Aker Frp – Jacobsens eget lokallag i Oslo – hadde vraket Siv Jensen. Jacobsen hadde som fylkesleder ikke selv deltatt under behandlingen i eget lokallag.

Nordre Aker ville ha Christian Tybring-Gjedde som toppkandidat, Carl I. Hagen på annenplass, mens de plasserte Jacobsen på tredjeplassen.

I TV2-intervjuet sier Jacobsen også:

«Glem nominasjonskomiteen, jeg har nettopp spilt Carl I. Hagen Hagen inn igjen gjennom et benkeforslag.»