Uten å gjøre noe havner Norge i «luksusfellen». Slik vil regjeringen unngå det.

I 2060 vil det kun stå to i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder. – Vi må bruke pengene smartere, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Utgiftene vil øke mer enn inntektene, sa finansminister Jan Tore Sanner da han fredag la frem regjeringens perspektivmelding.

– Det er krevende å se 40 år frem i tid når vi står midt i den verste krisen i nyere tid. Det sa finansminister Jan Tore Sanner da han fredag la frem regjeringens perspektivmelding. Her får du forklaringen på hva den dreier seg om:

Det er en melding fra regjeringen til Stortinget. Og som navnet antyder, inneholder den fremtidens utfordringer for Norge og hvordan regjeringen har tenkt å møte disse. Meldingen ser 40 år fremover.

Les hele saken med abonnement