Hun skal få vanlige arbeidsfolk til å stemme Ap igjen

De som står i kassen på kjøpesenteret, kjenner ikke partiet sitt igjen. Det vil Trine Lise Sundnes gjøre noe med, og derfor vil hun på Stortinget for Oslo Ap.

Etter 25 år i LO-systemet vil Trine Lise Sundnes få vanlige arbeidsfolk ned fra gjerdet og stemme Ap.

Bunnoteringene på meningsmålingene står i kø for Ap. Vanlige arbeidsfolk flykter til Sp eller andre partier. Lavtlønte i typiske kvinneyrker, som betjeningen på supermarkedene, svikter Ap.

– Mange av disse sier til meg at de ikke kjenner partiet sitt igjen. De sitter på gjerdet. Jeg ønsker å bidra til at disse kommer tilbake igjen til Ap, sier Trine Lise Sundnes (50).

Siden 1995 har hun hatt lønnet arbeid i LO-systemet. I syv år ledet hun Handel og Kontor, det tredje største forbundet i LO. I den posisjonen kjempet hun nettopp for lavtlønte kvinner.

Etter en kort tenkepause sa hun i høst ja til å kjempe om en plass på listen til Oslo Ap. Der har et flertall i nominasjonskomiteen foreslått henne på fjerde plass. Motkandidat er Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Fagbevegelsen er Aps grunnfjell

– Jeg mener det er helt naturlig at også folk med min bakgrunn synliggjøres på Ap-listene, slår Sundnes fast.

Samtidig understreker hun at dette er en nominasjonsprosess. Nå skal lagene i Oslo Ap komme med innspill til listeforslaget. Et endelig forslag kommer i slutten av november. 1. desember er det nominasjonsmøte.

Styrke velferdsstaten

Vi møter henne i den folketomme Folketeaterpassasjen på Youngstorget. Hovedstaden er stengt ned. Hun synes partifellene i rådhuset fikser utfordringene med pandemien bra.

– Vi skal redde liv og helse, men vi skal også redde arbeidsplasser. Her i Oslo er én av fem ledige. Her er det en stor handels- og servicesektor. Mange lavtlønte er berørt av nedbemanninger, nedleggelser og permitteringer, sier Sundnes, før hun samler seg til et angrep på regjeringen:

– Det regjeringen har lagt frem er for lite. De har heller ikke lagt frem noen garanti for at krisepakkene vil fortsette så lenge pandemien varer. Det burde regjeringen gjøre for å trygge arbeidsplasser.

Feriepengene som forsvant

Kutt i feriepengene til dem som går på ledighetstrygd opprører henne:

– Vanlig folk har ikke penger på bok, men gjeld, sier hun.

Et anslag LO har gjort viser at 330.000 som er dagpengemottagere, får svært lite å feriere for neste år.

– Det er en type nedbygging av velferdsstaten jeg som Ap-representant på Stortinget, vil bidra til å stanse, sier hun.

Da Ap la frem sitt forslag til nytt partiprogram, ble det karakterisert som et tydelig steg til venstre. Det var tilbake til sosialdemokratiske kjerneverdier.

– Utkastet til partiprogram setter arbeidslivet i sentrum. Det understreker betydningen av et anstendig arbeidsliv, full sysselsetting, sterk velferdsstat og et løfte om å levere på klimaforpliktelsene, sier Sundnes.

– Hvem, om ikke vi i Ap, kan levere på dette? Det har jeg lyst til å være med på, mener hun.

Inn i Ap via LO

Hun kom ikke inn i Ap via ungdomsorganisasjonen AUF, slik mange andre har gjort.

Sundnes meldte seg inn i partiet 26 år gammel, etter først å ha engasjert seg som tillitsvalgt i Handel og Kontor. Hun startet på sentralbordet i USBL. Etter hvert som den faglige karrieren skjøt fart, pådro hun seg Kapital-redaktør Trygve Hegnars vrede: «Norges best betalte sentralborddame», var karakteristikken.

I hennes tid som leder i Handel og Kontor streiket medlemmene som jobbet i LO for bedre vilkår.

– Så du er ikke redd for å si ifra internt?

– Nei. De prinsippene vi forfekter i arbeidslivet ellers må også gjelde i eget hus. Jeg gjorde det ikke med glede, men jeg er stolt av at vi sa så tydelig ifra, forklarer hun.

– Med de målingene Ap har nå, sitter Jonas Gahr Støre trygt?

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Jonas og andre sitter trygt. Vi skal få folk ned fra gjerdet, og komme i regjering.

– Hvilke andre partier bør sitte i den regjeringen, MDG for eksempel?

– La oss først se på valgresultatet, avslutter hun.