– Vi er på bristepunktet

Budskapet fra fotfolket var ikke til å misforstå da Siv Jensen (Frp) og Kristin Halvorsen (SV) møtte til helsedebatt i går.

Flere hundre sykepleiere og studenter hadde møtt opp på Lovisenberg i går da Siv Jensen (Frp) møtte Kristin Halvorsen (SV) til helseduell.

–Lønnen må heves, flere fagfolk til sykehjemmene, mer penger til etter— og videreutdanning og slutt på ufrivillig deltid i helsetjenesten.

Budskapet var det samme, men temperaturen i det smekkfulle auditoriet på Lovisenberg sykehus etterlot ikke tvil om at sykepleierne er lei av å vente på bedre tider. De vil ha en løsning. Helst i går.

–Vi er på bristepunktet. Vi har ventet lenge nok, og opplever at vi ikke blir tatt på alvor når det stadig kommer løfter uten at det følges opp med handling og penger, sier sykepleierstudent Maria Aasheim.

Hun stilte seg rakt opp og utfordret både finansminister Kristin Halvorsen og Frp-leder Siv Jensen da det ble åpnet for spørsmål fra salen.

–Når dere en gang kommer på sykehjem selv kommer dere selv til å rope: «hvor er sykepleierne?». Ser dere ikke at det ikke holder å snakke om varme hender, men at vi også må ha kompetente hender?

Applaus og ris.

Under halvparten av de ansatte i sykehjemmene har fagkompetanse, og ikke overraskende var både Jensen og Halvorsen enig med sykepleierstudenten. –Det er helt klart viktig at vi får mer kompetanse på sykehjemmene, og det er en viktig sak for oss, erklærte Kristin Halvorsen. Hennes oppskrift er høyere lønn og bedre muligheter for fagutvikling slik at stillingene blir mer attraktive.

–Men hvorfor har du ikke gjort noe med det til nå, ble det ropt ut fra salen, til stor applaus fra de flere hundre oppmøtte, og ivrig nikking fra Frp-lederen?

For selv om finansministeren fra SV var den desidert mest populære debattanten og høstet applaus for sine løfter om likelønnspott, mindre på anbud og slutt på ufrivillig deltid, så kom hun ikke utenom at mange var skuffet over hva hun har fått til i regjering.

Likelønn.

Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom sykepleierne og menn i tilsvarende yrker. Ifølge sykepleierforbundet tjener sykepleierne 9000 kroner mindre enn menn det er naturlig å sammenligne seg med i offentlig sektor. –Det er et veldig dårlig signal til ungdom som ønsker seg inn i helsetjenesten, sa Lisbeth Normann, leder i Sykepleierforbundet.

Hun forventer at finansministeren, hvis hun fortsetter i regjering, gjør som likelønnskommisjonen har anbefalt, og setter av 3 milliarder kroner til utjevning av lønn i de lavtbetalte kvinneyrkene. Det samme forventer hun av Siv Jensen som var snar med å bedyre at høyere lønn til sykepleierne var en viktig sak for henne.

–Det er noe herlig nyfrelst over Siv Jensen når hun snakker om likelønn, smilte Halvorsen, til latter fra salen. Hun mener Frp-lederen plutselig har blitt opptatt av kvinner og lønn fordi hun merker trykket blant sykepleierne. Halvorsen understreket at Jensen ikke har skrevet noe om dette i sitt 100-dagersprogram som ble lagt frem før helgen.

Kortere helsekø.

Det Jensen imidlertid har skrevet noe om, og var veldig opptatt av i går, er valgfrihet i helsetjenesten. Hun lover at det skal bli kortere helsekøer og mindre ventetid dersom hun får la de private slippe til.

–Køene har økt med 80000 pasienter under denne regjeringen. Samtidig står private klare til å gi helsetilbud, men Halvorsen vil ikke bruke dem. Hvis vi hadde tatt i bruk de private som har minst like varme hender som de offentlige, så ville flere pasienter fått hjelp, tordnet Jensen, til en noe mindre applaus enn sykepleier Line Orlund fikk for sitt retoriske oppfølgingsspørsmål:

–Det er en logisk brist her Jensen. De tusenvis av behandlingsplassene du mener vil bli frigjort dersom de private får slippe til må jo uansett betales for. Hvorfor ikke like gjerne putte pengene inn i det offentlige så ikke noen tjener på det?

Sykepleierstudent Marie Aasheim stilte flere kritiske spørsmål.