- Resten av landet ler av Oslo

Rett skal være rett: Rødt skal være rødgrønt. Dermed har de blå partiene fått «bare» 13.000 flere stemmer enn de rødgrønne. Men heller ikke det er korrekt, mener valgforsker Frank Aarebrot.

Resten av landet ler av Oslo-folk når de kritiserer valgordningen og klager over manglende politisk innflytelse, mener Frank Aarebrot.
 • Mona W. Claussen
  Mona W. Claussen

Opptellingen av avgitte stemmer i gårsdagens stortingsvalg viser at de borgerlige partiene fikk 1.327.486 stemmer. Dette er drøyt 49.000 flere enn de rødgrønne, som fikk 1.278.376. (Opptellingen tidligere i dag viste en differanse på 45.000 stemmer i blå favør.)

Dermed er det urettferdig at valgseieren gikk til de rødgrønne, mener valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

Hvor mange skal med?

Opplysningene har utløst heftig debatt i norske nettaviser. — Udemokratisk, mener mange om den norske valgordningen.

Andre debattanter påpeker at Marthinsen velger å se bort fra stemmene til partiet Rødt, som plasserer seg til venstre for de fleste andre i norsk politik.

Om Rødts 36.100 stemmer telles med på rødgrønn side, har de borgerlige partiene fått 13.010 flere stemmer enn de rødgrønne.

Men hvorfor stoppe der? Listen over "Andre" partier viser følgende:

 • Pensjonistpartiet fikk 11.886 stemmer
 • Miljøpartiet De Grønne 9262
 • Kystpartiet 5299
 • Kristent samlingsparti 4881
 • Demokratene 2320
 • Norges Kommunistiske Parti 696
 • Det Liberale Folkepartiet 350
 • Samtidspartiet 264
 • Sentrumsalliansen 239
 • NorgesPatriotene 184
 • Abortmotstanderne 177
 • Vigrid 174
 • Samfunnspartiet 139
 • Ett (skrift)språk 107
 • Tverrpolitisk Folkevalgte 64
 • Norsk Republikansk Allianse 54
  Her er altså ytterligere 36.096 stemmer å fordele på blå eller rødgrønn side.

- Er dette en meningsfylt øvelse, valgforsker Frank Aarebrot?

— Ja, skal man ta demokratiet alvorlig, får man regne med alle disse stemmene. Rødts stemmer må definitivt tas med på rødgrønn side. Det må også NKPs stemmer og kanskje halvparten av Miljøpartiet de Grønnes stemmer. Resten ville jeg plassere på høyresiden, sier Aarebrot.

Følger man denne oppskriften, økes den borgerlige sidens stemmeovervekt til drøyt 38.000.

Oslo-folkene burde putte pipen i en sekk.
Valgforsker Frank AarebrotDet som har opprørt nettdebattantene, er det faktum at fylkenes størrelse har betydning for hvor mange representanter de får på Tinget: Jo større areal, desto flere seter.

— Om man bare skulle legge antall stemmer til grunn, ville Finnmark få ett mandat, sier Aarebrot. Fylket har i dag fem representanter på Stortinget.

- Resten av landet ler av Oslo

— Det Aftenpostens nettlesere og Oslo-folk ikke forstår, er at resten av landet ler av dem når de hisser seg opp over dette. Oslo-folkene burde putte pipen i en sekk. Det er bare rett og rimelig at hovedstaden tilbakefører noe makt til de delene av landet som skaper de store verdiene. Husk at vi på Vestlandet står for 70 prosent av nasjonalformuen, humrer bergenseren.

Han minner om at den ønskede skjevfordelingen kan føres tilbake til grunnlovsfedrene, og at den lenge ble brukt for at byene skulle beskyttes mot de tallrike "bondemassene".

- Ved neste valg slår ikke valgordningen like urettferdig ut for Oslo, for byen har fordel av et sterkt voksende folketall. Og i valgsammenheng oppdateres folketallet hvert tiende år, poengterer Aarebrot.