Går det an å regne seg frem til hvem som vinner valget i høst? Denne modellen gjør et forsøk.

Om litt under et halvt år skal nordmenn gå til urnene og velge regjering. Meningsmålinger gir en pekepinn på hva vi har tenkte å stemme, men kan historiske data fortelle oss mer om hva vi kan forvente til høsten?

Stortingsvalget nærmer seg. Snart begynner høysesongen for meningsmålinger. Kan Aftenposten og Norsk Regnesentrals valgmodell treffe blink?

  • Sean Meling Murray
    Redaksjonell utvikler
  • Jørgen Arnor G. Lom
    Redaksjonell utvikler

I et stortingsvalg vil vi vite hvor stor oppslutning de ulike partiene får på valgdagen. Det er selvsagt ikke mulig å vite før alle stemmene er avgitt og talt opp. Men det finnes måter å anslå dette på. Sammen med Norsk Regnesentral presenterer Aftenposten en statistisk modell som skal gi et rikere bilde av mulige valgresultat og mandatfordelinger. Se siste statistikk og beregninger her:

Les hele saken med abonnement