Politikk

Ny Ap-plan kan forsure klimaet på borgerlig side

Aps mål er å stjele showet under budsjetthøsten ved å legge frem et grønnere statsbudsjett enn Regjeringen og en ny, langsiktig klimaplan.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre planlegger å legge frem sitt alternative statsbudsjett om to uker - når budsjettforhandlingene på borgerlig side er ventet å være i en kritisk fase.
  • Solveig Ruud
    Journalist

Sentrale kilder i Jonas Gahr Støres parti opplyser at de nå jobber med å legge frem et langt grønnere budsjett for 2017 enn det som allerede ligger på bordet fra Regjeringen.

I tillegg jobbes det med å lage en egen, omfattende plan for hvordan Norge kan redusere CO2-utslippene for å nå oppsatte klimamålsettinger innen 2030.

Legges frem når de borgerlige strever

Og sist, men ikke minst, timingen for denne satsingen kommer på et kinkig tidspunkt for de fire borgerligere partiene: 10. november.

Det er ti dager tidligere enn Ap la frem sitt alternativ i fjor.

Men det er samme dag som KrF, Venstre og de to regjeringspartiene Høyre og Frp i teorien skal ha avklart om de kommer frem til en enighet om neste års statsbudsjett.

Det tror ingen at de vil klare. Forlokkende forslag - sett med sentrumspartienes øyne - kan dermed bidra til å skape litt ekstra trøbbel for de fire partiene på borgerlig side i innspurten.

Og forklokkende forslag vil i tillegg til klimasatsing kunne være f.eks. mer penger til en av KrFs hjertesaker: tidlig innsats i skolen.

Les også

Grasrota i Frp om bensinpris: Vi rikker oss ikke en millimeter

Vil ikke bidra til regjeringskrise

Flere i Ap understreker imidlertid at de legger frem et budsjett i tråd med egne prioritering og egen politikk. Men det omtales som et «kinderegg» når timingen er optimal og forslagene samtidig kan «klusse det litt til» på borgerlig side.

Ap har likevel ikke til hensikt å bidra til noen regjeringskrise. I det største opposisjonspartiet både regner de med og håper at partiene på borgerlig side ordner opp denne høsten.

Å overta makten nå passer Støre og co dårlig.

Men Ap-strategene tenker langsiktig og vet at det budsjettet de nå legger frem, vil bli brukt i valgkampen. På flere områder samarbeider de også med Sp - vel vitende at det ikke er usannsynlig at de to partiene havner i regjeringen sammen etter neste valg.

Les også

Les også: Slik vil Støre kvitte seg med vinglestempelet, vinne valget og jakte statsråder

Intern uenighet om drivstoffavgifter

Ap vil ikke delta i noen «bensinkrig» med kappløp om å øke drivstoffavgiftene mest for å tekkes Venstre.

Flere sentrale Ap-kilder gir uttrykk for at de mener Venstre har malt seg opp i et hjørne ved å legge ensidig vekt på økt avgift på bensin og diesel som det avgjørende kravet. De viser til at det fra forskerhold sies klart i fra at noen øre fra eller til her ikke har noen avgjørende effekt på utslippene.

I Aps alternative reviderte budsjett fra mai la partiet opp til å øke dieselavgiften med 50 øre men fryse bensinavgiften.

Det er indre uenighet i Ap om disse avgiftene: By står mot land. Dette kom til uttrykk i en opphetet diskusjon om drivstoffavgiftene på Aps gruppemøte onsdag.

Kilder i Ap gir uttrykk for at de ikke kommer til å legge seg lavere enn Regjeringens forslag når det gjelder økning i drivstoffavgiftene, men heller ikke vesentlig høyere.

Henter eksperthjelp utenfra

Ap har i år stilt hele 1029 spørsmål til Finansdepartementet om hjelp til beregninger til sitt alternative budsjett.

I tillegg har partiet bestilt konsulenthjelp fra Vista Analyse for å få best mulige beregninger av kostnader og effekt av tiltak på klimaområdet.

Arbeiderpartiet har de siste årene fått mye kritikk fra politiske motstandere for at de ikke har villet gi tydelige svar på hvor mye av de blåblås skatteletter partiet vil reversere når de kommer tilbake i regjeringsposisjon.

Det er derfor knyttet stor spenning til hvilket samlet skatte- og avgiftsnivå Ap legger seg på i sitt siste alternative budsjett før stortingsvalget.

Etter det Aftenposten forstår legger Ap opp til å reversere deler av kuttene i formuesskatten, men primært ved å øke satsen - ikke ved å senke innslagspunktet for bunnfradraget.

Les mer om

  1. Klima
  2. CO2
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Statsbudsjettet
  5. Bensin
  6. Politikk