Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Etter det Aftenposten erfarer, dreier det seg om mange hundre.

Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser. Fra venstre: parlamentarisk leder Trine Skei Grande (V), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (Frp).

Ti ansatte i Kulturrådet blir berørt. I en uttalelse sier leder Kristin Danielsen i Kulturrådet:

– Den politiske beslutningen om utflytting av museumsfaglige oppgaver til Bodø kom brått. Dette berører mange medarbeidere direkte, og vi skal ivareta de ansatte og deres fagkompetanse i prosessen. Kulturrådet har i løpet av denne uken fått utvidet sitt mandat til å etablere kontorer både i Trondheim og i Bodø. Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier Kulturrådet en uttalelse.

NVE og Fredskorpset

I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser. Fredag kommer fasiten.

– De som ønsker utflytting, kommer til å bli positivt overrasket, sier en sentral kilde.

Ansatte i alt fra NVE til Fredskorpset vil kunne bli berørt.

Kompromiss med Venstre

Flytteplanen er en direkte konsekvens av et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene fra i fjor vår. Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

«Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre. Lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene», heter det i avtalen som ble inngått.

Dragkamp mellom Venstre og Frp

Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser, mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.

Hvor mange hundre som blir resultatet, vil ingen kilder konkret røpe overfor Aftenposten.

Mulig utflytting til Førde

Tirsdag fikk ansatte i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fredskorpset beskjed om at de vil bli berørt.

NVE har i dag rundt 600 ansatte, fordelt på et hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer rundt omkring i landet. Ett av dem ligger i Førde.

Venstres stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Sveinung Rotevatn opplyser at det skal utredes om tilsynsoppgavene i NVE, som i dag utføres av 50 ansatte, skal fordeles på fem regionkontorer. For Førdes del kan det trolig bli snakk om ti stillinger.

Han bekrefter at alle Fredskorpsets 40 ansatte også vil bli flyttet på, og at Førde er en av tre byer som kan få disse arbeidsplassene, ved siden av Trondheim og Stavanger.

– Vi vil jobbe for at Førde blir valgt, sier Rotevatn.

Tre alternative steder skal alltid vurderes

Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.

Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.

Det er f.eks. besluttet av fornybarfondet ikke skal til Oslo. Etter det Stavanger Aftenblad erfarer, vil både Stavanger, Bergen og Trondheim bli vurdert når Regjeringen etablerer Fornybar AS.

Flere flyttemeldinger utover våren

Etter det Aftenposten erfarer, vil Regjeringen fredag både opplyse om hvilke etater som blir berørt og varsle en del konkrete utflyttingsforslag. For noen av dem som blir flyttet på, er man fortsatt i en vurderingsfase om hvor de skal flytte hen. Her blir konklusjonene trukket fortløpende.

Kilder Aftenposten har snakket med opplyser at alt fra Difi til Landbruksdirektoratet er vurdert. Men noen av forslagene man har drøftet er forkastet.

Mye tyder imidlertid på at regjeringspartiene og Venstre skal ha blitt enige om å se på hele landbruksforvaltningen under ett: drøyt 130 årsverk hos kommuner, fylkesmenn og i Landbruksdirektoratet.

Ellers kan lov- og rettighetsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, deler av Kulturrådet og muligens også lønn- og regnskapsfunksjoner i Statsbygg bli berørt.