Siv Jensen vil frata innvandrere velferdsytelser hvis de ikke lærer seg norsk innen fem år

– Etter fem år i Norge må vi kunne forvente at innvandrere har lært seg norsk språk. Hvis ikke må vi avvikle ytelser som innvandrerne får fra Nav-systemet, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten.

Siv Jensen og Frp går til valg på å skjerpe kravene til innvandrerne.

Hun sier også at Frp nå går til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.

– I Norge skal vi se hverandre. Det er en grunnleggende verdi i vårt land, sier Siv Jensen.

Krav styrker integreringen

– Vi må gjøre mer. Vi mener det nå er på tide å stille krav om at man etter fem års opphold i Norge ha lært seg norsk for å kunne motta velferdsytelser, sier Jensen.

– Det er en misforstått holdning at bare man fortsetter med høye nok velferdsytelser, så går det fint. Frp mener at ved å stille krav så vil integreringen gå både raskere og bedre, sier Jensen.

Varslet innstramming

I et intervju med Aftenposten i fjor høst lovet finansminister og Frp-leder Siv Jensen et langt tøffere Frp i valgkampen i 2017.

– Vi skal i valgkampen fortsette å være tøffe i justispolitikken og presentere nye restriktive løsninger i asyl- og innvandringspolitikken, sa hun da til Aftenposten da.

Også da Frp-lederen startet Frps kommunevalgkamp for to år siden skjerpet hun tonen i innvandringsdebatten.

På Frps valgkampåpning i Ålesund 11. august 2015 ba hun kommunene si nei til å ta imot kvoteflyktninger fra Syria – til tross for at stortingsflertallet hadde pålagt Regjeringen å sørge for at Norge skulle ta imot 8000 kvoteflyktninger.

Les også

KrF og Frp kjemper om de kristne velgerne, Listhaug med åpenbar kristenflørt.

– Språkkunnskap helt avgjørende for god integrering

Nå, ved starten av valgkampen foran høsten stortingsvalg, skjerper Frp og Siv Jensen igjen retorikken i innvandrings- og integreringspolitikken.

– For å få til en god integrering er det av stor betydning å få flere ut i jobb, i arbeid. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få det til er å stille krav, spesielt krav til norskopplæring, sier Frp-lederen til Aftenposten.

– Det er helt avgjørende for en god integrering at man lærer seg norsk, sier hun.

Siv Jensen

Kuttet i norskopplæring

Frp har flere ganger, også fra regjeringsposisjon i 2016, foreslått kutt i norskopplæring til asylsøkere.

– Det henger vel ikke helt sammen med det du nå foreslår, Siv Jensen?

– Vi mener at det ikke er noen grunn til å bruke penger på norskopplæring til asylsøkere som ikke skal bo her. Det vi derimot har gjort er at vi har styrket norskopplæringen til de som skal bli værende i Norge. Det har vi bl.a. gjort gjennom de nye integreringsmottakene, «supermottakene» som de blir kalt.

– Det er ingen grunn til å bruke penger på folk som ikke får opphold i Norge og som ikke skal være her.

– Hvordan skal dere gjennomføre dette? Skal alle innvandrere språktestes etter fem år?

– Det er naturlig at det gjennomføres en språktest. Vi lanserer forslaget nå. Detaljene om utformingen må komme senere, sier Siv Jensen.

– Ved å være i arbeid lærer man seg også norsk. Derfor må vi knytte krav om å beherske norsk for å få ytelser fra NAV-systemet, sier hun.

– Etter fem år må man forvente at de som ønsker å bo i Norge, har lært seg norsk. Hvis de ikke har det, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV, som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg

Frp-lederen annonserer også nå at Frp, også fra regjeringsposisjon hvis de fortsetter i regjering etter valget, vil innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Høyre/Frp-regjeringen jobber nå med å utarbeide et regelverk som forbyr bruk av heldekkende plagg på utdanningsinstitusjoner, på initiativ fra Frp.

Eksempel på kvinne iført niqab

I neste periode ønsker Frp det samme forbud innført i det offentlige rom, f.eks. på trikk, buss og på fortau – kort sagt på alle offentlige møteplasser.

– Vil det innebære at bruk også av f.eks. finlandshette vil bli forbudt?

– Et heldekkende ansiktsplagg er et heldekkende ansiktsplagg.

– Betzy Kjelsberg ville blitt umåtelig skuffet

I et foredrag Siv Jensen holdt på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld, viste hun til sin egen oldemor, feministen og kvinnesaksforkjemperen Betzy Kjelsberg (1877–1950).

– Min oldemor tok motet til seg og syklet med «divided skirt», et såkalt bukseskjørt, på slutten av 1800-tallet. Hadde hun visst at Norge over 100 år senere skulle akseptere at kvinner gikk i burka og at små jentebarn dekkes med hijab, tror jeg hun hadde blitt umåtelig skuffet.

Betzy Kjelsberg (1866–1950), Siv Jensens oldemor.

Jensen hadde også et pek til norsk venstreside.

– Det er et paradoks at mens norsk venstreside sto fremst i kampen for kvinners rettigheter på 70-tallet, så er det venstresiden som i dag går lengst i å akseptere at det i innvandrermiljøer videreføres et kvinnesyn vi har brukt 100 år på å fjerne.

– Vi skal være tolerante. Vi skal akseptere. Men vi må også av og til sette noen grenser. Når vi oppdager at våre verdier blir utfordret, så må vi reagere, sa Siv Jensen.

Høyre: – Ikke sikker på om det er veien å gå

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou, sier hun må se nærmere på forslaget før partiet kan ta stilling til spørsmålet om å nekte velferdsytelser.

– Jeg er ikke sikker på om det å sette en grense på fem år er veien å gå, men vi skal selvfølgelig vurdere alle forslag, sier Schou.

Hun mener det er andre kriterier som er viktigere når det skal vurderes om velferdsytelser skal gis. Schou nevner spesielt oppmøte og engasjement i kursopplæringen som viktige faktorer.

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou, sier de må se nærmere på Jensens forslags før de kan ta stilling til spørsmålet.

– Vi er opptatt av at det må legges ned en egeninnsats fra dem som kommer til Norge, samtidig som vi må være romslige på at det tar tid å lære seg et nytt språk og tilpasse seg en ny kultur, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, og viser til at mange innvandrere kommer til landet med svært begrenset utdanningserfaring.

Ap: – Ikke mulig å ta stilling til Frp-forslagene

Stein Erik Lauvås (Ap) sier Ap er opptatt av at de som kommer til Norge kan lære seg norsk og forstå hvordan det norske samfunnet fungerer.

– Derfor må språkopplæringen starte så tidlig som mulig.

– Men Frp har sittet med ansvaret i fire år. Nå driver de valgkamp med pisk og trusler, men jeg registrerer at de får ikke støtte fra sin regjeringspartner Høyre.

Les mer: Listhaug ber om at flyktninger på hjemreise angis

– Frp fremstår som lite troverdig i integreringspolitikken. Det hadde vært en fordel om Frp faktisk var opptatt av hvilke tiltak som vil virke, fremfor å slenge om seg med valgkamputspill som ikke på noen måte er detaljert eller gjennomarbeidet slik at det er mulig å ta stilling til dem på en ordentlig måte, sier Lauvås.

Tidligere i år har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug gått inn for å heve boplikt i Norge fra syv til ti år for å få statsborgerskap.