• - Dette må vi bare applaudere. Det er en innrømmelse av at mye av det Frp har kommet med er fornuftig, mener Siv Jensen.

    FOTO: Holm, Morten

  • - Ser vi at lover og regler kan få uheldige utslag, vil vi derfor være innstilt på å justere og endre regelverket, mener Helga Pedersen.

    FOTO: Solum, Stian Lysberg

Ap stjeler Frps klær

Tiltak mot trygdeeksport. Egne fengsler for utlendinger. Strengere krav til innvandrere. Denne gangen kommer forslagene fra Arbeiderpartiet, ikke Fremskrittspartiet.

Det indignerte «hva sa vi?», er et varemerke i Frp. Men i høst har Frp virkelig hatt grunn til å si det, etter hvert som de nye programforslagene i Ap har lekket ut.

Forslag etter forslag fra Arbeiderpartiets programkomiteer lyder som om Siv Jensen eller Per Sandberg skulle ha foreslått dem selv.

Ap avviser blankt at de kopierer Frp, og viser til Einar Gerhardsens «gjør din plikt, krev til rett». Frp-erne smiler overbærende.

- Dette har vi jobbet for i årevis, og må bare applaudere. Det er en innrømmelse av at mye av det Frp har kommet med er fornuftig. Nå gjenstår det å se om det bare er velgerfrieri eller om de støtter oss i Stortinget, sier Frp-formann Siv Jensen.

Dette er saker der Ap har fulgt etter Frp:

Trygdeeksport.

11. februar 2012: Frp vil ha tiltak mot trygdeeksport, som økte fra 2,2 til 4,3 milliarder på 10 år frem til 2008. Seks av 10 som tok med seg trygden utenlands var innvandrere. «Det er ingen alarmerende utvikling på eksport av trygd nå. Frp blander alle kort her. Østeuropeerne er her for å jobbe, og trygdeeksport er en lite relevant problemstilling», sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til VG.

19. september 2012: «Arbeiderpartiet vil stanse den økende trygdeeksporten til Polen og andre land», sier leder i Aps velferdsutvalg, Hadia Tajik til NRK.

Hun foreslår at uførepensjon, barnetrygd og kontantstøtte skal utbetales etter prisnivået i landet der mottageren bor i.

Synlige skattekostnader

28. mars 2012: Frp fremmer forslag om at hver enkelt skattebetaler blir informert om hvordan myndighetene bruker pengene skattebetalerne har betalt inn. Ap sier nei. 20. september 2012: Hadia Tajik (Ap) foreslår, i nytt partiprogram, at alle nordmenn få opplyst hvor mye velferd de betaler for gjennom skatten, direkte i selvangivelsen, skriver Klassekampen.

Arbeidsplikt

23. november 2010: Frp fremmer forslag om arbeidsplikt for innvandrere som mottak kontantytelser, en såkalt 450-timers regel. Ap sier nei.

3. september 2012: Innvandrerkvinner må presses inn i arbeidslivet, mener Anette Trettebergstuen (Ap) i Aftenposten. Hun vil ha et nytt partiprogram med langt klarere krav til at innvandrere lærer seg norsk og kommer ut i arbeid.

Lærerevaluering

19. juni 2007: Frp fremmer forslag om lærerevaluering. Ap sier nei.

15. september 2012: Aps Marianne Aasen tar i Dagsavisen til orde for at elevene skal evaluere lærerne. Hun vil ha det inn i Aps program.

Egne fengsler for utlendinger

Frps landsmøte 2011: Per Sandberg (Frp) lanserer et tipunkts program for å gjøre livet for Norges fanger verre. Blant annet skal skillet mellom norske og utenlandske fanger skjerpes, utlendingene skal ha det verre. Daværende justisminister Knut Storberget (Ap) avskrev forslagene som «usigelig dårlige».

Oktober 2011: I Regjeringens statsbudsjett heter det at man vil opprette en egen avdeling ved Ullersmo fengsel utelukkende for utenlandske fanger. I praksis et gryende «apartheid»-fengsel, hevder sosiologistudent Victor Lund Shammas i en kronikk i Aftenposten i mai.

Skattekutt på erstatning

4. juni 2009: Frp/opposisjonen foreslår å fjerne formuesskatten på penger som blir forvaltet av overformynderiet for personer under 18 år. Ap sier nei.

18. september 2012: VGs oppslag om en invalid femåring som må betale formuesskatt på ulykkesforsikring får finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til å snu: «Jeg synes forskjellsbehandlingen i skatteloven av uføre barn som har mottatt henholdsvis erstatning og forsikring virker ubegrunnet og jeg ønsker derfor å endre reglene», han til Vårt Land.

Integreringspolitikk

Nye forslag i Aps partiprogram, gjengitt i VG:

  • Pålegg om språkstøtte til barn som kan for dårlig norsk. Foreslått av Frp i 1993.
  • Krav om statsborgerskapstest for innvandrere. Foreslått av Frp i Stortinget i 2002.
  • Krav om norskopplæring av imamer/religiøse ledere. Foreslått for Stortinget av Frp i 2002. Også foreslått av Aps Arild Stokkan-Grande i 2006.
  • Forbud mot søskenbarnekteskap. Foreslått av Frp i 2002.
  • Økt forsørgelseskrav for mennesker som ønsker familieetablering i Norge. Foreslått i Frps alternative utlendingslov, gjengitt i en innstilling i 2007/2008.

- Politikken er stadig under utvikling

- Vi kan ikke avvise gode forslag bare fordi andre partier har foreslått dem først, mener Aps Helga Pedersen.

Hun velger å svare på Aftenpostens spørsmål på e-post.

«Arbeiderpartiet er nå inne i en programprosess der det er kommet inn mange innspill og forslag. Det er bra. Det er ikke slik at gode forslag skal avvises fordi et annet parti har fremmet et lignende forslag før», skriver Aps parlamentariske leder.

Hun påpeker videre at Arbeiderpartiet jobber kontinuerlig med å forbedre samfunnet, og at politikken er under stadig utvikling.

«Ser vi at lover og regler kan få uheldige utslag, vil vi derfor være innstilt på å justere og endre regelverket», skriver Pedersen.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt