• Justisminister Grete Faremo og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland i Washington.

    FOTO: Justisdepartementet

Ønsker å gi PST tilgang til offentlige registre

Må man fire på personvernet for å forsterke innsatsen mot terrorplanlegging? Den debatten må vi ta, mener justisminister Grete Faremo (Ap).

I dag er det store lovmessige hindre i Norge for informasjonsutveksling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre offentlige etater. Det vil Grete Faremo endre på.

- Jeg oppfatter 22. juli-kommisjonen som svært klar i sin anbefaling. Vi må legge bedre til rette for informasjonsutveksling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten. Samtidig må vi legge bedre til rette for samarbeid og utveksling av informasjon mellom PST og andre offentlige etater, sier Faremo.

USA-tur

De siste dagene har og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland vært i Washington i USA for å se på hvordan myndighetene der har lagt til rette for bedre informasjonsutveksling etter terrorangrepene i 2001.

De har blant annet hatt møter med FBI og Janet Napolitano, USAs minister for indre sikkerhet.

I Norge i dag har ikke PST tilgang til informasjon fra offentlige registre som for eksempel Nav-systemet, registeret for motorkjøretøyer og førerkort (autosys), Utlendingsforvaltningen og passregistre.

- Jeg stiller spørsmål om det er riktig å ha disse sterke hindrene for utveksling av informasjon. Når offentlige etater har opplysninger for å avhjelpe et formål, er spørsmålet mitt om ikke den type informasjon, for eksempel fra Nav-systemet, bør kunne gjøres tilgjengelig for PST dersom de spør, sier justisministeren.

Hun mener det også bør vurderes om personer i disse etatene selv kan tipse PST om informasjon hun eller han mener kan være av interesse.

- Åpner du for at personvernet må fires på for sikkerhetstiltak?

- Jeg mener vi bør være villige til å ta diskusjonen. Hvor grensen skal gå og rammene rundt dette må vi komme tilbake til. Min intensjon er å bidra til en forsterket innsats mot terrorbekjempelse og beredskap, sier Faremo.

Ikke alene

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland mener det er viktig at man følger kommisjonens anbefaling og skal utrede PSTs tilgang til registrene.

- Erfaring viser at man vil være bedre i stand til å forebygge mot alvorlig kriminalitet som for eksempel terror når man får et mer utfyllende bilde. Det bildet har ikke PST alene. Hvis vi hadde visst det samfunnet vet, det andre offentlige etater vet og sitter på av informasjon, ville vi kunne gjort et mer dyptpløyende arbeid, sier hun.

- Vil denne tilgangen gå på bekostning av personvernet?

- Som et utgangspunkt behøver det ikke det. En av løsningene kan være at  etatene som forvalter disse registrene vil kunne ha ansatte som er sikkerhetsklarert og gis myndighet på veiene av PST til å finne frem relevant informasjon. PST selv skal ikke har sugerør i disse registrene.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt