Drammen alene om å ønske tiggeforbud

De største byene har funnet egne løsninger for å få kontroll med tiggingen.