Norske rør leverer nesten halvparten av gassen til Europa – et angrep vil være katastrofalt
Økonomi fra E24

Norske rør leverer nesten halvparten av gassen til Europa – et angrep vil være katastrofalt

Hva er saken? Fem gassrør kobler den norske sokkelen med kontinentet. Disse er blitt avgjørende for europeisk energisikkerhet.

Hvorfor er dette viktig? Etter at Nord Stream-gassledningene ble sprengt, er norske gassleveranser blitt enda viktigere enn før.

Hva er saken? Fem gassrør kobler den norske sokkelen med kontinentet. Disse er blitt avgjørende for europeisk energisikkerhet....

Én time siden
Abonnent