Kvinnelønn haler innpå mannslønn

Økt minstelønn gjorde at kvinner i fjor hentet inn mye av forskjellen opp til menns lønn. Likevel er det 60 000 kroner igjen.

I fjor hentet kvinner inn 5700 kroner av lønnsforskjellen mot menn. De ligger nå 12 prosent bak.

Målt mot en verden der likestillingen i lønn går sakte fremover, var 2012 et godt år for norske kvinner. I tallrekken tilbake til 1997 har gjeninnhentingen av menns lønn aldri vært så stor som i fjor.

Tall fra Teknisk beregningeutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  viser at heltidsansatte kvinner i fjor tjente 88,3 prosent av det mennene gjorde. Det var en økning på 1,1 prosentenheter fra 2011. I fjor var gjennomsnittslønnen for heltidsansatte kvinner 453 600 kroner, mens den var 513 600 kroner for menn.

Hvis kvinnenes andel av mannslønnen hadde vært som i 2011, ville kvinner i gjennomsnitt tjent 5700 kroner mindre i fjor.

En økning på 1,1 prosentenheter kan se lite ut, men hvis en ser bakover, tok det mange år å oppnå samme økning. I 2002 var andelen 86 prosent, mens den i 2011 var 87,2 prosent. Basert på den nære historien var økningen i fjor like omtrent like stor som økningen i de ni foregående årene.

- I mange av oppgjørene i 2012 ble minstelønnssatsene hevet. Disse satsene omfatter mange kvinner, og har bidratt til at forskjellene mellom kvinner og menn skrumpet i fjor, sier TBU-leder Ådne Cappelen.

Årsaker

Å betale ulik lønn til kvinner og menn med samme jobb, samme erfaring og samme utdanning, er diskriminerende og ulovlig. Lønnsnivået er forskjellig av andre årsaker.

- Kvinner og menn jobber i ulike yrker, har ulik utdanning og det er fortsatt ulik fordeling av omsorgsoppgaver opp gjennom livet, sier Cappelen.

Han sier menn jobber der lønningene er høye, mens det er store kvinneyrker med relativt lave lønninger.

- Fravær fra arbeidslivet på grunn av barn og familie kan også bidra til at kvinner blir hengende etter, sier han.

Etter næring

Forskjellen mellom kvinner og menn varierer etter næring. I bygg og anlegg tjener faktisk kvinner mer enn menn. Men kvinneandelen er lav med bare 6 prosent av de ansatte. I denne næringen har de få kvinnene lederjobber, mens menn er ute på byggeplassene og sprøyter betong og hamrer spiker.

Den motsatte ytterligheten er finansnæringen. Her har heltidsansatte kvinner i gjennomsnitt bare 70 prosent av mennenes lønn. Her jobber det nesten like mange kvinner som menn, men det er tydelig at menn har jobbene med høy lønn.

 Kvinner og menn jobber i ulike yrker, har ulik utdanning og det er fortsatt ulik fordeling av omsorgsoppgaver opp gjennom livet.

Likt i skolen

På lærerrommet er det stor grad av lønnsmessig likestilling. Heltidsansatte kvinner i skolen tjener bare en tusenlapp i måneden mindre enn menn, regnet før skatt. De har i gjennomsnitt 97,6 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn.

Sykehusene er en annen stor del av offentlig sektor, og her er forskjellene mye større enn på lærerværelset. Menn er leger og ledere, mens kvinner er sykepleiere og hjelpepleiere. Dermed ligger kvinnenes lønn i gjennomsnitt på drøyt 80 prosent av menns lønn. Forskjellen er dermed mye større enn for arbeidslivet totalt.

Kvinneandelen på sykehusene er 69 prosent. I gjennomsnitt tjener heltidsansatte kvinner her drøyt 100 000 kroner mindre enn sine mannlige kolleger i hvite frakker.

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntekstoppgjørene (TBU)

Mest lest økonomi