Økonomi

Slik mener Statoil verden kan nå klimamålene

I 2040 er 9 av 10 biler elektriske eller har hybridmotor. Sol og vind står for 40 prosent av strømproduksjonen. Men olje og gassproduksjonen er bare litt lavere enn i dag.

Sol- og vindkraft må utgjøre 40 prosent av strømproduksjonen i 2040 dersom verden skal nå klimamålene, skriver Statoil i ny rapport. Her fra selskapets vindpark Sharingham Shoal utenfor kysten av Storbritannia.
  • Stine Barstad
    Journalist

– Selv med rask økning i ny fornybar energi vil etterspørselen etter olje og gass bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærnes i en pressemelding.

Selskapet lanserte torsdag morgen den årlige rapporten Energy Perspectives, der selskapets analytikere kommer med sine fremskrivninger av hvordan verdens energimarkeder vil se ut fremover med ulike forutsetninger.

– Alle scenariene viser at det er et stort behov for investeringer i alle energiformer frem mot 2040, både ny fornybar energi, men også olje og gass, sier Wærness.

Det første scenariet har innarbeidet de nasjonale forpliktelsene til å kutte klimagassutslipp landene forpliktet seg til under klimaavtalen som ble inngått i Paris i desember i fjor, og forutsetter en gradvis tilstramming av klimapolitikken i årene fremover.

Krever kraftig omlegging

– Scenariet er likevel ikke forenlig med togradersmålet, fordi utslippene blir for høye, sier Wærness.

Teamet hans har derfor også laget et scenario som viser hva som skal til for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader.

– Det krever en kraftig omlegging av verdens energi og klimapolitikk og en betydelig endring i teknologien vi bruker når vi bruker og produserer energi, sier Wærness.

Her er endringene Statoils tallknusere ser for seg:

  • 9 av 10 biler som selges i 2040 må være elektriske eller ha hybridmotor
  • Sol og vind må stå for 40 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon, mot 5 i dag.
  • Kraftig økning i energieffektivisering
  • Karbonfangst- og lagring rulles ut fra 2020-tallet og håndterer 7 prosent av verdens energirelaterte klimagassutslipp i 2040
  • Kraftig nedgang i kull, svak nedgang i olje og gass
  • Verdens energibehov flater ut og faller svakt fra 2020, til tross for at vi blir rikere og befolkningen øker.

For å nå togradersmålet, forutsetter Statoil at verdens politikere klarer å legge ideologiske og politiske motsetninger til side og samarbeide på en helt annen måte enn de gjør i dag.

Avgjørende for å nå togradersmålet er at kullforbruket reduseres kraftig, samtidig som man får en kraftig vekst i ny fornybar energi og et langt høyere tempo på energieffektivisering enn det man har sett så langt.

-Til tross for det det stort behov for olje og gass også i 2040, så vidt litt mindre enn i dag, og det krever betydelige investeringer i ny olje og gass for å erstatte den produksjonen som ellers faller, sier han.

Høyere vekst med tøffere klimamål

Ifølge rapporten vil den økonomiske veksten i verden være høyere under tograders-scenariet enn ved Paris-avtalescenariet fra midten av 2020-tallet, og betydelig høyere utover 2030-tallet ettersom de grønne investeringene begynner å kaste av seg.

– Klimaavtalen fra Paris er et viktig utgangspunkt for helt nødvendige endringer, men Energy Perspectives 2016 viser at det ikke er tilstrekkelig. Statoil vil være en pådriver for sterkere tiltak og raskere omstilling. Det er nødvendig for at vi skal klare å produsere den energien verden trenger på en bærekraftig måte, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Analytiker: Karbonfangst et stort usikkerhetspunkt

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sier Statoils prognoser likner veldig på beregningene til det internasjonale energibyrået IEA.

Hun understreker at en sentral forutsetning for at begge aktørene regner med en fortsatt høy andel av olje og gass selv med et tograders-scenario, er at karbonfangst- og lagring kommer raskt på plass.

– Det er helt vesentlig for at fordelingen kan se slik ut, og det største usikkerhetspunktet med beregningene. Det forutsettes at karbonfangst er på plass allerede fra 2020. Det er bare fire år til, og teknologien er ennå ikke lønnsom og testet i stor skala, sier Saltvedt.

Hun understreker også at ny fornybar energi kan komme til å utgjøre en enda større del av energimiksen, og viser til at IEA de siste årene systematisk har undervurdert veksten i sol- og vindkraft.

Les mer om

  1. Equinor