Avtale om ny rederigigant i boks:"Vi har ikke slukket lyset og gått hjem"

Norge får en offshoregigant når Kjell Inge Røkke og John Fredriksen slår seg sammen. To rederfamilier sitter igjen med små eierposter og navnet.

Konsernsjef Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping mener det nye fusjonerte selskapet får et kraftfullt eierskap. - Fusjonen sikrer arbeidsplassene, mener han.

– På eiersiden blir det et dramatisk generasjonsskifte. Men det er en lettelse å ha få på plass en god og langsiktig løsning, oppsummerer administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Etter nesten ett år med spekulasjoner, og en havarert avtale, kunne det gjeldstyngede rederiet i Ålesund kunngjøre at de har fått på plass enn refinansieringsavtale.

Avtalen innebærer at Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen-kontrollerte Hemen blir med på en refinansiering av selskapet. Deretter skal det slås sammen med Solstad Offshore, som Aker allerede har en betydelig eierandel i, og det Fredriksen-eide rederiet Deep Sea Supply.

– Dette blir stort, både i antall fartøyer, i geografisk rekkevidde og når det gjelder kapital, sier sjefanalytiker Karl-Johan Molnes hos Norne Securities

Rederiet blir ett av verdens største

Målet med avtalen er å danne et rederi som blir Norges desidert største offshorerederi, med 154 fartøyer. Det vil også gjøre det til verdens største aktør innenfor avanserte offshorefartøyer. Navnet blir Solstad Farstad.

– Vi har ikke skrudd av lyset og gått hjem. Nå skal vi ut å seile, presiserer Karl-Johan Bakken.

Farstad har i dag 56 fartøyer. Men mindre aktivitet som følge av lavere oljepris, har tvunget flere skip i opplag. Gjelden på over 11 milliarder kroner ble uhåndterlig, og selskapet måtte få til en refinansiering.

Refinansieringen og fusjonsavtalen er blitt godt mottatt, ifølge Bakken også blant de ansatte. Men ifølge analytiker Karl-Johan Molnes er det noen som har større grunn til å være fornøyd enn andre.

– Det er bankene. Ingen tjener mer på denne avtalen enn bankene, sier han.

Aker og Hemen blir likeverdige eiere

Avtalen er inngått mellom Farstad Shipping, Akers datterselskap Aker Capital og det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Hemen Holding – samt Farstads långivere. Den innebærer blant annet en restrukturering av gjelden og ny egenkapital på 650 millioner kroner.

Etter sammenslåingen vil Aker og Hemen være tilnærmet likeverdige aksjonærer i det sammenslåtte selskapet, med en eierandel på rundt 20 prosent hver. De tidligere storaksjonærene i de to selskapene, Solstad-familien i Skudeneshavn og Farstad-familien i Ålesund, sitter igjen med små aksjeposter.

Solstad-familiens selskaper vil eie ca. 7.2 prosent, mens Farstad-familien i Ålesund vil sitte igjen med et sted mellom 1.5 og 2 prosent i selskapet.

Disse Farstad-skipene, i opplag i Ålesund, illustrerer krisen for offshore-rederiene. Færre oppdrag som følge av lav oljepris har sendt langt over 100 offshorefartøyer i bøyene.

Ikke usannsynlig at rederiet blir enda større

Det er ikke overraskende at det til slutt ble en løsning for Farstad som involverte Aker. Etter at Aker gikk inn i Solstad-rederiet i Skudeneshavn – og senere kjøpte opp Rem Offshore i Fosnavåg – ble Farstad utpekt som en naturlig fusjonspartner.

Men så kom investoren Kristian Siem på banen med milliarder fra et amerikansk hedgefond. Farstad og Siem ble enige om en redningsplan, men denne måtte oppgis da den ikke fikk støtte hos alle kreditorene. Deretter håpte Farstad på å finne en løsning alene. Den gikk de bort fra. Nå blir det i stedet ett av fire rederier som Aker har sikret seg for å skape et nytt, svært offshorerederi.

Analytiker Karl-Johan Molnes tror ikke det vil stoppe med dette. Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker opplyste også på en pressekonferanse i mandag at det kan komme flere fusjoner.

– Hovedeiere er åpne for at dette kan bli en plattform for ytterligere konsolidering, sa han.

Les også

Offshoreflåten blør. Nå må du og jeg dekke rederienes misligholdte milliardlån.

Hovedkontoret blir i Skudeneshavn

Det nye sammenslåtte rederiet får rundt 4000 ansatte, og vil bli en sentral aktør i Nordsjøen, i Brasil, i Sørøst-Asia og Australia. Hovedkontoret til det sammenslåtte rederiet blir i Skudeneshavn, og konsernsjef blir Solstad-sjef Lars Peder Solstad.

– I over ett år har vi fremholdt viktigheten av en konsolidering i offshore serviceskip sektoren. Med dette tar vi ett steg videre mot å bli verdens ledende offshorerederi, sier Solstad.

Farstad-sjefen tror ikke de ansatte i Ålesund har noe å frykte. Farstad hadde på det meste 2200 ansatte, men er nå nede i 1500. 65 av disse arbeider på kontoret i Ålesund.

– Vi har vært gjennom en periode med nedbygging. Denne avtalen gir potensial for vekst, mener Karl-Johan Bakken.