Økonomi

Ingen rentekutt fra Norges Bank

Norges Bank holder renten uendret på 0,75 prosent. Flere analytikere venter rentekutt i desember.

 • Roar Østgårdsgjelten

Beslutningen i hovedstyret til Norges Bank om å holde renten uendret var ventet.

Det ble ikke diskutert å kutte renten, opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse.

Litt lavere økonomisk vekst enn antatt

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sa han.

Sentralbanksjefen refererte til nye tall siden forrige rentemøte i september, og sa at den økonomiske veksten her i landet er litt lavere enn tidligere antatt.

Alle venter på rentemøtet i desember

Seks av 12 økonomer som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, mener Norges Bank kommer med et nytt rentekutt i desember. De mener bankens styringsrente da blir satt til 0,5 prosent.

Les også:

Les også

Presset for flere rentekutt øker

Siden rentemøtet i september, da Norges Bank overraskende kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng — fra 1 prosent til 0,75 - er det kommet flere dårlige nyheter om utviklingen i norsk økonomi:

 • Boligprisene sank 1,2 prosent (0,1 prosent sesongkorrigert) i oktober.
 • Veksten i norsk økonomi er nesten helt flat.
 • Industriproduksjonen fortsetter å falle.
 • Omsetningen i varehandelen faller.
 • Eksporten faller og importen øker.
 • Arbeidsledigheten øker.
 • Oljeprisen har falt 40 prosent på ett år.
  Styringsrenten(ellersignalrenten)er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank, og dermed også et minimum for bankenes utlånsrente.

Oljesektoren trekker økonomien ned

I sin begrunnelse for å holde renten fast skriver sentralbanken at virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne, og er særlig tydelige i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten.

— Arbeidsledigheten har som ventet økt noe, mens husholdningenes varekonsum har vært lavere enn anslått. Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har samlet sett falt noe, heter det i meldingen fra sentralbanken.

Kronekursen har vært svakere enn lagt til grunn da renten ble satt ned forrige gang - på rentemøtet i september.

Prisstigningen er over prismålet

— En mer ekspansiv finanspolitikk (statens pengebruk. Red.anm.) vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe, mener Norges Bank.

Prisveksten er i trådt med bankens prognoser. Den underliggende prisveksten var 3,1 prosent i september.

Det betyr at prisveksten er høyere enn prismålet om å holde inflasjonen på 2 prosent som Norges Bank styrer etter når den fastsetter renten.

Les også

 1. Sjeføkonom: - Ingen kan vinne en valutakrig

 2. Satset du på fastrente i 2013?Det valget kan koste deg dyrt.

 3. Sverige trykker mer penger og beholder negativ rente