Venstre vil granske nytt kinesisk mobilnett

Kinesiske Huawei, som er svartelistet i USA og Australia, står bak det nye mobilnettet i Norge. - Det virker som om vi ikke har tenkt gjennom følgene av dette, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er skremmende at Norge ikke har et mer bevisst forhold til hvem som bygger ut Norges nye mobilnett. Den kinesiske leverandøren Huawei holdes ute av en lignende utbygging i Australia, og får kraftig kritikk i USA.

Denne uken gikk etterretningskomiteen i den amerikanske kongressen hardt ut mot Huawei, fordi de frykter at selskapet driver spionasje for Kina.

Det samme selskapet sørget onsdag denne uken for at Telenor kunne åpne Norges nye mobilnett.

Komiteen påstår at Kina og Huawei har muligheten til og motivet for å drive spionasje, og advarer mot å la selskapet slippe til i viktig infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, i USA og Canada. Selskapet, som ledes av en tidligere offiser, har også blitt utestengt fra bredbåndsutbygging i Australia.

Dette vekker bekymring på Stortinget.

— Jeg synes generelt det er ganske skremmende at vi ikke har et mer bevisst forhold til utbyggingen av vår infrastruktur, når andre land er skeptiske og rett ut kritiske til å slippe til fremmede makter på denne måten, sier Grande.

Ikke bevisst forhold

Hun viser til at mobilnettet er en stadig mer sentral del av infrastrukturen i samfunnet.

— Mobilnettet er selve bunnen i denne infrastrukturen, og mange systemer er knyttet til det. Det virker som om Norge regner med at det tidligere statlige teleselskapet tar ansvar. Det virker som at det ikke er tenkt gjennom følgene av dette.

- Kan ikke kritikken fra USA være ren handelspolitikk og beskyttelse av egne bedrifter?

— Det er ikke bare USA, men ganske mange land som har reagert og satt ned foten. Det er ikke bare det at Kina ikke er et demokrati, det er faktisk verdens største diktatur, og dette selskapet har en kobling til militæret. Man skal ikke være veldig konspiratorisk for å synes det er skremmende.

Stoler på tilsyn og Telenor

Stortingsrepresentant Anders B. Werp (H) har de siste dagene stilt spørsmål både til samferdselsminister Marit Arnstad og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om hvilke undersøkelser av sikkerhet og risiko myndighetene har gjort i forbindelse med Huaweis leveranse til mobilnettet.

Arnstad svarte at Post- og teletilsynet fører tilsyn med sikkerheten i slike nett, og at Telenor «plikter å klarere kritiske anskaffelser med nasjonale sikkerhetsmyndigheter og ivareta tilstrekkelig sikkerhet etter sikkerhetsloven. Jeg har tillit til at tilbyderne gjør de nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser ved valg av leverandør.»

Les også

Svartelistet selskap leverer Norges nye mobilnett

Strøm-Erichsen vil svare innen førstkommende mandag.

Kontrollkomiteen

Grande er ikke fornøyd med svarene.

— Holder det ikke å stole på Telenor?

— Telenor har som oppgave å tjene penger for sine aksjeeiere. Norge som nasjon må ha et litt større perspektiv på det, og sikre denne vesentlige infrastrukturen.

- Hva kommer du til å gjøre med saken?

— Hvis ikke Werp får et godt svar på sitt spørsmål, kan dette være en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier Grande, som selv sitter i denne komiteen.

«Kald krig-mentalitet»

Kinesiske myndigheter avviser anklagene fra USA, og mener de er fullstendig ubegrunnet. Kina mener komiteen kan undergrave fremtidig samarbeid mellom de to landene.

— Dette er basert på subjektive spekulasjoner og falskt grunnlag, skriver Shen Danyang, talsmann for Kinas handelsdepartement, ifølge Washington Post (WP).

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua News Agency mener komiteens rapport utviser en «kald krig-mentalitet og proteksjonisme».

Doug Guthrie, dekan ved Washington University, er overbevist om at amerikanernes frykt er overdrevet.

— Det er mye lettere å si at Kina er kilden til alle våre problemer. På en måte er dette ren og skjær økonomisk frykt, sier han til WP.