Ansatte usikre på fremtiden når AFP-ordning sies opp

De ansatte i Expert frykter at de skal tape penger dersom ikke ledelsen holder ord og erstatter bortfallet av AFP-pensjonen. Ledelsen garanterer at ingen skal tape.

_E4A7875_doc6p6cwx5m1oi1lpmcs118.jpg

Denne artikkelen er endret. I opprinnelig sak sto det at «Expert-ansatte kan tape 1 million kroner når AFP-ordningen sies opp» og videreat «ansatte kan tape enorme beløp dersom ikke ledelsen holder ord og erstatter bortfallet av AFP-pensjonen».

Vi har ikke dekning for detteog presiserer at Expert garanterer at ingen ansatte født før 1962 skal tape noen ting.

----------------------------------------------------------------------- — Det viktigste er usikkerheten de skaper. Forrige torsdag fikk vi en møteinnkalling. På møtet fredag fortalte ledelsen at de har sagt opp tariffavtalen, sier Torill Eidem.

Hun fyller snart 58 år og har jobbet ved hovedkontoret siden 2002.

— På forhånd visste vi ingen ting, det gjør jo noe med oss å bli behandlet slik.

  • **FAFO-forsker:
Les også

Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikte

r**
For Eidem og kollegene hennes er det snakk om store penger når de nå mister tariffavtalen. Handel og Kontor har bedt aktuarselskapet Actecan regne på hva det betyr for hvert enkelt medlem om de mister ordningen. For ansatte født før 1962 blir tapet på rundt 50.000 kroner i året. Til sammen er det snakk om mer enn 1 million kroner. Regnestykkene forutsetter at man står i jobb til 67-årsdagen.

Til kamp mot fagbevegelsen

Nok en gang har elektrokjeden Expert røket uklar med fagbevegelsen. Denne gangen ved at de har meldt seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og gjort det klart at de vil bort fra dagens tariffavtaler, slik at de ansatte kan få mer bonus i stedet for ulempetillegg.

Forrige gang var i 2013, da de kjørte en reklamekampanje om at 1432 medarbeidere måtte slutte, slik at prisene i butikken kunne senkes.

Les også

Skryter av å ha sagt opp 1400 i reklameannonser

Expert hevder at et flertall av de butikkansatte vil ha et nytt lønnssystem der tariffavtalens ulempetillegg erstattes av bonusordninger. Ved hovedkontoret har ikke de ansatte fått si hva de mener. De ble bare informert om at tariffavtalen er sagt opp, og at de skal få erstatning for at AFP-ordningen forsvinner.

Får økt usikkerhet

Bedriften har muntlig lovet at de ansatte skal få en fripolise som kompenserer for bortfallet av AFP-ordningen. Eidem synes det er vanskelig så lenge hun ikke har fått noe skriftlig, eller sett noen regnestykker.

Hun er skeptisk til om fripolisen gir samme sikkerhet. AFP-ordningen garanterer en utbetaling resten av livet. Fripolisens verdi er avhengig av hvordan pengene forvaltes.

LO vil på barrikadene

— Vi øker medlemstallet i Expert, sier Handel og Kontors nestleder Bjørn Mietinen.

Han varsler at forbundet vil gå til kamp for å bevare tariffavtalene. Med rundt 50 nye medlemmer øker muligheten for effektive aksjoner mot arbeidsgiveren.

Han kan vanskelig se at forbundet kan inngå en forhandlingsløsning i denne saken. Det er et spørsmål om tariffavtale eller ikke tariffavtale. Da nytter det ikke å forhandle om enkeltelementer som AFP.

— Og de må gjerne ha bonusordninger, tariffavtalen hindrer ikke det, sier han.

Mietinen kan ikke helt forstå fornuften i å si opp avtalen, for så å love de ansatte at de ikke skal miste noe i pensjonen.

— AFP er en veldig gunstig ordning for bedriftene. Staten betaler en tredjedel av innskuddet, sier han.

Garanterer at de ikke taper

— De ansatte som er født før 1962 skal selvsagt ikke tape noen ting, sier Morten Hovland.

Han er HR og personalleder i Expert Norge.

— Vi oppretter en livrenteordningforalle ansatte med tilsvarende ytelser,som forvaltes av et annet selskap.

Han kjenner igjen tallstørrelsen fra HK, over hvor mye hver enkelt kan forvente i AFP. Men han har også merket seg at HK ikke tror på løftene.

— Det vet jeg. Men vihar skal fortsette å oppføre oss skikkelig, og vigaranterer at medarbeiderne våre ikke skal tape på dette.

Tar de ekstra kostnadene

— Dagens AFP er gunstig ved at staten betaler en tredjedel av utgiftene, er det ikke dumt å forlate en slik ordning?

— Vi har en god aldersspredning i selskapet, dette gjør at utbetalingene vil bli fordelt ut ifra innløsing av livrente. Det er ikke så mange som er født før 1962. Vi er opptatt av å ta vare på de ansatte, de er vår viktigste ressurs.

— Så har dere betalt inn mye til ordningen allerede, de pengene mister dere?

— Ja, men denkostnaden tar vifor de medarbeiderne dette gjelder.

— Hvorfor er denne omleggingen så viktig for dere, HK sier at det er rom for å legge bonuser oppå dagens avtaler?

— Vi vetav erfaringat bonuser er den største motivasjonsfaktoren for de ansatte. Men det er ikke mulig å habådetariffavtalens ulempeordninger og bonuser. Vi garanterer at grunnlønnen skal ligge på minst tariffens nivå, det må vi for å konkurrere om de gode medarbeiderne. Men skal vi konkurrere, må vi også ha gode bonusordninger. Konkurrentene våre har ikke tariffavtaler, og vi må konkurrere med dem.

— Hva har konflikten gjort med forholdet mellom ansatte og ledelse?

— Vi er helt avhengige av medarbeidere som tror på oss. Siden 2013 har vi snudd virksomheten, og tilpasset oss det kundene ønsker. Nå handler det om å sørge for at vi fortsetter å ha bransjens mestfornøyde medarbeidere. Vi er opptatt av at demokratiet skal fungere og lar de ansatte i butikkene stemme. Så langt har 12 gått inn for bonusavtaler, mens 11 vil fortsette med tariffavtaler.

Får ikke bonus

For Eidem og kollegene ved hovedkontoret er ikke bonuser særlig aktuelt, det er de ansatte ute i butikkene som skal få slike ordninger. Hun sier at hun har kommet i en alder der det er naturlig å tenke på pensjon. Og det er viktig med trygghet og forutsigbarhet.

— Vi har fortsatt ikke fått noe skriftlig om hva som skjer med AFP-pensjonen. Og i et så viktig spørsmål kan vi jo ikke stole på bare muntlige forsikringer.

Da Aftenposten traff henne hadde hun akkurat vært på informasjonsmøte med fagforeningen. I neste uke er det nye møter. Hun sier at usikkerheten er så vanskelig at det ikke kan bli nok informasjon.

Samtidig er det viktig å få frem at hun stortrives på jobben, og ikke har tenkt å pensjonere seg så snart hun får sansen om fire år.

— Nei, jeg vil jo fortsette å jobbe. Jeg stortrives her og har fortsatt mye å bidra med.