Røkke-oppkjøp gir kamp mellom Trondheim og Stavanger

STAVANGER/TRONDHEIM/FORNEBU: Kjell Inge Røkke kjøper oljeselskapet BP og legger hovedkontoret til Fornebu. Dermed starter kampen mot flytting av oljejobber fra BP og Det Norske i Stavanger og fra Det norske i Trondheim.

Kjell Inge Røkke blir, via Aker, største eier i det nye selskapet.
  • Hilde Øvrebekk Lewis
  • Tone Fridén
  • Børge Sved
  • Charlotte Ø. Sundberg
  • Espen H. Bjørgan
  • Ann Iren Bævre
  • Stine Barstad
    Journalist

Fredag morgen ble det klart at Kjell Ingen Røkke kjøper oljeselskapet BP, som har hovedkontor i Stavanger.

Formelt sett er det Det Norske oljeselskap, der Aker ASA er største eier med 49,99 prosent av aksjene, som kjøper opp BPs virksomhet i Norge. De viktigste eierne av Aker BP ASA blir Aker ASA og BP.

– Hovedkontoret skal ligge her, sa administrerende direktør i Det norske og det nye selskpet Aker BP, Karl Johnny Hersvik, under fredagens pressekonferanse på Fornebu utenfor Oslo.

– Det er en enkel grunn til det: Vi har nå skapt et olje- og gasselskap hvor vekst og muligheter for å skape verdier på norsk sokkel står i fokus. For å få til det er vi nødt til å samarbeide godt både med finansinstitusjoner og våre største eiere. Det er lettere å gjøre det i Oslo enn i noen av de andre byene, sier han.

Han sier Stavanger fortsatt vil være et stort operasjonssentrum for selskapet, og at Ivar Aasen fortsatt skal drives fra Trondheim.

Aker-sjef Øyvind Eriksen, BP-sjef Bob Dudley og sjef for det nye selskapet, Karl Johnny Hersvik vil gjøre Aker BP til et "lite og fleksibelt" selskap.

Vil gjøre kjapp prosess

– Men når det er sagt, skal vi være et selskap som er både lite og fleksibelt, så vi vil legge det til grunn både når vi vurderer geografi og funksjoner, sier han.

Med det mener han at etter fusjonen vil ledelsen komme til å se på organisasjonen i det nye selskapet. Det betyr at dersom det er overlappinger i roller og fusjoner, kan de ikke utelukke at det kan få følger for de ansatte.

– For å være et «lite og fleksibelt» selskap, må dere kraftig ned i størrelse fra dagens nivå?

– Det ligger i kortene at vi må gjøre uttak av synergier, men jeg vil ikke ta ordet «kraftig» i min munn før vi har fått lov til å se på det. Vi har vært gjennom dette noen ganger allerede, og jeg er veldig sensitiv for at disse prosessene er slitsomme for de ansatte, så vi ønsker å gjøre dette så raskt som overhode mulig, sier han.

Han understreker at ledelsen vil lytte til råd og innspill fra de tillitsvalgte.

BP-sjef Bob Dudley sier til Aftenposten at det vil bli stillingsgjennomganger i begge selskapene i nærmeste fremtid.

– Som alle fusjoner skaper denne noe usikkerhet for de ansatte. Vi har ikke jobbet oss gjennom detaljene, men er enige om å ta med det beste fra begge selskapene og se på alle ansattes bakgrunn og ferdigheter. Vi vil ikke la usikkerheten herske lenge, sier han.

Les også:
Stavanger vant krangel om oljejobber

Kamp mellom Vest og Midt

BP Norge har sitt hovedkontor i Norge i Stavanger. Det norske holder til i Trondheim, og har også en avdeling i Stavanger etter oppkjøpet av Marathon Oil. IHovedkontoret til Aker BP skal ligge på Fornebuporten i Bærum.

– Hva vil dette bety for kontorene i Stavanger og Trondheim?

– Det er for tidlig å si noe om, sier Hersvik.

Fusjonen skal etter planen sluttføres innen fjerde kvartal i år.

Holdt allmøter fredag

Det norske har i dag rundt 530 ansatte. Drøyt 200 av disse jobber i Trondheim.

Fredag morgen holdes det felles allmøte der både administrerende direktør i selskapet, Karl Johnny Hersvik, styreleder Øyvind Eriksen og BPs sjef vil informere de ansatte om endringene.

Møtet avholdes på Fornebu, men vil bli holdt som videokonferanse, slik at også kontoret i Trondheim får informasjononen på samme tid som andre ansatte, skriver Adressa.no.

– Medaljen har en bakside

– Dette er spennende. Nye muligheter vil åpne seg med det nye selskapet, sier Marius Aardal som er tillitsvalgt for akademikerorganisasjonen Tekna i Det norske, til adressa.no.

Likevel er han klar over at ikke alle vil ta imot nyheten med glede.

– Baksiden av medaljen er at når to selskaper slår seg sammen, vil det bli noen dobbeltroller og dette vil gjøre noen overflødige. Nå starter en prosess og denne blir krevende, sier Aardal som i den siste tiden har vært gjennom flere tøffe runder. Lav oljepris har tvunget oljebransjen til nedskjæringer, og det har vært flere runder med sluttpakker ved Det norske.

Marius Aardal, tillitsvalgt for akademikerorganisasjonen Tekna i Det norske, synes det er spennende med nytt selskap, men presiserer at medaljen har en bakside.

Erfaringene herfra har vært gode, understreker Aardal.

– Basert på de tidligere prosessene så har vi en god dialog med ledelsen, og jeg føler meg sikker på at vi vil få en grundig og god prosess, sier Aardal.

– I tråd med regjeringens oljepolitikk

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ser positivt på sammenslåingen.

– At sterke industrielle selskaper som Aker og BP ønsker å gå sammen om å skape et stort oljeselskap i Norge er spennende. For arbeidsplasser og aktivitet i vår største og viktigste industri er det avgjørende å ha flere ambisiøse og hardt satsende oljeselskaper på norsk sokkel. Denne satsingen er helt i tråd med regjeringens oljepolitikk, sier Lien i en uttalelse til Adresseavisen.

Han understreker samtidig at dagens transaksjon krever samtykke fra departementet.

– En søknad om samtykke vil vi behandle på vanlig måte, kommenterer han.

Vil se på kontorstrukturen

Fusjonen innebærer at Det norske, der Aker ASA er største eier med 49,99 prosent av aksjene, kjøper opp BPs virksomhet i Norge. De viktigste eierne av Aker BP ASA blir Aker ASA og BP. I det nye selskapet vil Aker eie 40 prosent, BP 30 prosent og de nåværende aksjonærene i Det norske 30 prosent.

Kommunikasjonsdirektør i Det norske, Rolf Jarle Brøske, sier at det ikke foreligger noen planer om å legge ned kontoret i Trondheim på nåværende tidsdpunkt. Han sier imidlertid at det vil være naturlig å se på strukturen i selskapet når den nye organisasjonen er på plass.

– Det foreligger ingen planer om endringer knyttet til trondheimskontoret. Men det er klart at selskapet vi slår oss sammen med er et selskap som er betydelig større enn oss. BP Norge har over 800 ansatte i Norge. Det betyr at man også ser på strukturen i selskapet fremover, sier Brøske til Adresseavisen.

Sjefen vil reise rundt

Øyvind Eriksen vil fortsette som styreleder i selskapet og Karl Johnny Hersvik vil fortsette som administrerende direktør.

– Kommer Hersvik til å flytte sitt kontor til Fornebu?

– Han vil ha samme reiseprogram som da han begynte i selskapet. Han reiser i dag rundt til alle lokasjoner i selskapet og vil fortsette med det, sier Brøske.

– Hva er den store fordelen med sammenslåingen, slik dere ser det?

– Dette er en stor dag for Det norske, faktisk det største som har skjedd i selskapets historie. Nå blir vi et av de virkelig store selskapene på norsk sokkel, med 1400 ansatte og mange produserende felt. Vi får betydelige ressurser, i tillegg et unikt industrielt samarbeid som kombinerer den industrielle erfaringen Aker har, BPs tunge erfaring innen olje og Det norskes utålmodighet og evne til å fatte raske beslutninger, sier Brøske.

LO jubler

– At vi nå får en ny, sterk aktør som kan bidra til mer konkurranse på norsk sokkel, ser jeg bare på som positiv, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun viser til at oljenæringen er motoren i norsk økonomi og at vi har fått en tydelig påminnelse om det den siste tiden. Samtidig er hun veldig fornøyd med at selskapet får hovedkontor i Norge.

– Mange har spådd slutten for oljeutvinning i Norge. Dette beviser at de tar feil. Det vil utvinnes olje og gass utenfor kysten av Norge i mange år fremover. Denne fusjonen er en påminnelse om det, sier Kristiansen i en pressemelding.