Regjeringen: Sjøfolk skal ha norsk lønn i norske farvann

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre alle sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, også mannskap på utenlandske cruiseskip som har Norge som hoveddestinasjon.

– Vi vil lovfeste at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Jeg kan bekrefte at vi har begynt et arbeid for et lovutkast, hvor vi lovfester at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, sier Skjæran til VG.

Det betyr at utenlandske cruiseskip som er innom steder som Oslo, Bergen, Hardanger og Ålesund ikke lenger kan betale filippinsk lønn når de seiler i norsk farvann. Men norsk lønnsnivå vil ikke gjelde for skip som kommer til en norsk havn med varer eller turister og reiser ut igjen.

– Det gjelder ikke enkeltanløp til Norge, men trafikk mellom norske havner og skip som kommer til norske farvann som har Norge som hoveddestinasjon, ved anløp i flere norske havner, sier Skjæran.

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund kaller saken en stor seier.

– Jeg begynte å jobbe med denne saken i 2008 og nå får vi endelig gjennomslag, sier Hansen.

Arbeidet med lovutkastet er ifølge VG den første reformen Skjæran går løs på av saker han er ansvarlig for i den nye regjeringsplattformen.

– Stortinget har levert et anmodningsvedtak om denne saken og det skal jeg overoppfylle – og vi skal levere raskere enn jeg har lovet, sier Skjæran.