Økonomi

Dette må du vite for å forstå FinCEN-lekkasjen

Kampen mot hvitvasking består av mange ord og uttrykk det ikke alltid er så lett å henge med på. Her er de forklart.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) er amerikanernes svar på Økokrim. De mottar og analyserer rapporter fra banker om mistenkelige transaksjoner. Nå er FinCEN utsatt for en lekkasje.
 • Nina Selbo Torset
  Journalist

Noen av verdens største banker varsler om milliarder i mistenkelige transaksjoner hvert eneste år. Det viser en dokumentlekkasje som har fått navnet FinCEN Files.

Men hva er egentlig hvitvasking og mistenkelige transaksjoner? Det får du svar på her.

Hva er hvitvasking?

Hensikten med mange kriminelle handlinger er å oppnå økonomisk gevinst. Men pengene må hvitvaskes for at de kriminelle skal ha glede av utbyttet. Da vil pengene fremstå som lovlig tjente og kan brukes uten å vekke mistanke.

Hvitvasking skjer på mange ulike måter, men formålet er det samme: Å skjule hvor pengene kommer fra ved å knytte det straffbare utbyttet til den lovlige økonomien. I de aller fleste tilfellene krever dette at de kriminelles penger må inn i bankenes betalingssystemer.

Hva gjør bankene for å bekjempe hvitvasking?

Bankene risikerer store omdømmetap hvis de misbrukes av kriminelle. De risikerer også store bøter fra myndighetene hvis de ikke gjør nok for å bekjempe hvitvasking. Derfor har bankene mange ansatte som jobber bare med dette.

Bankene må kjenne kundene sine for å oppdage om de gjør noe uvanlig.

Bankene har også et ansvar for å overvåke alle transaksjoner og varsle myndighetene hvis de har mistanke om hvitvasking.

Hva er en mistenkelig transaksjon?

Enkelt forklart er en mistenkelig transaksjon en eller flere pengeoverføringer som kan være hvitvasking. Banker og andre finansaktører er lovpålagt å varsle myndighetene om slike transaksjoner.

Det snakkes ofte om røde flagg eller indikatorer på hvitvasking. Eksempler på røde flagg er:

 • En kunde mottar eller overfører et uvanlig stort beløp i en komplisert transaksjon.
 • Samme beløp går frem og tilbake mellom ulike konti.
 • En større sum splittes i flere mindre summer, men samles igjen på ny konto.
 • Overføringer til eller fra et land som ikke har gode tiltak mot hvitvasking.
 • En inaktiv konto får plutselig overført en stor, rund sum.

Hva er en MT-rapport?

Hvis bankene mistenker at noe ikke er som det skal, har de plikt til å undersøke nærmere. Hvis undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, skal de varsle myndighetene.

Da sender de en rapport om mistenkelige transaksjoner, ofte forkortet til MT-rapport.

Hva gjør myndighetene?

Når banken har sendt en MT-rapport, er det opp til myndighetene å ta saken videre. Mange land har en egen nasjonal enhet som har ansvaret for dette. I USA er det byrået FinCEN.

I Norge er det Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Deres jobb er å analysere MT-rapportene de får fra bankene. Så sender de anmeldelser eller etterretningsrapporter videre til politidistriktene eller andre relevante aktører.

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE tilsvarer FinCEN i USA.

Er en mistenkelig transaksjon ulovlig?

Nei, ikke nødvendigvis. Det kan være hvitvasking av penger, men det kan også være helt lovlige overføringer.

En mistenkelig transaksjon betyr bare at banken ikke har fått tilstrekkelige svar på spørsmål den har hatt om transaksjonen. Kravet til mistanke er lavere enn det vi for eksempel forbinder med straffesaker.

Hvorfor er MT-rapporter hemmelige?

Hverken banker eller myndigheter har lov til å avsløre innholdet i MT-rapporter:

 • Det kan skade en pågående eller fremtidig etterforskning.
 • Det kan utgjøre en fare for potensielle vitner eller ofre for kriminaliteten.
 • Kriminelle får mulighet til å kvitte seg med bevis.
 • Kunden kan velge å forlate banken hvis den finner ut at banken har sendt et varsel.

Kilder: Financial Action Task Force (FATF), Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Finans Norge, FinCEN, Hvitvaskingsloven.

Les mer om

 1. Bankenes mistenkelige milliarder
 2. FinCEN Files
 3. Hvitvasking