Økonomi

Oljepenger utgjør nå under halvparten av Oljefondet

Oljefondet fikk en meget god avkastning med 3,8 prosent i året tre første måneder. For første gang er oppsamlet avkastning større enn oppsamlet tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet.

Oljefondet har nå mer penger fra børs enn fra oljesalg.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist
Oljefondets sjef Yngve Slyngstad har hatt et godt kvartal på jobben.

Fredag formiddag la Oljefondet frem foreløpige resultater for 1. kvartal.

Avkastningen regnet i utenlandske penger ble 3,8 prosent. Det tilsvarer 298 milliarder kroner. Da er det sett bort fra endringer i fondets verdi som skyldes endret kronekurs.

– Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene, sier fondets sjef Yngve Slyngstad.

Mest avkastning

En annen milepæl ble nådd i kvartalet.

– I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Slyngstad.

Ved utgangen av kvartalet var fondet på 7867 milliarder kroner. Disse pengene kommer fra to kilder:

  • Friske oljepenger tjent på salg av olje og gass satt inn i fondet av Finansdepartementet etter at statsbudsjettet har tatt sitt.
  • Avkastning Slyngstad og hans ansatte har tjent opp for fondet ved å plassere penger på verdens børser.

Oppsamlede penger fra den siste kilden utgjør nå mer av pengene i fondet enn de oppsamlede pengene fra den første kilden.

I Oljefondet er det nå mer penger tjent på Wall Street enn penger tjent på å selge olje. Ola nordmann er mer finansmann enn oljemann.

Forskjellen er hårfin: Ved utgangen av første kvartal inneholdt fondet 3375 milliarder kroner tilført fra Finansdepartementet og 3421 milliarder kroner tjent på Wall Street og resten av verdens finansmarkeder.

Best på aksjer

Avkastningen på aksjeinvesteringene ble 5,5 prosent i første kvartal, mens de omsettelige rentepapirene ga 0,8 prosent i kvartalet.

Avkastningen på fast eiendom ble 0,5 prosent.

Nesten to tredjedeler av fondet var investert i aksjer ved utgangen av kvartalet.

Regjeringen har i en melding til Stortinget gått inn for at aksjeandelen skal økes til 70 prosent.