Økonomi

Rasmus Hansson: Venstre må bryte budsjettforhandlingene

– Det går mot regjeringskrise på grunn av en mystisk krangel om helt marginale, elementære klimatiltak, sier Rasmus Hansson i MDG.

- Budsjettforhandlerne er i en absurd situasjon, sier Rasmus Hansson i MDG.
  • Stine Barstad
    Journalist

Torsdag morgen presenterte Miljøpartiet de grønne (MDG) sitt alternative budsjett i Stortinget, mens budsjettforhandlingene mellom Regjeringen, Venstre og Krf går inn i en kritisk fase.

Torsdag formiddag kom det til et klimaks i forhandlingene, da Frp fastholdt at det under ingen omstendighet er aktuelt å røre Regjeringens bensin- og drivstoffpakke.

Les mer om dramaet i budsjettinnspurten: Frps fylkesleder har vetorett over Regjeringens bil- og drivstoffpakke

Krangler om detaljer - bommer på målet

– Partiene krangler så busta fyker om marginale, helt elementære klimatiltak. Det er en mystisk situasjon når Regjeringen og støttepartiene har brukt tre år på ikke å kutte klimagassutslippene, sier Hansson.

Han viser til at Norge, sammen med Bulgaria, er det eneste landet i Europa som har økt klimagassutslippene fra energisektoren sine de siste 15 årene.

– Jeg tror ikke forhandlingene kommer i mål. Venstre og Krf har lovet gull og grønne skoger, men har ikke fått til noe på tre år, sier han. Han mener partiene ikke har noe annet valg enn å bryte med Regjeringen.

Han viser også til at Erna Solberg i spørretimen onsdag sa det ville bli vanskelig å nå målene i klimaforliket, som samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og støttepartiene bygger på.

Store oljekutt og høye bensinavgifter

MDG presenterte i sitt alternative budsjett en «oppskrift» på hvordan Norge kan nå målet om å kutte 7 millioner tonn CO2-utslipp innen 2020.

Største delen av kuttene kommer fra veitransport, blant annet ved å øke drivstoffavgiftene på bensin og disel med 5 kroner. Deler av økningen kompenseres med økt pendlerfradrag for personer som bor langt unna kollektivløsninger.

Store kutt kommer også fra en rask nedtrapping av olje- og gassindustrien. Partiet vil blant annet doble CO2-avgiften på sokkelen, stoppe all ny oljeleting, trekke tilbake 23. og 24. konsesjonsrunde, og avvikle selskapenes mulighet til å få få dekket letekostnader for felt som ikke kommer i drift.

  • Hvert tredje oljefat må bort dersom Paris-avtalen holdes. Men det er ikke Norge som må droppe planlagte nye oljefelt, mener oljeanalytiker Jarand Rystad. Se hvem han mener må kutte.

Lokker med klimagulrot

Partiet vil også kutte momsen på frukt, grønt, reperasjoner og kollektivreiser, innføre flyseteavgift på 600 kroner per sete, og subsidiere elbiler til folk i distriktene.

– Enhver regjering som følger dette budsjettet, vil nå klimamålene, sier Hansson.

Deler av det partiet drar inn i økte miljøavgifter, skal betales tilbake igjen i form av en miljøbelønning på rundt 1500 kroner per person.

– Dermed gjør vi det lønnsomt å leve klimavennlig, men vi flår ingen, sier Hansson.

Partiet kutter i sitt budsjettforslag inntektsskatten for personer som tjener under 650.000 kroner, og øker den for de som tjener mer. Bunnfradraget på formuesskatten økes til 1,7 millioner kroner, samtidig som skatten på store formuer økes.

Oljejobbene skal vekk uansett

Partiet foreslår også å redusere arbeidsgiveravgiften med 6 milliarder kroner for å gjøre det billigere å ansette folk.

– 40.000 arbeidsplasser har allerede forsvunnet fra oljesektoren allerede, og dere legger an til en rask nedtrapping. Hvor skal disse folkene jobbe?

– Dette er arbeidsplasser som skal vekk uansett, og folk må ta inn over seg at det er urealistisk og risikofylt å vente at Norge skal tjene penger på oljefremover, sier han.

Han understreker at nedgangen i oljebransjen allerede er i full gang, uten noen tiltak. Hansson peker på at partiet blant annet setter av penger til å elektrifisere norske havner, noe som kan skape arbeidsplasser blant annet ved å legge til rette for et marked for norske, utslippsfrie skip. Han har også stor tro på bionæringen fremover.

– Her er Borregaard et strålende eksempel. Mens andre skogbedrifter bruker en tømmerstokk til å lage planker, lager Borregaard avanserte kjemikalier til bruk i industri og til biodrivstoff, sier han.

Les mer om

  1. Rasmus Hansson
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  3. CO2