Dette er historien om Norges mest utskjelte etat

Nesten nøyaktig ti år etter at den nye arbeids- og velferdsetaten Nav ble sjøsatt, måtte toppsjef Joakim Lystad ta sin hatt og gå. Dette er historien om den utskjelte gigantetaten som samlet Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

2006: Daværende arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) banet vei for NAV-reformen med startpistol. Arbeids og velferdsdirektør Tor Saglie og nestleder i KS, Odd Arild Kvaløy tråkket igang den største forvaltningomleggingen i moderne norsk historie.

I går måtte Nav-direktøren gå, etter nok en nedslående rapport. Meldingene fra Aftenpostens lesere om egne Nav-erfaringer handler om alt fra farskap som forsvant, til saksbehandlere som aldri svarer på telefonen. Men la oss først gå tilbake ti år i tid, da de tre etatene skulle bli til en.

Folk skulle slippe å måtte løpe mellom kommunenssosialkontor, statlige trygdekontor og filialene til Aetat — arbeidskontoret.

Tre stønader skulle bli én - og alle søknader skulle du kunne sende til samme sted.

Det var bred politisk enighet om behovet for en slik reform og forenkling, som hadde vært diskutert i flere år før den ble vedtatt på Stortinget i 2005.

Les også:

Kruttrøyk

  1. mars 2006 gikk startskuddet for Nav-reformen. Og det luktet krutt. Det var daværende arbeids og Inkluderingsminister, Bjarne Håkon Hanssen (Ap) som hadde fingeren på avtrekkeren. Startpistolen gikk av på Hambros plass i Oslo , der Nav-direktør Tor Saglie og Odd Arild Kvaløy i KS forsøkte seg på en tandemsykkel. Det skulle være første etappe av et ritt der enstatlig og en kommunal medarbeider skulle bringe reformenNorge rundt.
  2. oktober samme år åpnet de førsteNav-kontorene. Men dennye Arbeids— ogvelferdsforvaltningen var imidlertid bakpå med flere ting. Blant annet var ikke Navsnye, felles internettsider klare før på slutten av 2006.

Nav-reformen er en av de mest omfattende omstillinger i offentlig sektor i nyere tid.

Målet var at brukerne skulle slippe svingdørsrundans, byråkrati og skjemavelde. Flere skulle ut i arbeid, færre på trygd og en moderne og effektiv velferdsforvaltning for borgerne.

Etter en hektisk etableringsperiode, skulle man gradvis forene ulike fagmiljøer og etater og få en mer effektiv og brukervennlig offentlig velferd. I 2008 ble det etablert 36 forvaltningsenheterog147Nav-kontor.

Ble verre

Men de positive effektene av reformen uteble. Tvert i mot økte saksbehandlingstiden for uførepensjon, barnebidrag, barnetrygd, foreldrepengerogsykepenger de første årene.

Og det tok det tok lengre tid for både arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere å komme seg i arbeid.

- Det var faktisk færre som kom over i jobb, flere på trygd. En turbulent omstilling, slik vi tolker resultatet, sier forsker og stipendiat ved Frischsenteret, Elisabeth Fevang.

I fjor publiserte hun sammen med Simen Markussen og Knut Røed en nedslående rapport om reformen.

Les mer:

For arbeidsledige, sosialhjelpsmottagere og personer som mottar helserelaterte ytelser ble situasjonen verre.

— Vi så at det gikk seg noe til og ble litt bedre den siste tiden vi studerte. Det mest alarmerende vat at den gruppen som kom verst ut av Nav-omstillingen var unge mottagere av helserelaterte ytelser, sier Fevang.

- Hvorfor kom ikke de forventede effektene av reformen?.

Det kan være mange grunner til det. Kanskje var det en større og mer krevende omstilling enn man hadde tenkt seg og var forberedt på, sier Fevang.

Fredag ble det kjent at Joakim Lystad måtte gå fra jobben som direktør for Nav. Han har møtt på en rekke problemer.

— Mye samtidig

I 2010 ble også ulike stønader lagt om og slått sammen, tross advarsler. Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uføretrygd ble nå kalt arbeidsavklaringspenger, og skulle utbetales i maks fire år før en avklaring om eventuell uførhet. For kronisk syke betød ordningen flere skjemaer og større usikkerhet.

— Det kom flere store endringer samtidig for de ansatte, ting som skjedde samtidig med Nav-reformen, som bidro til merarbeid. Det vi også så var at det gikk litt bedre for Nav-kontorer i små kommuner enn i store, sier forskeren.

- Var hele reformen feilslått?

- Det har vi ikke grunnlag for å si. Vi har ikke sett hva som har skjedd siden. De siste dataene våre var fra 2010. Og vi vet jo ikke hvordan det hadde vært uten reformen, svarer Fevang.

Les også:

Forskeren har siden i fjor vært ute i sin andre fødselspermisjon. Om hun selv opplevde problemer i møtet med Nav?

— Nei, men jeg husker jeg reagerte på skjemaet for å søke om foreldrepenger. Nå siste gangen var skjemaet blitt bedre, konkluderer hun.

Ti millioner telefoner

Snart ti år etter at reformen ble vedtatt, jobber rundt 19.000 personer i dag på landets 456Nav-kontorer, samt i over 100 ulike spesialenheter.

Nav har 2,8 millioner brukere, får ti millioner telefonhenvendelser i året og utbetaler titusen kroner i sekundet året rundt. Og skandalene har stått i kø.

5. august 2013 ble en 34 år gammel kvinne drept på jobb på Nav Grorud i Oslo. Mannen som knivstakk saksbehandleren hadde tidligere vært truende, psykotisk og voldelig. Men dette hadde ikke de ansatte på Grorud kjennskap til.

Vold og skandalerFeilslått IT-satsing har kostet flere hundre millioner kroner.

Etaten har brukt 1 milliard på konsulenter.

Fattigdomtallenehar ikke blitt bedre.

Nav-kontorene sikrer ikke barnas behov når de tildeler sosialhjelp.

Nesten tre av fire av Nav-kontorene begår lovbrudd.

Sikkerheten har hatt alvorlige mangler, flere ansatte blir utsatt for vold fra ustabile og syke klienter. I 2013 ble en saksbehandler drept på jobb for Nav.

Og nå øker antall arbeidsledige alarmerende: I 2014 var det i snitt 900 personer som hver dag meldte seg ledige hos Nav.

Les mer:

— Knus hele Nav?

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Jan Ketil Arnulf, mener at fredagens hoderulling i Nav bør brukes til tenke nytt om etaten.

- Nav er kanskje det beste eksempelet på at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, sier han til E24.

Arnulf tror ikke den personen som kan gjøre Nav til en suksess finnes. – De burde benytte muligheten til å knuse hele Nav.

Gravide Tuva Eikås møtte et uforståelig skjemasystem i Nav. Hun laget sitt alternative skjema for foreldrebetalingspenger.

Les mer:

Nav-opplevelser: Papirrot, skjemavelde og kundefientlighet

Har du hatt bruk for NAV det siste året? Hva mener du at den nye NAV-direktøren må gripe fatt i — og hvorfor , spurte Aftenposten på sin Facebook-side i går. Hundrevis av historier er kommet inn. Her er noen av dem:

Mappa mi forsvant

«Noe som virkelig har sjokkert meg i møte med NAV er papir-rot: Jeg har fått papirer som ikke er mine, med følsomme personlige opplysninger. Og andre har helt sikkert fått mine, for de kom aldri til min mappe. Faktisk ble hele mappa mi borte en gang.»

Ble farløs i Nav

«Jeg hadde en helt hysterisk opplevelse i fjor. Min datter skulle flytte til faren sin for å begynne på videregående der og jeg var på Nav for å få ordnet alle papirer i forbindelse med overføring av barnetrygd endring av hvem som betaler bidrag osv. Stor var overraskelsen da Nav forklarte at det nok ikke var mulig, for min datter hadde ingen far registrert... Det visste seg så at når Nav ble opprettet hadde han ikke " blitt med over" i det nye systemet da datasystemene ble slått sammen - og vips var'n borte.

Da fikk vi for alvor erfare skjemaveldet i Nav, for vi kunne nemlig ikke bare registrere faren sånn uten videre. Neida vi måtte kjøre en farskapssak! Hele saken ble bare mer og mer absurd for hver dag som gikk. De hadde jo klart å trekke ham i bidrag hver måned siden 2006 og overført pengene til meg, men han var likevel ikke faren hennes? Det tok seks måneder, ørten telefoner til like mange saksbehandlere, drøssevis med skjemaer både hos Nav og folkeregisteret før datteren min fikk faren sin "tilbake". Gudskjelov kunne vi bare le av alt dette, men jeg tenker med gru på alle de stakkarene som må slåss på langt mere alvorlige grunnlag.»

God dag, mann, økseskaft

«To dager etter at jeg fikk brev om att det kunne ta inntil to måneder å behandle søknaden/henvendelsen, fikk jeg brev om at søknaden var innvilget. Datert med EN dags mellomrom. Kutt ut alle papira så sparer de en haug med tid, penger og byråkrater»

Ikke noe konvoluttskrekk-kurs

«Satt i første "introduksjons-møte" hos NAV i fjor. 40 stk. i salen. En brysk, irritert mann var kursleder og fortalte forsamlingen at han var "klar over at enkelte hadde problemer med å åpne posten, såkalt konvoluttskrekk, men at det ikke spiller noen rolle". De fikk forholde seg til informasjonen fra Nav på den måte Nav ville, ellers ble det ikke noen penger fra Nav. Ingen alternativer ble presentert. Jeg husker jeg reagerte på at dette var måten det offentlige forholdt seg til mennesker med psykiske problemer på i 2015: Hån og et kaldt skuldertrekk. Nav trenger menneskeliggjøring, bedre teknologi og færre sure saksbehandlere.»

Bruk arbeidsgiverne - få folk ut

«Jeg har vært ute av jobb i 5,5 år. Er nå i arbeidsutprøving som jeg ble "presset" ut i av venner som ønsker meg i jobb. Og det har fått humøret og selvtilliten opp, og kanskje gjort meg friskere. Var i skjermet virksomhet gjennom attføringsbedrift før det. Det var bedre enn å sitte hjemme og jeg kunne være der om formen var dårlig. Men mitt poeng er at det føltes enormt bra å få en jobb å gå til. Foreløpig i utprøving, men det gir håp. Så, kjære Nav, bli flinkere til å pushe folk ut i arbeidslivet og bruk arbeidsgiverene, Ikke bare prat om det...»

Les flere Nav-brukererfaringer på Aftenpostens Facebook-side.