Cruiseskipene kastes ut av Geiranger. Cruisetopp mener det vil skade Geiranger mer enn bransjen.

Nye krav til nullutslipp betyr at de fleste cruiseskipene nektes adgang til norske verdensarvfjorder fra 2026.

Geiranger ligger innerst i en trang fjord, og de lokale utslippene fra de største cruiseskipene kan være godt synlig.
  • Carl Alfred Dahl

– Her har de satt en grense uten å tenke seg om, sier cruisetopp Michael Thamm.

I Bergen og Stavanger jobbes det med å sette tak på antall skip og passasjerer pr. dag. Stortinget har vedtatt utslippskrav fra 2026 som i praksis stenger cruiseskipene ute fra verdensarvfjordene.

I tillegg har 13 kommuner nylig gått sammen om en felles liste med 14 krav til næringen. Der ligger det blant annet like strenge krav som for verdensarvfjordene.

Thamm, som er toppsjef i Costa Group og Carnival Asia og leder bransjeforeningen CLIA i Europa, mener utestengelse er feil vei å gå.

– Det er selvsagt opp til hver enkelt sted å si «vi ønsker ikke cruiseskip». Men jeg tror ikke det er riktig for dem. De går glipp av en mulighet.

«Det er et stort hull mellom gode intensjoner og realitetene» når det gjelder Norges forhold til klima, sa Thamm i et intervju med Aftenposten torsdag.

Toppsjef Michael Thamm var i sommer i Arendal, og bruker mye av tiden på å endre samfunnets syn på cruisebransjen.

– Geiranger er en døende landsby

Geiranger har rundt 230 innbyggere og mer enn 800.000 besøkende hvert år. 40 prosent av disse kommer med cruiseskip. Luften innerst i den trange fjorden er til tider helsefarlig, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Thamm mener utestengelsen vil ta livet av tettstedet.

– En landsby er bare mulig å bo i hvis man har arbeid.

– Så anløp for cruiseskip og den økonomiske effekten det har lokalt er viktigere enn årsaken til at utslippsgrensene er satt såpass lav?

– Jeg tror ikke det er motsetninger her. Både Norge og rederiet mitt har mål om å bli utslippsfritt. Her har de satt en grense uten å tenke seg om, sier Thamm, men legger til:

– Cruiseskipene er viktigere for Geiranger enn Geiranger er for cruiseskipene.

Thamm presiserer at de kan selge turer til Norge uten å besøke verdensarvfjordene. Han kan også bruke mindre skip i Norge og la de største gå i Asia, hvor de ikke er så synlige i bybildet.

Les også

Cruisetopp hardt ut mot slapp norsk miljøpolitikk

Håper på å beholde cruisepassasjerene

Turistsjef Ove Skylstad i Geiranger bekrefter at cruiseanløpene har stor betydning.

– En spørreundersøkelse blant passasjerene i fjor antydet at de bruker et par hundre millioner kroner i året her. Det gir ringvirkninger for butikker, aktiviteter og serveringssteder.

– Hvem er det som jobber i disse bedriftene?

– Vi er jo bare 235 personer her, så mange av arbeiderne kommer utenfra og jobber her i sesongen, sier han.

Skylstad håper nå at cruiseturistene vil fortsette å komme også etter at utslippskravene skjerpes.

– Skipene kommer nok ikke helt inn, men det kan finnes løsninger med mindre, el- eller hydrogendrevne båter som frakter dem helt frem.

Vil ha norsk biogassatsing

Det meste av verdens skipsflåte bruker i dag tungolje som drivstoff. Det er billig, men gir relativt høye utslipp av Nox og svovel. Disse utslippene gjør luften i bl.a. Geiranger dårlig.

Neste år vil strengere regler tvinge frem renere drivstoff som trolig reduserer svovelutslippene kraftig.

Thamm har i tillegg investert i skip som kan gå på flytende naturgass (LNG). Da reduseres Nox-utslippene. Svovelutslipp forsvinner helt.

Les også

Høyre anklager MDG for cruise-bløff

Aidanova, som tilhører Thamms cruiserederi, er det første cruiseskipet i verden som kan klare seg utelukkende med flytende naturgass (LNG). Thamm mottar neste LNG-drevne skip i oktober.

Andre rederier følger etter, melder Wärtsilä, et av de ledende selskapene på skipsdesign og -motorer.

Men også LNG er ikke-fornybart.

– Derfor ønsker vi å bruke Norge som første sted hvor vi satser på biogass, sier Thamm, og lover nyheter om dette innen et halvt år.