Økonomi

Bruker 50 mill på ny logo, flyselskapene er rasende

Flyselskapene og NHO Luftfarts sjef Torbjørn Lothe er rasende over pengebruken i Avinor.

NHO Luftfart ber Avinor stanse pengebruk.

  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Avinor skal bruke 50 millioner kroner på ny logo og ny profil.

Flyselskapene er rasende og forlanger at Avinor stopper prosjektet og bruker pengene på å sette ned avgiftene.

Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sendte torsdag et harmdirrende brev til Avinor der han på vegne av flyselskapene ber om at Avinor revurderer byggingen av ny merkevare før ytterligere kostnader påløper.

Avinor opererer med en økonomisk ramme på 50 millioner for prosjektet.

— Jeg er forundret over Avinors pengebruk i en tid der fokuset burde være på helt andre og mer presserende ting – som å få på plass en stabil flyveledertjeneste, sikre punktligheten på flyplassene og redusere køene i sikkerhetskontrollene. Dessuten er jo Avinor en monopolist og trenger ikke å prioritere å bruke flere titallsmillioner på profilering, sier Lothe til Aftenposten.

Egen nettside

Avinor kaller prosjektet "Morgendagens luftfart", og har arbeidet med prosjektet over lang tid. Faktisk har det vært meningen å gå offentlig ut med den nye merkevareprofileringen neste måned. Prosjektet har fått egen nettside og videoblogg der Avinor skriver at: "En viktig del av merkevareprosjektet er arbeidet med en ny og samlende visuell identitet for Avinor."

Blant bidragsyterne har vært det internasjonalt kjente, norske arkitektfirmaet Snøhetta.

Betale moroa

Nå heller NHO Luftfart malurt i begeret og mener arbeidet med ny profil er sløseri med flyselskapenes og passasjerenes penger:

— Det er jo noen som må betale denne moroa. Og når vi vet at Avinor får 80 prosent av sine luftfartsinntekter fra SAS, Norwegian og Widerøe, er det jo helt åpenbart hvem som får den regningen. Og etterpå havner den hos passasjerene med dyrere flybilletter som resultat. Jeg er blitt forelagt en sum på 50 millioner for prosjektet, men alle vet at slike ting har en lei tendens til å balle på seg økonomisk, sier en oppgitt Lothe.

Denne logoen er ikke god nok for Avinor mer.

Merkelig

NHO Luftfart mener at pengebruken på en ny profilering ikke tjenermedlemsbedriftene:

— Avinor får luftfartsavgiftene fastsatt av myndighetene som også er eier av selskapet. I tillegg står Avinor foran en mulig omorganisering av flyveledertjenesten der flysikringsenheten kanskje i løpet av kort tid blir skilt ut som eget selskap. Avinor er om kort tid helt annerledes enn i dag, og på et slikt tidspunkt virker det merkelig å lage en ny profil på selskapet, sier Lothe.

Svakt omdømme

Han mener Avinor i stedet bør bruke pengene på bedre tjenester overfor flyselskapene og deres passasjerer gjennom en sikker og stabil drift:

— Det ville være klokere enn å bruke ressurser på å profilere en virksomhet som fremdeles sliter med et svakt omdømme etter flyvelederproblemene sist sommer. På denne bakgrunn ber vi Avinor om heller å bruke pengene på å sikre driften og sette ned avgiftene, sier Lothe.

Del av ny strategi

Avinor mener NHO Luftfart bommer med sin kritikk mot arbeidet med ny profil.

— Ny logo og ny visuell profil er bare en del av et større prosjekt der det viktigste er å stake ut Avinors fremtidige forretningsmessige strategi. Hovedsaken for styret og ledelsen er å gi svaret på hvordan vi skal yte best mulig service for flyselskaper og passasjerer i årene fremover, sier konserndirektør for kommunikasjon i Avinor, Egil Thompson.

Han sier Avinor har stor forståelse for at flyselskapene kan være kritisk til selskapets pengebruk, og heller vil ha lavere avgifter for deres bruk av flyplasstjeneste:

Avinor mener norske flyplasser er helt i Europa-toppen hva angår effektivitet.

Europa-toppen

— De har fått lavere avgifter de senere årene, og siktemålet med vårt strategiarbeid er bl.a. et ønske om at den prosessen skal fortsette også i årene fremover. Vi opererer med en ramme på 50 millioner for prosjektet, men det er ikke besluttet å bruke hele denne summen.

Thompson vil ikke kommentere kravet fra NHO Luftfart om det å stanse profilprosjektet. Han sier at flyselskapenes ønske om å sikre drift og punktlighet bedre også samsvarer med Avinors egen målsetting.

— Målinger viser at vi ligger helt i Europa-toppen på effektiv drift, og der skal vi fortsatt være, sier Thompson.

Avinors profil

Avinor eier og driver 46 av landets flyplasser, og het tidligere Luftfartsverket.

Konsernsjef er Dag Falk-Petersen. Han ble ansatt i 2011, og kom fra SAS.

Dagens profil ble laget for 10 år siden. Den nye profilen presenteres slik:

"Ny logo og nytt designprogram planlegges innført sammen med ny visjon fra slutten av mai. De fire største lufthavnene (Gardermoen, Flesland, Sola og Værnes) skal fremstå som en tydelig del av konsernet, men vil også bygge en «flyplassidentitet» som ivaretar behovet for et fellesskap mellom aktørene på lufthavnen. Frem til innføring av ny design og visjon, skal det også gjøres en gjennomgang i de prinsipper og verdibegrep som i dag anvendes i konsernet. De vi står igjen med skal tydelig støtte opp under ny visjon og strategisk retning. Det skal etableres et internprogram som sikrer at Avinors ansatte gis bred informasjon og involvering i endringene som innføres fra slutten av mai."

Kilde: Avinor