Økonomi

Statoil kjøper for 24 mrd. i USA

Statoil går inn i oljeutvinning på land i USA og blir operatør for store oljeforekomster i Nord-Dakota og Montana.

Olje fra tette bergarter, kjent som "Tight oil", er et begrep som brukes om olje som blir produsert fra reservoarer med relativt lav porøsitet og gjennomtrengelighet, opplyser Statoil. ILLUSTRASJON: STATOIL
  • Inga Sverdrup

Statoil offentliggjorde mandag at det kjøper selskapet Brigham Exploration Company og får med det tilgang til et 1500 kvadratkilometer stort skiferoljeområde i Nord-Dakota og Montana.

Gjennom oppkjøpet blir Statoil operatør i de to skiferoljeområdene Bakken og Three Forks, som er blant de største oljeformasjonene i USA, melder Stavanger Aftenblad.

Statoil har ifølge en børsmelding fremmet et kontanttilbud om kjøp av samtlige aksjer i Brigham for 36,5 amerikanske dollar per aksje, et tilbud styret i Brigham Exploration Company har enstemmig anbefalt selskapets aksjonærer å akseptere.

Ifølge børsmeldingen er totalkostnadene ved transaksjonen om lag 4,4 milliarder dollar (tilsvarende 24 milliarder kroner)

Ledende på land

Statoil er allerede godt inne i skifergassboomen i USA, med eierandeler i de store skifergassforekomstene Marcellus og Eagle Ford.

— USA har betydelige forekomster av ukonvensjonelle olje- og gassressurser og disse utgjør en stadig viktigere del av landets fremtidige energiforsyning. Statoil har gradvis styrket sin industrielle posisjon innen ukonvensjonelle ressurser gjennom tidlig inntreden i Marcellus og Eagle Ford. Ved å gå inn som operatør i Bakken- og Three Forks-formasjonene, der det utvinnes lett olje fra tette bergarter, tar Statoil et nytt betydelig skritt. Vi posisjonerer oss nå som en ledende aktør i USAs raskt voksende industri for utvinning av landbasert olje og gass, i tråd med vår strategi, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil i børsmeldingen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Slik ser et av boretårnene ut fra overflaten. FOTO: STATOIL

Betaler over markedspris

Statoil opplyser at tilbudet ligger 36 prosent over dagens aksjeverdi. Årsaken til det gode budet skal være at området er svært attraktivt.

Brigham Exploration Company, med hovedkontor i Austin Texas, har over 100 ansatte i Austin og Nord-Dakota.

Ifølge Statoil er det per i dag anslått at de oppkjøpte områdene inneholder mellom 300 og 500 millioner fat oljeekvivalenter.

I dag produserer Brigham Explorations 21.000 fat oljeekvivalenter per dag, mens området har potensial til å øke produksjonen til 60 — 100.000 fat oljeekvivalenter per dag i løpet av fem år.

Samme teknologi som for skifergass

Olje fra tette bergarter (skiferolje) blir utvunnet på lignende måte som skifergass og væske, med lange horisontale brønner og hydraulisk frakturering. Kommersiell utvinning av skiferolje er en relativt ny aktivitet som har vokst raskt gjennom de siste årene.

Brigham har i dag 88 produserende brønner i Nord-Dakota og opererer nå 12 borerigger i området. Målet er å bore 140 brønner i året.

— Vi er imponert av Brighams resultater og medarbeidernes teknologiske ekspertise, og ser frem til videre, ansvarlig utvikling av disse førsteklasses posisjonene. Vi vil bygge videre på selskapets gode dialog med myndigheter og befolkningen i Williston-området, sier Bill Maloney, konserndirektør for Statoil i Nord Amerika.

Les også

  1. Nordsjøen var langtfra tom

  2. Påstår gassboring ødela drikkevannet

  3. Statoil saksøkes for forurensning fra skifergass

  4. Ingen skifergass for Statoil i Kina