Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Gode aksjemarkeder og rekordsvak krone blåser opp Oljefondet. Det ligger an til rikelig med oljepenger på statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2020 kan finansminister Siv Jensen trolig fremstå som en moderat bruker av handlingsregelen for oljepenger. Men med kraftig vekst i fondet blir det mye friske penger på bordet likevel.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Anslaget på Oljefondets størrelse ved inngangen til 2020 og temperaturen i økonomien legger grunnlaget for hvor mye oljepenger som kan brukes når finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem neste års statsbudsjett 7. oktober.

En rekke tall peker i retning av at fondet kan øke svært mye i år. Det betyr et sterkt utvidet handlingsrom i budsjettpolitikken.

Forrige uke hadde regjeringen to dager budsjettkonferanse i sluttspurten for 2020-budsjettet. Da lå bompengeforlikets ferske utgiftsøkning på rundt 2 milliarder kroner årlig på bordet. Det blir småpenger i forhold til utsiktene for Oljefondet.

Neste års statsbudsjett drukner nesten i oljepenger:

 • I den siste oppdateringen av 2019-budsjettet fra mai i år var fondets verdi 8243 milliarder kroner ved inngangen til 2019.
 • Nå i starten av september er det 9600 milliarder kroner i fondet, ifølge telleverket på fondets hjemmeside.
 • Hvis en legger til grunn at Oljefondet resten av året vokser i takt med den antatt langsiktige avkastningen, kan verdien grovt anslås til 9750 milliarder kroner ved inngangen til 2020.
 • Det kan dermed ligge at fondet øker med 1500 milliarder kroner i løpet av 2019. Så mye har Oljefondet aldri tidligere økt i løpet av ett år.

Nesten 50 mrd. ekstra

Så blir spørsmålet hva Jensen får for 1500 milliarder kroner økning i Oljefondet? Svar: Ganske mye ekstra på statsbudsjettet.

I inneværende år er pengebruken 2,9 prosent av Oljefondet, ifølge tall som ble lagt frem i mai. Hvis den samme prosenten blir brukt for neste år, betyr det at rundt 45 milliarder nye oljekroner kan legges inn i neste års statsbudsjett. Bare i finanskrisen for ti år siden økte bruken så mye.

Men slik kommer det ikke til å gå i 2020.

– Hvis regjeringen sprøyter inn så mye ekstra oljepenger, vil det øke presset i norsk økonomi ytterligere, og Norges Bank vil sette renten opp enda mer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i meglerhuset Nordea Markets

Setter grensen for pengebruken

Det er nemlig andre størrelser enn handlingsregelen som kan sette grensen i statsbudsjettet. Oljepengebruken kan i tillegg til uttaksprosenten måles i forhold til hele økonomien:

 • Endringen i bruken av oljepenger, regnet som andel av Fastlands-Norges økonomi, blir brukt som mål på om statsbudsjettet gir gass eller bremser norsk økonomi. Økt andel betyr gass. Redusert andel betyr brems.

Norsk økonomi går bra nå, og de fleste spår at det vil gå bra i 2020 også. Å øke andelen mye vil trolig ikke ta seg bra ut for en «ansvarlig» regjering.

– Det er ikke behov for å gi mer gass i norsk økonomi. Men fordi handlingsrommet har økt såpass mye, skal det mye til å få i stand et nøytralt budsjett. Jeg tror oljepengebruken vil øke og gi mer gass, men ikke så mye som handlingsregelen gir rom for, sier Olsen i Nordea.

Vil ikke bruke alt

Derfor blir økningen i 2020 langt mindre enn de 45 milliardene som kommer fra handlingsregelen. Hovedregelen under Solberg-regjeringen har vært å øke bruken med rundt halvparten av dette hvert år

Men selv om alle de ekstra pengene ikke kan brukes, kommer det noe godt ut av det: Jensen kan 7. oktober sole seg i en relativt beskjeden uttaksprosent fra fondet. Hun vil trolig havne godt under 3 prosent.

Meget god avkastning

Flere forhold forklarer den sterke veksten i Oljefondet hittil i år:

 • Aksjemarkedene har kommet kraftig tilbake i 2019 etter et bratt fall i slutten av 2018. I første halvår var avkastningen over 12 prosent og nesten 1000 milliarder kroner, viser fondets kvartalsrapporter.
 • I tillegg har kronekursen siden årsskiftet svekket seg med rundt 1,5 prosent, målt ved valutaene i Norges import. Det blåser opp fondet med rundt 150 milliarder kroner uten at Norge er blitt noe rikere av den grunn.
 • Markedsutviklingen hittil i andre halvår og eventuelt tilførte oljepenger fra Finansdepartementet vil stå for resten av veksten i fondet.

Øker statens inntekter

Jensen får mer medvind på 2020-budsjettet.

I 2019-budsjettet har det vist seg utover i året at de budsjetterte inntektene på drøyt 7 mrd. kroner fra salg av klimakvoter i utlandet bare blir «en del» av det ventede. Ventede inntekter ble i mai justert ned.

I 2020 er det ventet at det motsatte vil skje. Det kan komme anslagsvis 3–4 milliarder kroner i ekstra inntekter fra et forsinket salg av kvoter. Da blir tilsvarende mindre behov for oljepenger for å dekke de vedtatte utgiftene.

Så en prognose for 2020 kan være: Oljepengebruken vil fremstå som nøktern, mens budsjettet blir svært romslig med penger til en rekke satsinger.