Økonomi

Skriver ny kontrakt i krisetid: – Stenger byggeplassene, er det rett på Nav for veldig mange

For Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson (t.v.) og OBOS-sjef Daniel K. Siraj (t.h.) er det én ting som gjelder nå: å tørre å fortsette å bygge.

Mens store deler av norsk økonomi bremses kraftig opp, kjemper byggenæringen for å holde hjulene i gang.

 • Hanne Christiansen
  Hanne Christiansen
  Korrespondent i Midtøsten

Den oransje byggheisen frakter vanligvis 22 personer. Nå er maksimallasten satt ned til to. På byggeplassene, som i resten av landet, handler det meste om å holde avstand og sikre gode rutiner for å hindre koronasmitte.

– Mellom 80 og 100 personer går på jobb her hver dag, sier Tore Humberset, prosjektsjef i Obos Eiendom. Han har ansvar for fremdrift i Oslo K-prosjektet, et næringslokale på 40.000 kvadratmeter som bygges i Kværnerbyen øst i Oslo.

Fra 22 til 2 personer i heisen: Smittevernstiltakene preger også byggeplassene.

De siste ukene har arbeiderne her jobbet, skiftet og spist etter tur. Det legger visse begrensninger på produktiviteten.

– Men så langt går aktiviteten tilnærmet som normalt, sier Humberset.

– Det viktigste nå er å holde hjulene i gang. Digitalt hjemmekontor er ikke et alternativ for dem som jobber her.

For prosjektsjef Tore Humberset i Obos Eiendom er første prioritet å sikre at folk kan fortsette å komme på jobb.
Les også

Nok en krisepakke på plass. Her er krisepakke én, to og tre oppsummert

– Vi må tørre å bygge

Med over 350.000 ansatte er bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen Fastlands-Norges største sysselsetter.

– Byggnæringen i dette landet er så stor at dersom det stopper opp her, er det rett på Nav for veldig mange, sier konsernsjef Daniel K. Siraj i Obos.

Han sier selskapets første prioritet etter at koronakrisen rammet, har vært å sørge for at medarbeiderne holder seg friske og at byggeplassene holdes gående.

Men rammes ett ledd av leverandørkjeden som følge av virusutbruddet, får det raskt ringvirkninger for resten av bransjen.

– Derfor har vår andre jobb vært å sikre at vi fortsetter å bestille. Vi må tørre å bygge når andre stopper opp, sier Siraj.

Oslo K skal etter planen åpne høsten 2021. Kontraktforhandlingene med de første leietagerne er så vidt i gang. OBOS-sjef Daniel K. Siraj er imidlertid ikke bekymret for at nedgangen i økonomien skal medføre tomme lokaler.

Signerte ny kontrakt

Byggingen av Oslo K begynte i mai 2017. Veidekke har stått for bygg- og anleggsarbeidet fra starten av.

Denne uken skrev entreprenørselskapet ny kontrakt med Obos Eiendom om å utføre innredningsarbeidene i siste fase av prosjektet.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke er glad for å kunne fortsette samarbeidet – selv i en høyst usikker tid.

– Hele byggebransjen er avhengig å få nye oppdrag nå, ikke bare av å holde produksjonen i gang, sier Bengtsson.

Han understreker betydningen av samarbeid mellom byggherrer og entreprenører for å kunne fortsette å ta store investeringsbeslutninger.

– I denne bransjen jobber man med 5–15 års perspektiv. Da har man ikke anledning til å gå rundt og frykte for menneskeheten, sier Bengtsson.

I siste fase av Oslo K-prosjektet skal opp mot 120 personer gå på jobb på denne byggeplassen hver dag. – Stenger byggeplassene, er det rett på Nav for veldig mange, sier OBOS-sjef Daniel K. Siraj.

Økt risiko i nye prosjekter

Sykefravær, forsinkede leveranser og et kraftig valutafall: Virusutbruddet fører med seg betydelig større risiko – særlig i nye prosjekter.

Siraj i Obos sier de store, proffe aktørene finner måter å samarbeide og balansere risikoen på. Men han er bekymret for leverandørene lenger ned i verdikjeden. De rammes umiddelbart dersom likviditeten tørker inn.

– Vi tåler noen forsinkelser. Men han som leverer liften, er avhengig av at pengene kommer inn på konto når de skal, sier Siraj.

Les også

Oljeindustrien ber om skatteutsettelse for å holde aktiviteten oppe

Vil ha risikoavlastning

Skal byggenæringen fortsette å holde dampen oppe i tiden fremover, vil også den være avhengig av hjelp fra staten. Nylig spilte Byggenæringens Landsforening (BNL) inn forslag til en tiltakspakke for bransjen til myndighetene.

Blant annet ønsker næringen et statlig risikoavlastningsfond. Det skal sikre at kostnader og risiko knyttet til virusutbruddet deles mellom staten, byggherren og entreprenøren.

– Staten må være villige til å stille en garanti som gjør at både leverandører, kommuner og andre tør å gå ut med nye bestillinger, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Sandnes sier han nå opplever «massiv tilbakemelding om et økende likviditetsproblem» i bransjen.

– I tillegg er det kritisk at karantenebestemmelsene hindrer mange friske i å gå på jobb.

Sandnes mener man må øke testingen drastisk for å få friske folk ut i produksjon.

– Redusert produksjon betyr forlengede frister. Byggenæringen står for rundt 25 prosent av alle sysselsatte i hele Norge. At den greier å holde hjulene i gang, er avgjørende for at vi skal fortsette verdiskapningen og være noenlunde rustet når denne krisen er over, sier han.

Konsernsjef i Obos, Daniel K. Siraj og konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson, besøkte denne uken næringseiendommen Oslo K, som utvikles i Kværnerbyen i Oslo.

– Kan ikke kapitulere nå

Etter planen skal leietagerne begynne å flytte inn i kontorene i Oslo K høsten 2021. Hvordan den norske økonomien ser ut da, er det ingen som vet nå.

– Dere frykter ikke at leietagerne ikke vil dukke opp?

– Nei. Etter dette kommer det sannsynligvis til å være stort behov for sentralt beliggende kontorer som disse, med rimelig leiepris, tror Obos-sjef Siraj.

I år er det 15 år siden reguleringsplanen for å utvikle den gamle industritomten i Kværnerbyen ble vedtatt av bystyret.

– Siden har vi vært gjennom flere tilbakeslag i økonomien. Vi har bygd oss gjennom alle, sier Siraj med et optimistisk smil.

Likevel erkjenner han «en viss ærefrykt» for situasjonen.

– Men verden kommer tilbake. Vi kan ikke kapitulere nå.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Økonomi
 4. Bygg og eiendom
 5. Obos
 6. Veidekke