Økonomi

Dyre eierlån fra Luxembourg krymper norsk skatt

De svenske eierne tar skyhøy rente for å låne ut penger fra Luxembourg til sine norske selskaper. Det reduserer skatten i Norge og sender inntektene til meget lav skattlegging i Luxembourg.

Luxembourg har fått hard kritikk i EU for hemmelige skatteavtaler med intrenasjonale salkaper.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Felles for Colosseum tannklinikker og hjelpemiddelselskapet Handicare er store lån fra eierselskapene i Luxembourg til meget høy rente.

De har også til felles at regnskapene er sørgelig lesing. Siden de svenske oppkjøpsfondene kjøpte de to norske bedriftene midt i 2010 består resultatpostene i det norske regnskapet av en lang rekke med store, røde tall.

For eksempel hadde Handicare-konsernet et årsresultat på -800 millioner kroner av driftsinntekter på 2,2 milliarder kroner i 2013. Tilsynelatende ikke et særlig vellykket oppkjøp.

Aftenposten skrev torsdag om de svenske oppkjøpsfondenes kjøp av de to bedriftene sommeren 2010. Det skjedde via eierselskaper i Luxembourg, meget komplisert finansiering og detaljerte skatteråd fra revisjonsselskapetPricewaterhouse Coopers (PwC) i Luxembourg. Lekkede dokumenter fra PwC viser at eierselskapene nesten ikke betaler skatt der.

Aftenposten har fått tilgang til dokumentene gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) i Washington. De lekkede dokumentene gir ikke grunnlag for å hevde at skatteregler er brutt i Norge eller Luxembourg.

Se animasjon om internasjonal skatteplanlegging:

Les også:

Les også

Gigantisk lekkasje viser hvordan de rikeste unngår milliarder i skatt

Flytter overskudd

Flytting av overskudd mellom land ved interne lån i konserner er et sentralt tema i det internasjonale samarbeidet mellom skattemyndighetene.

I skatteforslaget for 2014 skriver Finansdepartementet: "Internasjonale virksomheter har insentiver til å plassere mye gjeld, og dermed rentekostnader, i selskap som hører hjemme i land med relativt sett høy skattesats, slik som Norge. Motsvarende renteinntekter og fordringer kan kanaliseres til konsernselskap hjemmehørende i land med lavere eller ingen skattelegging".

Store lån til Luxembourg

Både Colosseumklinikkene og Handicare har, eller har hatt, store lån med høy rente fra sine eierselskaper i Luxembourg (se faktabokser). Disse eierselskapene er i stor grad fritatt for skatt, viser de lekkede dokumentene fra PwC.

Renten på lånene er helt opp i 12 prosent. Lånet fra Handicares eierselskap i Luxembourg er 10 prosent.

Det svenske oppkjøpsfondet Nordic Capital eier selskapet i Luxembourg som eier Handicare. Fondet skriver i en e-post til Aftenposten: "Rentens størrelse er satt på et markedsmessig nivå".

Likevel endret Skatt Øst i desember 2013 ligningen for Handicare Group. Fradraget for renter på lånet fra eieren i Luxembourg ble kuttet, slik at det fremførbare underskuddet ved utgangen av 2013 ble redusert med 152 millioner kroner.

Oppkjøpsfondet IK Investment Partners skriver i en e-post til Aftenposten: "Renten som ble satt var markedsbasert på tidspunktet for kjøpet av Colosseum. På slutten av 2013 fattet vi dog en beslutning om å omgjøre lånet til egenkapital".

IK skriver at Colosseum har doblet seg under deres eierskap, og at IK derfor blant annet har investert rundt 200 millioner kroner i selskapet.

Godkjent

Revisorene i de to selskapene har ingen kritiske merknader til 2013-regnskapene og årsberetningene . Konklusjonen er at de er i samsvar med lover og forskrifter.

For Colosseums norske eierselskap er revisoren Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Norge. Det var PwC i Luxembourg som hjalp de svenske eierne med skatteråd der.

Kutter 9 mrd. i fradrag

Fra 2014 har Norge innført rentebegrensningsregler som skal motvirke skatteplanlegging gjennom låneforhold over landegrenser.

Reglene setter grenser for rentefradraget mellom selskaper som er en del av samme konsern. Rentefradraget til eiere og andre nærstående avskjæres hvis samlede rentekostnader overstiger 30 prosent av overskuddet justert etter gitte regler.

Hensikten er blant annet å hindre at internasjonale selskaper sender overskuddet ut av Norge i form av høy rente på store lån til eiere i utlandet.

Anslaget er at de nye reglene vil begrense rentefradragene og øke det skattbare overskuddet i Norge så mye at skatteinntektene stiger med knapt 2,5 milliarder kroner. med ens kattesats på 27 prosent betyr dette at Finansdepartementet anslår at regelen vil si nei til drøyt 9 milliarder kroner i rentefradrag i år.

På armlengdes avstand

Lån fra eiere er lovlig, men må følge armlengdeprinsippet i skatteloven. Det betyr at lånet skal vurderes opp mot et tilsvarende lån inngått mellom uavhengige parter.

Hvis Handicare kunne ha blitt innvilget banklån til 10 prosent rente, så er eierlånet i orden skattemessig sett. Hvis ikke, kan skattemyndighetene skjære gjennom. Og det gjorde de altså i desember i fjor.

Aftenposten har forelagt regnskapene og finansieringen for en erfaren skatteadvokat.

— Slik de to selskapene er organisert blir rentekostnadene ved oppkjøpet plassert i Norge, der også den operative driften og driftsinntektene er. Metoden er både lovlig og anerkjent. Forutsetningen er likevel at forholdet mellom egenkapital og gjeld ikke innebærer at selskapet har kunstig høy gjeld for å redusere overskuddet og krympe skatten i selskapet. Dette kalles "tynn kapitalisering", sier han.

Det er flere krav knyttet til slik intern gjeld.

— For å få skattemessig fradrag for rentene må selskapet i Norge ha evne til å betjene gjelden, og renten skal være markedsbasert.

- Hva betyr det at eierne omgjorde det aller meste av Colosseum-klinikkenes eierlån til aksjekapital i 2013?

— Spørsmålet om gjeldsbetjeningsevne må avgjøres i forhold til situasjonen da lånet ble etablert. At lånet senere ble omgjort kan tyde på at eierne innså at den norske virksomheten likevel ikke evnet å betjene gjelden til en rente på 12 prosent, sier han, og legger til at dette kan skyldes omstendigheter som er oppstått i ettertid.

Les om Statoil og Statkrafts skatteplanlegging i Belgia:

Les også

  1. Kutter norsk skatt via belgisk bank

  2. Norske statsselskaper krymper skatten i Belgia

  3. Har ikke regnet på skatten

Og DNB og Oljefondet:

Les også

Finansdepartementet krymper Oljefondets skatt