Økonomi

Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tall fra SSB viser en vekst i fastlandsøkonomien i 2. kvartal.

Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før. Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst.

SSB justerer også opp veksten for forrige kvartal fra 0,6 prosent til 0,7.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets sier tallene viser at både norsk økonomi og arbeidsmarkedet er i bedring, skriver Dagens Næringsliv.

– Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Bruce.

Les også

Oljearbeidere ser lyset i tunnelen. NHO tror «det verste er over».

– Gledelige tall

De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, var det i år om lag 23.700 flere sysselsatte.

Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med veksten i sysselsettingen.

– Dette er svært gledelige tall. Sysselsettingen øker markert og de fleste jobbene kommer i privat sektor. Det viser at jobbskapingen er godt i gang og at vi er inne i en konjunkturoppgang. Det er sterke tall når vi vet at vi har hatt 2,5 år med oljenedtur bak oss, sier Hauglie til NTB.

Beste siden 2013

Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.

DNB anslo på forhånd at BNP-veksten i fastlandsøkonomien kom til å være på 0,7 prosent, mot Norges Banks estimat på 0,6 prosent.

Blant næringene som styrker seg er industri og bergverk, der de foreløpige tallene viser en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i andre kvartal. Etter to år med nedgang er det tredje kvartal på rad med vekst i industrien.

Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer. Men et fall på 1,5 prosent i kjøp av biler demper oppgangen i varekonsumet. SSBs tall viser også at Norge eksporterer mer og importerer mindre.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. BNP