SAS-konflikten: Pilotene varsler langvarig streik

De norske SAS-pilotenes fagforeningsleder advarer selskapet om at en opptrappet streik fra torsdag kan bli svært langvarig. Kunder hos SAS har allerede flyttet sine reiser til Norwegian.

Kun to piloter er foreløpig tatt ut i streik, men fra torsdag tas alle norske piloter ut i streik.

Stemningen mellom partene er iskald etter at to piloter ble tatt ut i streik da det ble brudd i meglingen i SAS mandag morgen.

Dette er imidlertid bare et lite forvarsel om hvordan situasjonen vil bli fra torsdag. Hvis ikke partene finner frem til en løsning innen den tid, vil samtlige norske piloter bli tatt ut i streik. Det betyr at store deler av den norske SAS-trafikken blir berørt.

– Da forbereder vi oss på en omfattende og langvarig konflikt. Det som var vårt siste krav, er et minimum av hva vi kan godta, sier Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder, Jens Lippestad, til Aftenposten.

Det er LO-forbundet Norske SAS-flyveres Forening og Parat-foreningen SAS Norge Pilotforening som har meglet på vegne av pilotene. NHO Luftfart er motpart på vegne av flyselskapet. De norske pilotene utgjør ca. en tredjedel av alle SAS-pilotene.

I første omgang blir kun to piloter tatt ut – en fra flyverforeningen og en fra Parat. Ved en opptrapping fra torsdag vil flere enn 550 piloter streike.

SAS-kunder flytter til Norwegian

Flykunder som er avhengig av å reise fra torsdag og utover har allerede begynt å flytte sine reiser til Norwegian.

Kommunikasjonsdirektør i et av landets største reisebyrå, Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen, sier til Aftenposten at kunder hos dem nå bestiller billetter hos Norwegian som kan endres dersom SAS-trafikken går som normalt fra torsdag.

– De som må av gårde bestiller «backup»-billetter som oftest er fullpris med Norwegian, sier hun. Selskapet har oppbemannet sitt kundesenter for å ta imot det økte trykket fra kundene.

– Noen velger å utsette reisen og noen få kansellerer. De som må av gårde anbefaler vi å ha en backupplan. Dersom du ikke må av gårde, vær forberedt på å utsette reisen, sier hun.

Pilotlederen kraftig provosert

Jens Lippestad.

Fra torsdag har imidlertid pilotene tatt ut samtlige norske medlemmer. Det betyr at bare avganger som blir fløyet av svenske og danske piloter, vil gå som normalt. I tillegg vil alle flyvinger av selskap som SAS leier inn tjenester fra, gå som planlagt.

Lippestad sier han er provosert over opptreden til selskapet i dette oppgjøret. Han kaller det en «splitt og hersk»-teknikk at ikke SAS kunne gi de norske pilotene det samme tilbudet som de allerede har gitt til de svenske og danske pilotene.

– Våre siste krav var helt identiske med hva SAS har sagt ja til i Sverige og Danmark, bortsett fra et avsnitt som handler om hvilke regler som skal følges dersom en pilot mister sitt sertifikat og ikke kan arbeide som normalt lenger. At det ble streik, er derfor et ansvar som påhviler SAS alene, sier Lippestad.

Jobber 175 dager i året

Pilotene har – i tillegg til de lønnsmessige krav – også lagt frem krav om «mer forutsigbar arbeidstid», spesielt når det gjelder hyppigheten av helgejobbing. Dette er krav som selskapet har avvist. Det mener at utviklingen i bransjen, med konstant og rask endring, tvert imot tilsier større fleksibilitet.

SAS legger heller ikke skjul på at pilotene er en arbeidstagergruppe som jobber i snitt 175 dager i året, og de derfor har mye fri fra før av. Et årsverk for andre arbeidstagere er på i snitt 230 dager.

Dersom det blir streik for alle norske SAS-piloter torsdag, vil dte gå kraftig ut over selskapets avganger i Norge.

SAS: Pilotenes krav ville gi kraftig kostnadsvekst

NHO på sin side hevder at pilotenes krav både når det gjelder lønn, diett og arbeidstid gikk langt ut over det som selskapet har godtatt for sin svenske og danske piloter.

– Vi ble møtt med krav fra de norske pilotene som ville bety en kostnadsøkning for SAS’ pilotutgifter med 20 prosent. Det sier seg selv at dette var helt uakseptabelt. Dette gjelder tross alt ansatte med meget høy lønn allerede. Da meglingen ble avsluttet uten resultat mandag morgen, lå de fleste av disse kravene igjen etter pilotene, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i HNO Luftfart til Aftenposten.

Han hevder på sin side at det var de norske SAS-pilotene som ikke ville akseptere den samme løsningen som danske og svenske piloter allerede godtatt.

Misnøye mellom pilotgruppene

De norske pilotene er de eneste som har havnet i konflikt. Tidlig i forrige uke kom ble SAS enige med de svenske pilotene.

Da de danske pilotene kom frem til enighet med selskapet sent torsdag kveld, ble de norske pilotene stående isolert som eneste pilotgruppe uten avtale. De norske pilotene hadde håpet på felles opptreden med sine danske kolleger, men dette målet ble ikke nådd da danskene fikk sin avtale i boks før helgen.

At deres danske kolleger sa ja til selskapets tilbud, ble mottatt med følgende kommentar fra de norske SAS-pilotene:

Evnen til å spenne ben for hverandre er uovertruffen, sa forhandlingsleder Jens Lippestad til det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk.

– I dag bærer vi ikke nag mot de danske kollegene, sier Lippestad til Aftenposten.

Et bakteppe i denne konflikten er også SAS’ etablering av baser i utlandet, i England og Spania. SAS ansetter piloter i London og Malaga på lokale lønninger, og sparer store beløp på dette i stedet for å bruke skandinavisk besetning. SAS-pilotene frykter at dette skal bre om seg og true skandinaviske arbeidsplasser i fremtiden, men er en sak de ikke har forhandlingsrett om.