Økonomi

New York Times kaller Norges klimapolitikk hykleri

  • Stine Barstad
    Journalist
- Det er simpelthen ikke nok for et land som bidrar med så mye olje og gass, å offentlig legge skylden over på kull, skriver New York Times.
  • Det er vanskelig å unngå følelsen av hykleri i Norges selektive kamp mot utslippskilder, skriver avisen.

Stortingets vedtak om å be Oljefondet selge størsteparten av sine kullaksjer har vakt oppsikt verden rundt.

Tirsdag nådde saken helt tillederplass i New York Times. Avisen mener beslutningen om å utelukke en av verdens største kilder til klimagassutslipp fra fondets investeringer kan skape momentum i forkant av klimaforhandlingene i Paris i desember.

— Men det er et problem. Norge er også Europas største produsent av fossile brennstoffer, og pengene landet nå trekker ut av kull stammer fra tiår med pumping av olje og gass ut av Nordsjøen.

- Kull kan være en større synder på klimaendringsfronten, og norske myndigheter kan virkelig ha planetens beste i tankene, men det er vanskelig å unngå følelsen av hykleri i Norges selektive kamp mot utslippskildene, skriver avisen.

- Ikke nok

Avisen mener Norge må gjøre mer enn å trekke Oljefondet ut av kull.

— Det er simpelthen ikke nok for et land som bidrar med så mye olje og gass, å offentlig legge skylden over på kull. Beslutningen om å trekke investeringene i kull må være et første skritt, skriver avisen.

Avisen mener at dersom Norge ikke er klar for å la oljen og gassen bli liggende i bakken, må landet i det minste bruke den enorme rikdommen til å støtte forskning på hvordan verden kan bli kvitt avhengigheten av alle fossile brennstoffer.

Framtiden-leder er enig

Leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender, en av organisasjonene bak kampanjen for å trekke Oljefondet ut av kull, mener kritikken fra New York Times er betimelig.

— Det naturlige neste skrittet etter uttrekket fra kullindustri, er at Oljefondet nå trekker seg ut av olje og gass. Rockefeller Foundation er bygget på fossil industri, men investerer ikke lenger i kull, olje og gass. Da kan Oljefondet gjøre det samme, sier han.

Finansdepartementet vil ikke kommentere saken, og henviser til at den dreier seg om et Stortingsvedtak.

— Finansdepartementet hadde som kjent et annet forslag, skriver underdirektør Eva Karin Dahle Rabben i kommunikasjonsenheten i en epost til Aftenposten.

Regjeringen gikk i sin melding om Oljefondet mot uttrekk fra kull, og mente fondet heller burde bruke eiermakten til å påvirke selskapene i riktig retning.

— Betimelig påpekt av New York Times. Norge må veien ut av oljealderen, skriver SVs Snorre Valen på Twitter.

Ap: - Stortingets beslutning gir resultater

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) sier:

— Vi ser allerede større ringer i vannet etter at vedtaket ble gjort. Interessen fra NYT og resten av verden viser skeptikerne i Norge at Stortingets beslutning gir resultater, og jeg er glad for at vårt tydelige vedtak har skapt momentum opp mot klimatoppmøtet i Paris.

Han sier at Arbeiderpartiet er klare på at vedtaket om å trekke oljefondet ut av kull kun er et av mange verktøy i klimakampen.

— Jeg er enig med lederen i NYT som sier at vi i tiden fremover bør ta nye skritt for å styrke dette arbeidet.

— Stortinget diskuterte i år kun et uttrekk fra kullselskaper, og i nærmeste fremtid vil det ikke være aktuelt å utvide definisjonen, men jeg skal heller ikke utelukke en slik diskusjon for all fremtid.

Les også

  1. Norges moralske linedans

  2. Stortinget vil dumpe kullet - men ikke verdens største kulleksportør

  3. Reaksjon på kullvedtaket: - Norske politikere er mer opptatt av symbolhandlinger enn faglige argumenter

Les mer om

  1. Statens pensjonsfond utland