Flyreisende må forberede seg på lange passkøer også i år, varsler statsråden

NHO Reiseliv og NHO Luftfart ber justisminister Per-Willy Amundsen gripe inn for å hindre et nytt og større passkaos på Gardermoen til sommeren. Justisministeren innrømmer at de neppe blir kvitt køproblemene i år.

Sist sommer opplevde passasjerer på Oslo Lufthavn å måtte vente i opptil flere timer i passkø. Nå frykter NHO Luftfart og NHO Reiseliv en enda verre situasjon i sommer.
  • Knut-Erik Mikalsen

De to NHO-foreningene frykter ikke bare at de enorme passkøene fra sist sommer skal oppstå igjen i den kommende sommerperioden.

De frykter at situasjonen skal bli enda verre.

– Dagens grensekontroll er underdimensjonert, både når det gjelder bemanning og tilgang på utstyr for å utføre elektronisk passkontroll. Nye krav til dokumentkontroll av borgere som reiser inn og ut av Schengen i tillegg til en forventet økt trafikk gjør at vi frykter at problemene fra i fjor vil forverre seg, sier adm.dir. i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til Aftenposten.

  • LES OGSÅ: Passasjerer skremt av bråbrems og mørklagt kabin på Norwegian-fly
Torbjørn Lothe, NHO Luftfart.

Fersk

Han sier at foreningen har tatt opp problemene i passkontrollen på Gardermoen med flere ulike instanser etter kaoset sist sommer. Da opplevde både ankommende og avreisende opptil flere timer i kø fordi passasjermengden var mye større enn kapasiteten i passkontrollen.

Han føler seg langt fra sikker at problemene er borte, selv om det ble funnet en midlertidig løsning på køkaoset i fjor.

I år har flyselskapene meldt inn en ny økning i antall passasjerer som skal inn og ut av Oslo Lufthavn.

Dessuten, mener Lothe, at det forbedrede klimaet mellom Norge og Kina vil føre til enda flere reisende fra Asia. Mange av disse vil komme til Norge fra ikke-Schengen-land som f.eks. England og Tyrkia.

– Min kontakt med flyselskapene forteller at de er både oppgitt og nervøse foran sommeren fordi kontrollopplegget ikke er på plass. Dette førte i fjor til 50 millioner kroner i ekstraomkostninger for selskapene fordi mange ikke rakk flyene sine. Nå er de, med god grunn, redd for at det samme skal gjenta seg i år, sier Lothe.

Turister kan komme til å droppe Norge

Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier det er avgjørende for en samlet norsk reiselivsnæring at Oslo Lufthavn fungerer godt.

– Norsk reiselivsnæring satser nå sterkt på vekst i det internasjonale turistmarkedet, og innkommende reisende fra land utenfor Schengen utgjør en betydelig del av dette markedspotensialet. Forholdet til et viktig turistmarked som Kina er nå bedret, og vi forventer en betydelig trafikkvekst herfra. Det er derfor helt avgjørende at hovedflyplassen fungerer så godt at Norge kan håndtere denne forventede trafikkveksten, sier Krohn Devold.

– Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

De to NHO-foreningene ber om et møte med justisminister Amundsen for å diskutere utfordringene med passkontrollen.

LES OGSÅ: London-trafikken rett til himmels da Ryanair kom til Gardermoen

Justisministeren: Forberedt på køer også i år

Justisminister Per-Willy Amundsen

Allerede nå ber de statsråden om å tilføre passkontrollen flere ansatte, og også investere i nytt elektronisk utstyr som kan avhjelpe den manuelle passkontrollen.

– Erfaringene har vist at utstyret til den nåværende elektroniske passkontrollen er for utdatert og fungerer ikke alltid slik den skal. Derfor er det mange reisende som ikke tør å benytte seg av disse, i frykt for at de skal komme enda lenger bak i køen hvis utstyret viser seg ikke å fungere, sier Lothe.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til Aftenposten at folk må forberede seg på at det kan bli køer også til sommeren:

– Avinors prognoser for passasjertilfang for første kvartal 2017 brukes i planleggingen av tjenesten i samme tidsrom. Selv med full bemanning er det imidlertid ikke til å unngå at det vil være noe kø på inn- og utgående grensekontroll grunnet omfattende passasjertrafikk, sier Amundsen.

Nye resurser hentet inn

Amundsen sier situasjonen i fjor var svært uheldig:

– Det er iverksatt tiltak for å forhindre at noe tilsvarende skjer igjen. Som et kortsiktig tiltak ble Øst politidistrikt tildelt ekstra midler fra Politidirektoratet i slutten av august 2016. Disse gikk blant annet til oppbemanning i grensekontrollen. I tillegg har det blitt overført flere årsverk til OSL etter nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge. POD og Øst politidistrikt ser i samarbeid på mer langsiktige løsninger, sier Amundsen.

Ansvarlig for passkontrollen på Gardermoen, Øst politidistrikt, vil se budsjettsituasjonen an før de vil gi noen konkret vurdering om hvordan situasjonen vil bli til sommeren.

Fungerende leder for Romerike, Bjørn Vandvik skriver i en e-post at kontrollen er blitt tilført flere ansatte siden sist.

LES OGSÅ: Syden-reisende kan få seg en stor overraskelse
LES OGSÅ: Europas nye superfly med helt unikt tilbud