Økonomi

Flyktninghjelp på godt norsk

Når du kommer som ny til et land og ikke kan språket – hvordan føles det? Kursleder Kari Gregersen spør, og svarer selv: - Forferdelig. Du føler deg hjelpeløs. Uselvstendig. Satt utenfor.

Hva heter du? Hvor kommer du fra? Frivillige fra flere organisasjoner er på kurs for å lære seg å bli bedre språktrenere for innvandrere. En effektiv måte å bli kjent med hverandre på og øve norske gloser - er å bruke kroppsspråk og lek. Ørn E. Borgen

 • Are Møster Ottesen
  Journalist

Det er etter-jobb-tid og drøyt 20 mennesker er samlet for å kurses i hvordan de kan bli bedre norsktrenere for innvandrere. Alle deltagerne her bidrar med frivillig arbeid for organisasjoner som jobber med flyktninger på ulike områder.

I dagens situasjon med en stadig strøm av nye flyktninger, melder det seg mange behov. Å hjelpe flyktningene med ordene de trenger for å klare seg i samfunnet, er et av dem.

I løpet av kvelden skal deltagerne gjennom tre timers intens opplæring. Kurset er i regi av Vox (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk).

Integreringen i arbeidslivet er ulikt fordelt.

Les også

Se grafen som volder NAV hodebry

Fra A til Å

— Still dere opp på en rekke. Dere skal stå i alfabetisk rekkefølge etter første bokstav i fornavnet deres. Kari Gregersen smiler som om hun har en baktanke. Etter en del om og men og utveksling av fraser som «hva heter du?» og «du skal nok lenger bak i rekka» har alle kursdeltagerne klart å finne riktig plass. Fra A til Å må alle nå si navne sitt høyt. Men presentasjonsrunden er ikke slutt før rekken har brettet seg i to slik at A står foran Å og videre nedover. Dermed står to og to ansikt til ansikt og kan hilse på hverandre.

Kari Gregersen foran en lyttende forsamling av frivillige språkhjelpere. Gregersen kurser dem i hvordan de kan bli bedre norsktrenere for innvandrere. Ørn E. Borgen

Smart? Ja. For hva skjedde? Det ble mingling og latter når folk måtte hjelpe hverandre å finne sin plass i rekken. Man blir kjent og tør opp på en annen måte enn når man bare sitter passivt på en stol og sier navnet sitt.

Lurt å leke

Å gjøre praktiske øvelser, leke litt er i det hele tatt et godt råd når man driver språktrening, opplyser Kari Gregersen. Hun er kursleder og seniorrådgiver i Vox og har jobbet med flyktninger i mange år, blant annet med innholdet i norskopplæringen.

— Det er mange måter frivillige kan hjelpe flyktninger på. Noen gir mat, klær eller husly. Også offentlige etater må snu seg raskt og se hva de kan bidra med. Vox kan norskopplæring, så vi snekra sammen et kursopplegg på kort tid fordi det var helt nødvendig i dagens situasjon, sier Gina Lund, direktør i Vox.

Frivillig trening

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte i oktober ut brev til alle kommuner der de oppfordrer dem til å samarbeide med frivillige organisasjoner. De kommunene som har et slikt samarbeid oppnår bedre resultater av sine integreringstiltak.

 • Møt fire av kursdeltagerne nederst i saken
  Kveldens kursdeltagere på Vox kommer fra ulike frivillige organisasjoner og har det til felles at de bruker noe av fritiden sin på å gi norsktrening til innvandrere. Dette er et supplement til kommunal norskopplæring, men et viktig supplement. Det å lære språket er nøkkelen til både arbeidsliv og hverdagsliv.

Ikke bytt ut ordene

— Husk at dere er samtalepartnere, ikke norsklærere, formaner Gregersen. Som frivillig språktrener kan man altså glemme grammatikken. Og man trenger ikke kunne mye språk for å være en god hjelper, sier hun. Det er likevel mange ting å huske på. Som å begrense mengden ord og ikke bare pøse på. Snakke tydelig og øve på det samme om og om igjen. Dessuten: det er forskjellige måter å si ting på, men har du lært noen et uttrykk eller et ord så bruk de samme ordene hver gang. Hvis ikke blir det stor forvirring. Spør du for eksempel "hvordan går det i dag?" kan du ikke neste gang si "åssen går det i dag da?". For oss som kan norsk høres det likt ut, men ikke for en som holder på å lære seg språket, opplyser Gregersen.

Slik kom analfabeten fra Afghanistan ut i arbeidslivet:

Les også

Hun kunne ikke skrive og lese. Nå jobber hun som skredder for Moods of Norway

Helt fryktelig

Å forstå litt av den situasjonen flyktningene befinner seg i er også viktig når man skal være norsktrener for dem, mener hun. For mange år siden flyttet Kari Gregersen til Spania uten å kunne spansk.

— Fordi jeg ikke kunne språket opplevde jeg å bli en annen enn den jeg er. Jeg var plutselig en som skulle hjelpes. En som ikke kunne delta på lik linje med andre. Å bli satt utenfor - bli fratatt selvstendigheten - det var så forferdelig. Det at jeg skulle reagere så voldsomt – jeg som når som helst kunne dra hjem til Norge igjen, fikk meg til å tenke. Hva med alle dem som kommer som flyktninger til et land og ikke har noen retrett mulighet? De må jo føle seg enda mer hjelpeløse og utenfor enn jeg følte meg. Det var så fryktelig å tenke på at jeg der og da bestemte meg for å bli språklærer når jeg kom hjem.


4 norsktrenere på kurs

Hvorfor er du her — og hvor nyttig er det?

doc6mvrmorffedlrkdneg51-x55XtADPb5.jpg Ørn E. Borgen

Peter Mugisha (46):

Det verste var å se ordboken

Jeg underviser innvandrere i samfunnskunnskap via voksenopplæringen på Helsfyr. Jeg jobber også som tolk og som sykepleier på Sunnaas. Jeg kom selv til Norge som flyktning fra Rwanda i 1998, og vet at når man er ny i et land så er språk nøkkelen til alt egentlig. Jeg husker at da jeg kom hit så var det verste å se ordboken. Hvordan skal jeg klare å lære alle disse ordene?, tenkte jeg. Det var hardt. På dette kurset lærer jeg noen triks jeg kan bruke når jeg underviser. Å snakke sammen, samarbeide, leke litt og bruke kroppsspråket er viktig også når du underviser i samfunnskunnskap. Du må være flink og kunne kommunisere.

doc6mvrmpxe2ia13m1m3eg51-RrgQZz9MXh.jpg Ørn E. Borgen

Liv Fjeldheim (34):

Noe alle kan klare

Jeg er frivillig i norskhjelpen i Røde Kors. Det er et lavterskeltilbud for alle som har lyst til å lære mer norsk. Det er åpent på lørdager og folk fra alle mulige nasjonaliteter benytter seg av det. Jeg synes det er et svært givende arbeid og de som benytter seg av tilbudet og kommer dit, er veldig motiverte. Vi er delt inn i grupper etter nivå og så prater vi og spiller spill — det kommer litt an på hva de som deltar har lyst til å lære. Det er alltid god stemning. Jeg har hatt en pause fra dette en stund, men startere opp igjen nå. Å avsette to timer hver fjerde helg er noe alle kan klare. Å få noen praktiske oppgaver slik jeg får på dette kurset, er gull egentlig. Veldig nyttig når jeg skal tilbake som norskhjelper. Man må ikke ha spesielle egenskaper for å være norskhjelper, men det er en fordel å være åpen og litt sosial og å kunne se andres behov.

doc6mvrmz2e0wp38l51eg51-7pJFUWAjo3.jpg Ørn E. Borgen

Kesia Eidesen (28):

Språk er en nøkkel til integrering

Jeg går på kurset for å bli flinkere til å lære fra meg norsk. Et par ganger i måneden er jeg frivillig på Stella-senteret – et kompetansesenter for kvinner i regi av Røde Kors. Det er noe jeg har holdt på med i et år nå. Jeg synes jeg lærer mange gode øvelser her. Det er veldig nyttig og vil nok hjelpe meg til å bli en bedre norsktrener. Det jeg hører og lærer her gjør også at jeg lettere kan sette meg inn i hvordan situasjonen er for dem som skal lære seg språket. Jeg har valgt å bli frivilling i Røde Kors fordi jeg ønsker å bidra i samfunnet. Det er veldig sosialt og jeg møter mange engasjerte og flinke damer, men mange får kanskje ikke snakket nok norsk og trenger hjelp for å bli integrert. Språk er en nøkkel til integrering.

Å være medmenneske, være åpen og tørre å være seg selv tror jeg er de viktigste egenskapene for å jobbe som frivillig.

doc6mvrmr1knl1gvox4eg51-PqwYgB63dv.jpg Ørn E. Borgen

Usha Rathore (51):

J eg liker å hjelpe mennesker

Jeg kom til Norge fra India i 2003. Nå underviser jeg i samfunnskunnskap for voksenopplæringen på Helsfyr. Jeg snakker hindi, punjabi, urdu og engelsk i tillegg til norsk. Da jeg fikk høre om dette kurset, tenkte jeg det kunne være interessant og nyttig for meg, selv om jeg underviser på mitt eget språk. Vi lærer mye jeg kan ha nytte av. Bare hvordan vi introduserte oss for hverandre her — det er viktig for å bli kjent og er med på å skape et godt miljø i klasserommet. Jeg liker å hjelpe mennesker og være sammen med dem. Jeg tror du må være positiv, utadvendt og glad i å hjelpe når du skal undervise andre

 1. Les også

  Amerikansk avis: Disse ti norske uttrykkene burde eksistert på engelsk

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Frivillighet
 2. Flyktninger
 3. Innvandring
 4. Språk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Opplæring for flyktninger er viktig

 2. NORGE

  Sanner mener NAV bommer: – Det har vært kurs-bonanza.

 3. POLITIKK

  Innvandrere som ikke lærer seg norsk, kan få kutt i sosialhjelpen

 4. NORGE

  For første gang er integreringen i Skandinavia sammenlignet: Norge får flest flyktninger i jobb – i det lange løp

 5. POLITIKK

  Hver femte kommune bryter krav om opplæring til innvandrere

 6. DEBATT

  Analfabetene er vår tids glemte gruppe | Lisa Hartmark